เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เชื่อฉันนะ...เถอะนะ (Please)


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เชื่อฉันนะ...เถอะนะ (Please) - ลิปตา

เพลง : เชื่อฉันนะ...เถอะนะ (Please)

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

หยุดก่อนนิดนึง ขอเคลียร์ก่อนได้ไหม
ให้ฉันได้พูดความจริงให้เข้าใจ
ให้ฉันได้อธิบาย ฉันไม่ใช่คนร้าย
ที่ปิดบังเรื่องนี้จนเธอรู้เป็นคนสุดท้าย

วันก่อนที่ไปด้วยกัน ก็เพื่อนของเพื่อน
อีกคนที่เหมือน นั้นก็ไม่ใช่
และคนที่เธอสงสัย นั้นก็ไม่มีอะไร
ส่วนรูปคู่กับคนๆ นั้นไม่ได้มีแค่ฉันซะเมื่อไร
และเบอร์ที่ขึ้นอยู่ ฉันก็ไม่รู้มันมาได้ยังไง

โปรดเชื่อฉันนะ เชื่อกันนะ เชื่อเถอะนะ
อยากจะขอให้เธอเปิดใจ รับฟังกันได้ไหม
สิ่งที่เธอเห็นและมันเป็นอยู่
อยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่ อย่างที่เธอคิดเสมอไป

โปรดเชื่อฉันนะ ลืมเถอะนะ ลืมมันซะ
อย่าเอาเรื่องไม่มีสาระ มาทำให้เราต้องหวั่นไหว
ยังไงเธอนั้นก็ต้องดีกว่า
ยังไงเธอนั้นก็น่ารักกว่า จะตายไป

เธอเองน่าจะรู้ เธอเองน่าจะเข้าใจ
ว่าฉันเป็นคนแบบไหน
ฉันไม่ได้เจ้าชู้ ฉันไม่ได้หลายใจ
เธอเองก็รู้ใช่ไหม

วันก่อนที่ไปด้วยกัน ก็เพื่อนของเพื่อน
อีกคนที่เหมือน นั้นก็ไม่ใช่
และคนที่เธอสงสัย นั้นก็ไม่มีอะไร
ส่วนรูปคู่กับคนๆ นั้นไม่ได้มีแค่ฉันซะเมื่อไร
และเบอร์ที่ขึ้นอยู่ ฉันก็ไม่รู้มันมาได้ยังไง

โปรดเชื่อฉันนะ เชื่อกันนะ เชื่อเถอะนะ
อยากจะขอให้เธอเปิดใจ รับฟังกันได้ไหม
สิ่งที่เธอเห็นและมันเป็นอยู่
อยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่ อย่างที่เธอคิดเสมอไป

โปรดเชื่อฉันนะ ลืมเถอะนะ ลืมมันซะ
อย่าเอาเรื่องไม่มีสาระ มาทำให้เราต้องหวั่นไหว
ยังไงเธอนั้นก็ต้องดีกว่า
ยังไงเธอนั้นก็น่ารักกว่า จะตายไป

โปรดเชื่อฉันนะ เชื่อกันนะ
และขอให้เธอเปิดใจ รับฟังกันได้ไหม
สิ่งที่เธอเห็นและมันเป็นอยู่
อยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่ อย่างที่เธอคิดเสมอไป

โปรดเชื่อฉันนะ ลืมเถอะนะ ลืมมันซะ
อย่าเอาเรื่องไม่มีสาระ มาทำให้เราต้องหวั่นไหว
ยังไงเธอนั้นก็ต้องดีกว่า
ยังไงเธอนั้นก็น่ารักกว่า จะตายไป

(ไม่เคยจะโกหก) แค่บางครั้งที่บอกไม่หมด
(ไม่เคยจะปิดบัง) บางเรื่องมันไม่สำคัญ
(ไม่เคยไปเจอใคร) แค่บังเอิญเจอทั้งนั้น
(ไม่เคยไปขอเบอร์ใคร) What App ไม่นับ

(ไม่เคยมองใครที่ไหน) นึกว่าคนรู้จัก
(ไม่เคยจะนอกใจ) ทำไมไม่เชื่อฉัน
เชื่อเถอะนะ เชื่อได้ไหม คนนี้จะไม่เปลี่ยนไป
ไม่ว่าจะยังไงจะรักเธอ รักเธอ รักเธอ

โปรดเชื่อฉันนะ ลืมมันซะ
อย่าเอาเรื่องไม่มีสาระ มาทำให้เราต้องหวั่นไหว
ยังไงเธอนั้นก็ต้องดีกว่า
ยังไงเธอนั้นก็น่ารักกว่า จะตายไป

ยังไงเธอนั้นก็ต้องดีกว่า
ยังไงเธอนั้นก็สำคัญกว่า กว่าใครๆ

คอร์ดเพลง เชื่อฉันนะ...เถอะนะ (Please)

ดนตรี : / Bbmaj7 / ( 4 ครั้ง )/ Gm7 / C / Fmaj7 / Fmaj7 / ( 2 ครั้ง )


Gm7
หยุดก่อนนิดนึง
C
ขอเคลียร์ก่อนได้ไหม ให้
Fmaj7
ฉันได้พูดความจริงให้เข้าใจ

Gm7
ให้ฉันได้อธิบาย
C
ฉันไม่ใช่คนร้าย ที่ปิด
Dsus4
บังเรื่องนี้จนเธอรู้เป็นคน
D
สุดท้าย


วันก่อนที่ไปด้วย
Bbmaj7
กันก็เพื่อนของเพื่อน อีกคนที่เห
Am7
มือนนั้นก็ไม่ใช่

และ
Gm7
คนที่เธอสงสัยนั้นก็ไม่
D
มีอะไร

ส่วนรูป
Bbmaj7
คู่กับคนคนนั้นไม่ได้มีแค่
Am7
ฉันซะเมื่อไหร่ และ
Gm7
เบอร์ที่ขึ้นอยู่ ฉันก็ไม่
C
รู้มันมาได้ยังไง


** 
โปรดเชื่อ
Bbmaj7
ฉันนะ เชื่อกันนะ เชื่อเถ
C
อะนะ อยากจะขอให้เธอเปิ
Am7
ดใจรับฟังกันได้
Dm7
ไหม

สิ่งที่เธอ
Gm7
เห็นและมันเป็นอยู่ อยากให้
C
รู้ว่ามันไม่ใช่ อย่าง
F
ที่เธอคิดเสมอไป
F7
 

โปรดเชื่อ
Bbmaj7
ฉันนะ ลิมเถอะนะ ลืมมัน
C
ซะ อย่าเอาเรื่องไม่
Am7
มีสาระ มาทำให้เราต้องหวั่นไ
D
หว

ยังไ
Gm7
งเธอนั้นก็ต้องดีกว่า ยังไ
Bbm7
งเธอนั้นก็น่า
C
รักกว่า จะ
F
ตายไป


Gm7
เธอเองน่าจะรู้
C
เธอเองน่าจะเข้าใจ ว่า
Fmaj7
ฉันเป็นคนแบบไหน

Gm7
ฉันไม่ได้เจ้าชู้
C
ฉันไม่ได้หลายใจ เธอ
Dsus4
เองก็รู้ใช่ไ
D
หม


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / D / Bm7 / E / Am7 / Am7 / D / D /


โปรดเชื่อฉันนะ
Cmaj7
เชื่อเถอะนะ เชื่อกัน
D
นะ และขอให้เธอ
Bm7
เปิดใจรับฟังกันได้ไ
Em7
หม

สิ่งที่เธอ
Am7
เห็นและมันเป็นอยู่ อยากให้
D
รู้ว่ามันไม่ใช่ อย่าง
G
ที่เธอคิดเสมอไป
G7
 

โปรดเชื่อ
Cmaj7
ฉันนะ ลิมเถอะนะ ลืมมัน
D
ซะ อย่าเอาเรื่องไม่
Bm7
มีสาระ มาทำให้เราต้องหวั่นไ
E
หว

ยังไ
Am7
งเธอนั้นก็ต้องดีกว่า ยังไ
Cm7
งเธอนั้นก็น่า
D
รักกว่า จะ
G
ตายไป


(
Cmaj7
ไม่เคยจะโกหก ) แค่บางครั้งที่บอกไม่หมด ( ไม่
D
เคยจะปิดบัง ) บางเรื่องมันไม่สำคัญ

( ไม่
Bm7
เคยไปเจอใคร ) แค่บังเอิญเจอทั้งนั้น ( ไม่
Em7
เคยไปขอเบอร์ใคร ) what app ไม่นับ

(
Am7
ไม่เคยมองใครที่ไหน ) นึกว่าคนรู้จัก (
D
ไม่เคยจะนอกใจ ) ทำไมไม่เชื่อฉัน

ดนตรี : / G


โปรดเชื่อฉัน
Cmaj7
นะ ลืมมัน
D
ซะ อย่าเอาเรื่องไม่
Bm7
มีสาระ มาทำให้เราต้องหวั่นไ
E
หว

ยังไงเ
Am7
ธอนั้นก็ต้องดีกว่า ยังไง
Cm7
เธอนั้นก็น่ารั
D
กกว่า จะต
G
ายไป

ยังไง
Am7
เธอนั้นก็ต้องดีกว่า ยังไง
Cm7
เธอนั้นก็สำคั
D
ญกว่า กว่าใครใคร


ดนตรี : / Cmaj7 / D / Gmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7 / D / Gmaj7 /


มิวสิควีดีโอเพลง เชื่อฉันนะ...เถอะนะ (Please)

เพลงอื่นๆของ ลิปตา
Bad Luck , Let's go , Surprise , กอดตัวเอง , ไกลห่าง , คนที่เจ็บกว่า , คำที่ถูกลืม , คิดถึงเสมอ , คือความหวาน , แค่รู้ว่ารัก , จากวันนี้ , เจ้าอ้วน , ใจอยากบอกรัก , ชีวิตมีค่าเมื่อรักเธอ , เชื่อฉันนะ...เถอะนะ (Please) , ถ้าฉันเปลี่ยนใจเธอได้ , เธอเคยบ้างไหม , เธอเป็นเธอ , น่ารักฝุดๆ , นี่ฉันเอง , บางรักบางซื่อ , ปฏิเสธอย่างไร , ไปอยู่ที่ไหนมา , ฝืน , เพลย์เกิร์ล , แฟน , มีเจ้าของ , มุม , ไม่คิด (Ost. นางสาวทองสร้อย คุณแจ๋วหมายเลข 1) , ไม่คิด , ไม่ต้องกลัว , ไม่ต้องขอโทษ , ไม่เป็นไร , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยัง , ยาก , รอเธอเสียใจ , รักนะ , เรารักกันน้อยลงใช่มั้ย , เรื่องที่ขอ , ลมหายใจของเมื่อวาน , ลองคุย , หมอกร้าย , หมื่นไมล์ , หยุดโลก , เหงา , อยากมีเเฟนเเล้ว , อย่าเลยนะ , ออกตัว , อ่อนแอ , เอิ้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง เชื่อฉันนะ...เถอะนะ (Please) และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top