เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เต็มใจให้


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เต็มใจให้ - ศุ บุญเลี้ยง

เพลง : เต็มใจให้

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ฉันรู้ควรรักเธอ
อย่างไร
เพราะรู้ความจริง
เป็นเช่นไร
ฉันรักรักเธอ
เพราะใจอยากให้
ใช่รักเพียงเพื่อ
ครอบครอง
ไม่เคยร้องขอรักตอบ
ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใด
เพียงเธอรับรู้
มีฉันคอยห่วงใย
สิ่งนั้นมันมากมาย
เกินพอ
ขอเพียงได้คิดถึง
แค่นี้ก็สุขใจ
แม้เธออยู่ไกลแสนไกล
แม้ใครอยู่ข้างเธอ
ฉันรู้ควรรักเธอ
อย่างไร
จึงยอมเข้าใจทุกอย่าง
ไม่ช้ำไม่เสียใจ
ไม่เคยบาดหมาง
ทุกอย่างเต็มใจให้เธอ

ขอเพียงได้คิดถึง
แค่นี้ก็สุขใจ
แม้เธออยู่ไกลแสนไกล
แม้ใครอยู่ข้างเธอ
ฉันรู้ควรรักเธอ
อย่างไร
จึงยอมเข้าใจทุกอย่าง
ไม่ช้ำไม่เสียใจ
ไม่เคยบาดหมาง
ทุกอย่างเต็มใจให้เธอ
ไม่ช้ำไม่เสียใจ
ไม่เคยบาดหมาง
ทุกอย่างเต็มใจให้เธอ

คอร์ดเพลง เต็มใจให้

ดนตรี : / D A / G / D A / G /


 
ฉัน
D
รู้ ควร
A
รักเธออ
Bm
ย่างไร เพราะ
G
รู้ ความ
A
จริงเป็นเ
D
ช่นไร

 
ฉัน
G
รัก รัก
A
เธอ เพราะ 
D
ใจ  
A
อยาก 
Bm
ให้   ใช่
G
รัก เพียง
Abdim
เพื่อครอบ
A
ครอง

 
ไม่
D
เคย ร้อง
A
ขอ รัก
Bm
ตอบ ไม่
G
เคย เรียก
A
ร้อง สิ่ง
D
ใด

 
เพียง
G
เธอ รับ
A
รู้ มี 
D
ฉัน  
A
คอย ห่วง
Bm
ใย  สิ่ง
G
นั้น มัน
A
มากมายเกิน
D
พอ


G
 
A
พียง ได้
Bm
คิดถึง  
A
     
G
  แค่
A
นี้  ก็
Bm
สุขใจ  
A
 

G
  แม้เ
A
ธอ อยู่
D
ไกล 
A
แสน 
Bm
ไกล    
G
  แม้
A
ใคร อยู่ข้าง
D
เธอ


** 
 
ฉัน
D
รู้ควร
A
รักเธออย่าง
Bm
ไร จึง
G
ยอม เข้า
A
ใจ ทุก
D
อย่าง

 
ไม่
G
ช้ำ ไม่เ
A
สียใจ ไม่
D
เคย  
A
บาด 
Bm
หมาง ทุก
G
อย่าง เต็ม
A
ใจ ให้
D
เธอ


ดนตรี : / D A / Bm / G A / D / G A / D A Bm / G A / D /


( ซ้ำ * , ** )


 
ไม่
G
ช้ำ ไม่เ
A
สียใจ ไม่
D
เคย  
A
บาด 
Bm
หมาง ทุก
G
อย่าง เต็ม
A
ใจ ให้
D
เธอ


มิวสิควีดีโอเพลง เต็มใจให้

เพลงอื่นๆของ ศุ บุญเลี้ยง
ของฝากจากทะเล , คนเก็บฝัน , คางเกยไหล่ , คิดถึงอย่างแรง , เคียงข้าง , จากเพื่อนถึงเพื่อน , เจ้าชายแค่ในฝัน , ดอกไม้ , เต็มใจให้ , เติมใจให้กัน , เติมใจให้กัน , เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม , นักเดินทาง , น่านนะสิ , บทเพลงใต้แสงดาว , บุคคลสำคัญของโลก , ปลายฟ้า , ปั้นฝัน , ไปไหม , ผู้ชายเฉยๆ , ผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิต , พบเพื่อน , เพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นฉะนี้ , ภูเขาและทะเล , ภูใจใส , ไม่ประสงค์จะออกนาม , รักงอมแงม , เรือกระดาษ , เลือกเอง , โลกกลม , วาดฝัน , สัญญาหน้าฝน [ต้นฉบับ] , แสบแสน , ไหว้ครู , อนึ่งคิดถึงพอสังเขป , อยากกลับบ้าน , อิ่มอุ่น

* ลิขสิทธิ์เพลง เต็มใจให้ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top