เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เท่าที่ฉันมี


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เท่าที่ฉันมี - มูซู

เพลง : เท่าที่ฉันมี

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ฉันไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอรักกัน แต่ดูชีวิตของฉันวันนี้ ทำให้ยังไม่แน่ใจ
ว่าฉันคนนี้ใช่ไหม ที่เธอต้องการ กับชีวิตที่นานแสนนาน ที่เรานั้นต้องเดินร่วมทางไป

* กลัววันหนึ่ง ถ้าเธอทิ้งไป จะเจ็บจะทรมาน ก็ชีวิตฉันแสนร้าวรานซมซานอยู่แล้วคนดี
ใจมันเลย อยากให้ชัดเจน ให้เธอคิดดูให้ดี ฉันคนนี้ อาจไม่ใช่ที่เธอฝัน

** อย่ามา คิดว่าฉันคนนี้จะเป็นอะไรที่เธอหวัง
อย่าให้ตัวเองต้องฝังอยู่ กับอะไรที่มันเลื่อนลอย
หากเธอคบกับฉันก็รู้เอาไว้ว่าฉันไม่เลิศเลอ
อย่างฉันก็ได้แค่รักเธอ และก็ทำได้ดีที่สุด เท่าที่ฉันมี

ฉันไม่ได้ซ่อนเร้นเก็บความซึ้งใจ และในตอนนี้เธอรู้ใช่ไหม ชีวิตฉันมันช่างยากเย็น
หากเธอรับไม่ไหว บอกฉันอย่ามัวฝืนทน กับชีวิตที่ต้องดิ้นรน ที่เราสองต้องเดินร่วมทางไป

( ซ้ำ * , ** )

คอร์ดเพลง เท่าที่ฉันมี

ดนตรี : / Ebmaj7 / Abmaj7 / ( 2 ครั้ง )


Eb
ฉันไม่ใช่ไม่
Eb7
รู้ว่าเธอ
Cm
รักกัน แต่ดูชี
Fm
วิตของฉันวัน
FmM7
นี้  ทำให้
Fm7
ยังไม่แน่
Bb
ใจ

ว่า
Eb
ฉันคนนี้ใช่
Bb
ไหม ที่เธอต้อง
Cm7
การ กับชีวิตที่นาน
Ab
แสนนาน ที่
Fm
เรานั้นต้องเดิน
Bb
ร่วมทาง
Fm
ไป  
Bb
 


G
กลัววันหนึ่ง
Cm
จะเจ็บจะทรมาน
Fm
ก็ชีวิตฉันแสน
Bb
ร้าวรานซมซาน
Eb
อยู่แล้วคนดี

ใจ
G
มันเลย อยากให้ชัดเจน ให้
Cm
เธอคิดดูให้
F
ดี ฉันคนนี้ อาจไม่ใช่ที่
Bb
เธอฝัน


** 
อย่ามา
Eb
คิดว่าฉันคนนี้จะ
Bb
เป็นอะไรที่เธอ
Cm
หวัง

อย่าให้ตัวเองต้อง
Ab
ฝังอยู่ กับอะ
Fm
ไรที่มันเลื่อน
Bb
ลอย

หากเธอ
Eb
คบกับฉันก็รู้เอา
Bb
ไว้ว่าฉันไม่เลิศ
C
เลอ

อย่างฉันก็ได้แค่
Ab
รักเธอ และก็
Fm
ทำได้ดีที่
Bb
สุด เท่าที่ฉันมี


ดนตรี : / Ebmaj7 / Abmaj7 / ( 2 ครั้ง )


Eb
ฉันไม่ได้ซ่อน
Eb7
เร้นเก็บความ
Cm
ซึ้งใจ และใน
Fm
ตอนนี้เธอรู้ใช่
FmM7
ไหม  ชี
Fm7
วิตฉันมันช่าง
Bb
ยากเย็น

หาก
Eb
เธอรับไม่ไหว
Bb
บอกฉันอย่ามัว
Cm7
ฝืนทน กับชีวิตที่ต้อง
Ab
ดิ้นรน ที่เรา
Fm
สองต้องเดินร่วม
Bb
ทางไป
Fm
 
Bb
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Ebmaj7 / Abmaj7 / ( 2 ครั้ง )/ Eb /


เพลงอื่นๆของ มูซู
คนถูกทิ้ง , คนแรกที่รัก , ครึ่งหนึ่ง , แค่ได้คิดถึง , เชื่อ , เท่าที่ฉันมี , ไม่เอาไหน , ร้องไห้คนเดียว , รักด้วยชีวิต , รักแท้ไม่มีจริง , สมการ , สวรรค์วิมาน , หลอกตัวเอง , หากจะรักแล้ว , อิน มาย รูม (In My Room) , เอื้อมไม่ถึง

* ลิขสิทธิ์เพลง เท่าที่ฉันมี และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top