เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง - Bandwagon

เพลง : เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เธอกลับมา
เพื่อหมุนเข็มนาฬิกา
ให้เดินกลับหลัง
และใช้คำว่าเสียใจ
มาฉุดมารั้ง
ให้เห็นใจ
จำได้ไหม
เธอทิ้งฉันไปหาใคร
ในวันก่อนนั้น
โปรดนึกถึงคำที่เธอ
ได้บอกกับฉัน
ไม่รักกัน
ก็อย่าหวังว่าฉันจะใช้
ชีวิตเพื่อเธออีกเลย
เมื่อเธอนั้นไม่เคย
ให้ความสำคัญ
ฉันไม่ได้ขอร้องสักนิด
ให้เธอกลับมา
อย่ามัวเสียเวลา
ไม่รัก เธอแล้ว
หยุดแค่นั้น
อย่านึกว่าเธอ
สำคัญอะไรกับฉัน
อย่านึกว่าเรารักกัน
อะไรแบบนั้น
ไม่สำคัญ
อย่ามาหวังว่าฉันจะใช้
ชีวิตเพื่อเธออีกเลย
เมื่อเธอนั้นไม่เคย
ให้ความสำคัญ
ฉันไม่ได้ขอร้องสักนิด
ให้เธอกลับมา
อย่ามัวเสียเวลา
ไม่รัก เธอแล้ว.


คอร์ดเพลง เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง

 
เธอกลับ
Gmaj7
มา   เพื่อ
Cmaj7
หมุนเข็มนาฬิกาให้เดิน
Gmaj7
กลับหลัง และ
Cmaj7
ใช้คำว่าเสียใจมาฉุดมา
Am
รั้ง  ให้
D
เห็นใจ

 
จำได้
Gmaj7
ไหม เธอ
Cmaj7
ทิ้งฉันไปหาใครในวัน
Gmaj7
ก่อนนั้น โปรด
Cmaj7
นึกถึงคำที่เธอได้บอกกับ
Am
ฉัน  ไม่
D
รักกัน


 
ก็อย่า
G
หวังว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีก
Bm
เลย เมื่อเธอนั้นไ
Am
ม่เคย ให้
D
ความสำคัญ

G
ฉันไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับ
Bm
มา อย่ามัวเสีย
Am
เวลา ไม่
D
รัก เธอ
G
แล้ว  
D
 


 
หยุดแค่
Gmaj7
นั้น  อย่า
Cmaj7
นึกว่าเธอสำคัญอะไร
Gmaj7
กับฉัน อย่า
Cmaj7
นึกว่าเรารักกันอะไร
Am
แบบนั้น ไม่
D
สำคัญ


 
อย่ามา
G
หวังว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีก
Bm
เลย เมื่อเธอนั้นไ
Am
ม่เคย ให้
D
ความสำคัญ

G
ฉันไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับ
Bm
มา อย่ามัวเสีย
Am
เวลา ไม่
D
รัก  
G
เธอ  
D
แล้ว


ดนตรี : / Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7 / Am / D /

ดนตรี : / G / Bm / Am / D / ( 2 ครั้ง )/ G /


เพลงอื่นๆของ Bandwagon
เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง , รักเธอให้น้อยลง

* ลิขสิทธิ์เพลง เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top