เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เธอปันใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เธอปันใจ - อัสนี วสันต์ โชติกุล

เพลง : เธอปันใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

หัวใจ สลาย
เมื่อเธอเดินไป กับเขา
ไม่คำนึง ถึง เรื่องราว
ที่ เราต่างคนเคย สร้าง มา
ประโยชน์ อันใด
ที่ เธอจะคืน กลับมา
อย่าห่วงใย และเวทนา
เหมือนกลัว ว่าฉัน จะตาย

ถ้าจะมา ไม่มา ทั้งใจ
ก็กลับไป เสียดีกว่า
ครึ่งกลาง ค้างคา เอามา ให้ใคร
ไม่รักไม่ว่า แต่อย่า สงสาร
ไม่เคยต้องการ คนมาเห็นใจ
ยังไม่ตาย ก็อยู่กันไป ก็เท่านั้น
หากอยู่กับเขา
อย่ามีเยื่อใย กับฉัน
เขาจะเจ็บ และช้ำพอกัน
ถ้ารู้ว่าเธอ ปันใจ

ถ้าจะมา ไม่มา ทั้งใจ
ก็กลับไป เสียดีกว่า
ครึ่งกลาง ค้างคา เอามา ให้ใคร
ไม่รักไม่ว่า แต่อย่า สงสาร
ไม่เคยต้องการ คนมาเห็นใจ
ยังไม่ตาย ก็อยู่กันไป ก็เท่านั้น
หากอยู่กับเขา
อย่ามีเยื่อใย กับฉัน
อยากให้เธอ รัก เขานาน ๆ
ที่มัน ผ่านมาให้ แล้วไป
อย่าแบ่งใจมา จะรักเขาแล้ว
จงคง มั่น เขาจะเจ็บ
และช้ำ พอกัน
เมื่อรู้ว่าเธอ ปัน ใจ
แสนจะเจ็บ และช้ำ ไปนาน
เมื่อ รู้ ว่าเธอ ปัน ใจ

คอร์ดเพลง เธอปันใจ

ดนตรี : / D F# / Bm G / D Em A / D A /


 
หัวใจส
D
ลาย เมื่อเ
F#
ธอเดินไปกับเ
Bm
ขา     
G
ไม่คำนึงถึงเรื่
D
องราว ที่เ
Em
ราต่างคนเคย
A
สร้างมา

 
ประโยชน์อัน
D
ใด ที่เ
F#
ธอจะคืนกลับ
Bm
มา     
G
อย่าห่วงใยและเว
D
ทนา เหมือน
Em
กลัวว่า
A
ฉันจะตา
D


 
ถ้าจะ
Bm
มาไม่มาทั้ง
F#m
ใจ     
G
 ก็กลับไปซะ
D
ดีกว่า 
G
 ครึ่งกลางค้าง
A
คา เอามาให้
D
ใคร

 
ไม่รักไม่
G
ว่า แต่อย่าสง
A
สาร ไม่เ
F#
คยต้องการคน
Bm
มาเห็นใจ
G
 ยังไม่ตาย ก็
E
อยู่กันไปก็เท่า
A
นั้น


 
หากอยู่กับเ
D
ขา อย่า
F#
มีเยื่อใยกับ
Bm
ฉัน     
G
เขาจะเจ็บและ
D
ช้ำพอกัน ถ้า
Em
รู้  ว่า  เ
A
ธอปันใ
D
จ    
A
 


ดนตรี : / D F# / Bm G / D Em / A /

ดนตรี : / D F# / Bm G / D Em A / D /


( ซ้ำ * )


 
หากอยู่กับเ
D
ขา อย่า
F#
มีเยื่อใยกับ
Bm
ฉัน     
G
อยากให้เธอรักเ
D
ขานานนาน ที่
Em
มันผ่านมาให้แ
A
ล้วไป

 
อย่าแบ่งใจ
D
มา จะ
F#
รักเขาแล้วจง
Bm
คงมั่น เ
G
ขาจะเจ็บและ
D
ช้ำพอกัน ถ้
Em
ารู้  ว่า  เ
A
ธอปันใ
D
จ    
Bm
 

G
แสนจะเจ็บและ
D
ช้ำไปนาน เมื่อ
Em
รู้  ว่า  เ
A
ธอปันใ
G


ดนตรี : / D Em A / D /


มิวสิควีดีโอเพลง เธอปันใจ

เพลงอื่นๆของ อัสนี วสันต์ โชติกุล
So sad , ก็เคยสัญญา , กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร [ฉบับย่อ] , กุ้มใจ , เกี่ยวก้อย , ใกล้ ไกล , ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป , ข้าวเย็น , คงเดิม , คนสุดท้าย , คนหลายใจ , คนหัวใจสิงห์ , ความงามที่แตกต่าง , คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ , จะพยายาม , จินตนาการ , เจ็บแต่ดี , เจ้าสาวที่กลัวฝน , ฉันเสียดาย , ฉันเอง , เชียร์ขาดใจ , ใช่เธอจริงๆ , โซ แซด (So Sad) , โซแซด So Sad , ดอกไม้พลาสติก , ดาวล้อมเดือน , ดิน น้ำ ลม ไฟ , เด็กเลี้ยงแกะ , ได้อย่างเสียอย่าง , ตาอยู่ , ทั้งทั้งที่รู้ , ทำดีได้ดี , ทำไม , ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ , ทุกข์ไม่เวันวันราชการ , เธอ (มาจากไหน) , เธอปันใจ , น้ำเอยน้ำใจ , บังอรเอาแต่นอน , บังเอิญติดดิน , บางอ้อ , บ้าหอบฟาง , เป็นยักษ์เป็นมาร , ผักชีโรยหน้า , พิรุธ , พูดลอยลอย , เพลงของเขา , เพลงป่า , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่จบ , ไม่เป็นไร , ไม่รู้ , ยิ่งสูงยิ่งหนาว , ยินดีไม่มีปัญหา , ยินยอม , ยืนหยัดยืนยง , รักใครไม่เป็น , รักชนะทุกอย่าง , รักเธอเสมอ , รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง , รับไม่ไหว , ร่ำไร , รุ้งกินน้ำ , รู้เลย , เรา สองสาม คน , เราสองสามคน , ลงเอย , ลักไก่ , ลาก่อน , ลูกผู้ชาย , เล็กลง , วัวลืมตัว , โศกเศร้าเสียเหลือเกิน (So Sad) , สับปะรด , สำเนียงประชาธิปไตย , สิทธิ์ของเธอ , สุขใจ , สู้สุดใจ , ห้องของฉัน , หัวใจสะออน , เหลือเก็บ เหลือจ่าย , อเมริกา , อยากจะลืม , อยากได้ยินว่ารักกัน , อยากให้อยู่ด้วยไหม , อย่าเลย ขอบใจ , ไอเลิฟยู

* ลิขสิทธิ์เพลง เธอปันใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top