เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เธอหมดใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เธอหมดใจ - หนุ่ย นันทกานต์

เพลง : เธอหมดใจ

อัลบั้ม : Inside Out

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

หลายครั้งที่มองหน้าเธอ มันทำให้ฉันรู้เสมอว่าเธอเปลี่ยนไป
รักเราดูห่างห่างไกล และไม่รู้จะทำอย่างไรให้มันเหมือนเดิม
เพราะเธอคงเบื่อ เบื่อฉัน แม้ทำทุกอย่าง แต่ที่เธอต้องการมันมากกว่านั้น

การกระทำของเธอ บอกว่าเธอนั้นหมดใจ จากกันไปเพราะเธอเห็นใจคนอื่น

ฉันรู้และพอเข้าใจ คืนวันผ่านไปรักก็คล้ายจะดูจืดจาง
รักเราคงจบหมดทาง ที่จะรั้งดึงเธออีกครั้งให้มาเหมือนเดิม
เพราะเธอใจอ่อน อ่อนไหว พบใครคนใหม่ ก็จะปันหัวใจให้ใครคนนั้น

การกระทำของเธอ บอกว่าเธอนั้นหมดใจ จากกันไปเพราะเธอเห็นใจคนอื่น

ฉันคิดทำความเข้าใจ เหตุการณ์ผ่านไปเตือนให้ฉันทบทวนเรื่องราว
ฉันเองก็เจ็บปวดร้าว แต่ว่าฉันจะลืมเรื่องราวที่เศร้าเพราะเธอ
เพราะฉันก็เหนื่อย อ่อนล้า รักเธอมากกว่า แต่ว่าเธอไม่เคยเห็นค่าของฉัน

การกระทำของเธอ บอกว่าเธอนั้นหมดใจ จากกันไปเพราะเธอเห็นใจคนอื่น

คงจะมีซักวัน วันที่ฉันนั้นทำใจได้ จะเป็นวันสุดท้ายที่ฉันรักเธอคอร์ดเพลง เธอหมดใจ

ดนตรี : / A / A /


A
 หลาย
Amaj7
ครั้งที่มองหน้า
F#m
เธอ    
E
 มันทำให้
D
ฉันรู้เ
C#m
สมอว่าเธอเป
Bm
ลี่ยนไป
E
 

 
รักเรา
A
ดูห่าง 
Amaj7
   ห่างไก
F#m
ล      
E
 และไม่
D
รู้จะทำอย่าง
C#m
ไรให้มันเหมือนเ
Bm
ดิม    
E
 

 
เพราะเธอ
A
คงเบื่อ
C#m
         
F#m
    เบื่อ
C#7
ฉัน    
F#m
แม้ทำทุกอ
C#7
ย่าง   
F#m
 แต่ที่เธอต้อง
E
การมันมากกว่า
A
นั้น


D
การกระทำข
E
องเธอ บอกว่า
C#7
เธอนั้นหมด
F#m
ใจ     
E
 จากกัน
D
ไปเพราะเธอเห็น
E
ใจคน
A
อื่น  
E
 


A
  ฉัน
Amaj7
รู้และพอเข้า
F#m
ใจ     
E
 คืนวันผ่าน
D
ไปรักก็ค
C#m
ล้ายจะดู
Bm
จืดจาง
E
 

 
รักเรา
A
คงจบ 
Amaj7
   หมดทา
F#m
ง       
E
 ที่จะ
D
รั้งดึงเธออีก
C#m
ครั้งให้มาเหมือนเ
Bm
ดิม     
E
 

 
เพราะเธอ
A
ใจอ่อน
C#m
         
F#m
   อ่อนไ
C#7
หว     
F#m
พบใครคนใ
C#7
หม่    
F#m
 ก็จะปันหัว
E
ใจให้ใครคน
A
นั้น


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m / F#mM7 / F#m7 / F#m6 / D / E /


A
  ฉัน
Amaj7
คิดทำความเข้า
F#m
ใจ     
E
 เหตุการณ์ผ่าน
D
ไปเตือนให้
C#m
ฉันทบทวน
Bm
เรื่องราว
E
 

 
ฉันเอง
A
ก็เจ็บ 
Amaj7
   ปวดร้า
F#m
ว       
E
 แต่ว่าฉันจะ
D
ลืมเรื่อง
C#m
ราวที่เศร้าเพราะเ
Bm
ธอ     
E
 

 
เพราะฉันก็เห
A
นื่อย
C#m
         
F#m
   อ่อน
C#7
ล้า     
F#m
รักเธอ
C#7
มากกว่า
F#m
 แต่ว่าเธอไม่เ
E
คยเห็นค่าของ
A
ฉัน


( ซ้ำ * )


D
คงจะมีสัก
E
วัน วัน
C#m7
ที่ฉันนั้นทำ
F#m
ใจได้ จะเป็น
D
วันสุดท้าย ที่
E
ฉันรักเ
A
ธอ


ดนตรี : / F#m / F#mM7 / F#m7 / F#m6 / D / E / A /


เพลงอื่นๆของ หนุ่ย นันทกานต์
Let It Go (ปล่อยมันไป) , กู๊ดบาย เพื่อน , เกลียดความอ่อนไหว , เงารัก , ใจคนรอ , ฉันจะตามหา , ฉันทำเพื่อเธอ , ตอบได้ไหม , เธอหมดใจ , เธออยู่ไหน , ปล่อยมันไป (Let It Go) , โปรดหลอกฉัน , เพิ่งรู้ว่ารัก , ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ , รอทั้งปี , แล้วฉันจะเลือกใคร Feat.มิ้นท์ มิณฑิตา AF3 , วันนั้น , สัญญากับใจ , เสียดาย , แสนเสียดาย (ทำไมไม่ทำอะไรสักอย่าง) , เหนื่อยพอหรือยัง , อย่าให้ฉันผิดหวัง

* ลิขสิทธิ์เพลง เธอหมดใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top