เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เธออยู่ไหน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เธออยู่ไหน - ก้อง สหรัถ สังคปรีชา

เพลง : เธออยู่ไหน

อัลบั้ม : X-Track 8

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เพิ่งจะรู้ ว่าอะไรสำคัญ คนไหนที่คนอย่างฉัน ต้องผูกพันด้วยหัวใจ
ชีวิตของฉันคนนี้ ที่มีอยู่ มันจะต้องทุ่มเทให้ใคร เพื่อใคร แต่เธออยู่ที่ไหนกัน
ก็ไม่รู้ เราจบกันแล้วหรือเปล่า แค่ฝันร้ายเพียงชั่วคราว หรือว่าชั่วกาลนาน
ที่รู้ก็คือว่าฉัน ยังอยู่ อยู่ในใจทนทรมาน ทุกวัน ที่เราต้องร้างไกล

* เธออยู่ที่ไหน คิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า จะเปลี่ยวจะเหงา จะเป็นเหมือนกันบ้างไหม
คนอยู่ทางนี้ คิดถึงแต่เธอ แต่เธอทุกลมหายใจ กลับมาหากันได้ไหมฉันรักเธอ

** ได้แต่หวัง ว่าเรื่องมันยังไม่จบ และฉันจะยังได้พบ คนดีที่คืนย้อนมา
ก็หวังว่าคงจะมีซักวันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาจะได้เห็นเธอ ในสายตา ชัดเจนเหมือนในหัวใจ

( ซ้ำ * , ** )

ชัดเจนและเป็นนิรันดร์

คอร์ดเพลง เธออยู่ไหน

ดนตรี : / D / G / ( 4 ครั้ง )


เพิ่งจะ
D
รู้  
Dmaj7
ว่าอะไรสำ
D7
คัญ คน
B7
ไหนที่คนอย่าง
Em
ฉัน ต้อง
EmM7
ผูกพันด้วยหัว
Em7
ใจ

ชี
Asus4
วิตของฉันคน
F#m
นี้  ที่มี
Bm
อยู่ มันจะ
F#m
ต้องทุ่มเทให้
Bm
ใคร เพื่อ
Em
ใคร แต่เธออยู่ที่ไหน
A
กัน

ก็ไม่
D
รู้ เราจ
Dmaj7
บกันแล้วหรือเ
D7
ปล่า แค่
B7
ฝันร้ายเพียงชั่ว
Em
คราว หรือ
EmM7
ว่าชั่วกาล
Em7
นาน

ที่
Asus4
รู้ ก็คือว่า
F#m
ฉัน ยัง
Bm
อยู่ อยู่ใน
F#m
ใจทนทร
Bm
มาน ทุก
Em
วัน ที่เราต้องร้าง
F#
ไกล


เธออยู่ที่
G
ไหน คิด
A
ถึงฉันบ้างหรือเ
D
ปล่า
F#
จะเปลี่ยวจะ
G
เหงา จะ
A
เป็นเหมือนกันบ้าง
Bm
ไหม 

คนอยู่ทาง
G
นี้ คิด
A
ถึงแต่เธอ แต่
F#m
เธอทุกลมหาย
Bm
ใจ กลับ
Em
มาหากันได้
E
ไหมฉันรัก
A
เธอ


** 
ได้แต่
D
หวัง ว่า
Dmaj7
เรื่องมันยังไม่
D7
จบ และ
B7
ฉันจะยังได้
Em
พบ คน
EmM7
ดีที่คืนย้อน
Em7
มา

ก็
Asus4
หวังว่าคงจะ
F#m
มีซักวัน
Bm
หนึ่ง ตื่นขึ้น
F#m
มาจะได้เห็น
Bm
เธอ ในสาย
Em
ตา ชัดเ
A
จนเหมือนในหัวใจ 


ดนตรี : / D / G / ( 3 ครั้ง )/ D / G F# /


( ซ้ำ * , ** )


ชัดเจนและเป็นนิ
D
รันดร์


เพลงอื่นๆของ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา
ไกลรัก , ความในใจ , ความในใจ , ความรักเข้ามาเมื่อไหร่ , ใจรัก , ฉันจะดูแลเธอ , เดินไปด้วยกัน (Walk With Me) , ได้ไหม , เติมใจให้กัน , เธออยู่ไหน , ยกโทษให้ฉัน , รักคือความเชื่อใจ , รักเธอสุดหัวใจ , เราจะเดินไปด้วยกัน (Walk With Me) , ละอองดาว , หนึ่งนาที , หนึ่งในไม่กี่คน , หลอก

* ลิขสิทธิ์เพลง เธออยู่ไหน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top