เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ - 7 Days Crazy

เพลง : เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 20 ม.ค. 2558, 13:03 น. ]

7 Days Crazy - เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ
คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง พงศภัค ทองเจริญ, 7 Days Crazy


เชื่อคนใจง่าย ก็มีแต่เหนื่อยหัวใจ
พูดอะไรไว้ ก็คงไม่เคยสนใจ
ที่บอกว่าเราจะรักกัน
อยู่ไปนานนานไม่คิดเปลี่ยนไป

เธอไม่เคยพูดเลยใช่ไหม หรือความจำเสื่อม
คงเป็นคำพูดที่มันเด็กเด็ก
อาจเป็นเรื่องเล็กของเธอ
แต่กับฉัน มันติดอยู่ในใจ

เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเองมันเก่งเรื่องจำ
ยังคงรักษาคำพูดทุกคำ ไม่เปลี่ยนไป
หรือฉันโง่เองที่ยังจดจำ คำว่าจะรักตลอดไป
เธอลืมง่ายเพราะมีใคร ส่วนฉันยังรักเธอไปเมื่อใจไม่ยอมลืม

เมื่อเธอคนเก่า อยากจบเรื่องราวของเรา
แม้มันจะเหงา ต้องยอมรับมันให้ได้
ก็คงลืมเธอได้สักวัน จะเอาอย่างเธอที่สอนเอาไว้
คงต้องมีสักวัน ที่ฉันจะเก่งเหมือนเธอ

ก็คงเป็นฉันที่มันเด็กเด็ก ดูเป็นเรื่องเล็กของเธอ
แต่กับฉัน มันเป็นเรื่องใหญ่เสมอ

เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเองมันเก่งเรื่องจำ
ยังคงรักษาคำพูดทุกคำ ไม่เปลี่ยนไป
หรือฉันโง่เองที่ยังจดจำ คำว่าจะรักตลอดไป
เธอลืมง่ายเพราะมีใคร ส่วนฉันยังรักเธอไปเมื่อใจไม่ยอมลืม

เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเองมันเก่งเรื่องจำ
ยังคงรักษาคำพูดทุกคำ ไม่เปลี่ยนไป
หรือฉันโง่เองที่ยังจดจำ คำว่าจะรักตลอดไป
เธอลืมง่ายเพราะมีใคร ส่วนฉันยังรักเธอไปเมื่อใจไม่ยอมลืม

จะรักตลอดไป เธอลืมง่ายเพราะมีใคร
ส่วนฉันยังรักเธอไปเมื่อใจไม่ยอมลืม

คอร์ดเพลง เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ

ดนตรี : / C /


 
เชื่อคนใจ
C
ง่าย ก็มีแต่เหนื่อยหัว
Em
ใจ พูดอะไร
Dm
ไว้ ก็คงไม่เคยสน
C
ใจ

 
ที่บอกว่า
F
เราจะรักกัน อยู่ไปนาน
Em
นานไม่คิดเปลี่ยนไป เธอไม่
Dm
เคยพูดเลยใช่ไหม หรือความจำ
G
เสื่อม

 
คงเป็นคำ
Am
พูดที่มันเด็กเด็ก อาจเป็นเรื่อง
Em
เล็กของเธอ แต่กับ
F
ฉัน มันติดอยู่ในใจ
G
 


 
เธอเก่งเรื่อง
F
ลืม ฉันเองมันเก่งเรื่อง
Em
จำ ยังคงรัก
Dm
ษาคำพูดทุก
G
คำ ไม่เปลี่ยน
C
ไป  
C7
 

 
หรือฉันโง่
F
เองที่ยังจดจำ คำว่า
Em
จะรักตลอด
A
ไป เธอ
Dm
ลืมง่ายเพราะมีใคร

 
ส่วน
F
ฉันยังรักเธอ
G
ไปเมื่อใจไม่ยอมลืม


ดนตรี : / F Em Dm C G Am / G /


 
เมื่อเธอคน
C
เก่า อยากจบเรื่องราวของ
Em
เรา แม้มันจะ
Dm
เหงา ต้องยอมรับมันให้
C
ได้

 
ก็คงลืม
F
เธอได้สักวัน จะเอาอย่าง
Em
เธอที่สอนเอาไว้ คงต้อง
Dm
มีสักวัน ที่ฉันจะเก่งเหมือน
G
เธอ

 
ก็คงเป็น
Am
ฉันที่มันเด็กเด็ก ดูเป็นเรื่อง
Em
เล็กของเธอ แต่กับ
F
ฉัน มันเป็นเรื่องใหญ่เส
G
มอ  
F
     
G
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am / G / C / D / Dm / Em / F / G / G /


( ซ้ำ * )


F
  จะ
Em
รักตลอด
A
ไป เธอ
Dm
ลืมง่ายเพราะมีใคร ส่วน
F
ฉันยังรักเธอ
G
ไปเมื่อใจไม่ยอม
C
ลืม


เพลงอื่นๆของ 7 Days Crazy
แค่คิดไปเอง , ต่อจากนี้ , แทงหลัง , เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ , เหตุการณ์นี้

* ลิขสิทธิ์เพลง เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top