เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เพลงของเธอ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เพลงของเธอ - Friday

เพลง : เพลงของเธอ

อัลบั้ม : Friend

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

อยู่โดดเดี่ยวมานานเท่าไหร่ ทำอะไรคนเดียวมาถึงป่านนี้ หาความสุขที่มีทั่วไป

จนวันหนึ่งเมื่อเธอเข้ามา เธอเปิดโลกใบนั้นที่ฉันปิดไว้ ที่ไม่เคยมีใครเข้าไป

รู้ไหมว่าเป็นเพราะเธอ ที่มาเปลี่ยนชีวิตฉันให้สดใส เปลี่ยนคืนและวันให้ฉันใหม่

ก่อนนี้เหมือนฟ้าของฉันไม่มีดาว ผ่านคืนหนาวๆก็เหงาไม่มีใคร ไม่รู้คนที่มีความรักเขารู้สึกอย่างไร
วันนี้พบแล้วว่าเธอนั้นมีจริง จะรักเธอแล้วและจะไม่เปลี่ยนใจ จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียเธอไป

อยากจะมีอะไรพิสูจน์ สิ่งที่มากกว่าคำที่พูดออกไป เพื่อให้เธอได้มั่นใจ

เพลงนี้เป็นเพลงของเธอ คนที่เปลี่ยนชีวิตฉันให้สดใส เปลี่ยนคืนและวันให้ฉันใหม่

ก่อนนี้เหมือนฟ้าของฉันไม่มีดาว ผ่านคืนหนาวๆก็เหงาไม่มีใคร ไม่รู้คนที่มีความรักเขารู้สึกอย่างไร

(เพราะฉันพบแล้วว่าเธอนั้นมีจริง จะรักเธอแล้วและจะไม่เปลี่ยนใจ จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียเธอไป)

ก่อนนี้เหมือนฟ้าของฉันไม่มีดาว ผ่านคืนหนาวๆก็เหงาไม่มีใคร ไม่รู้คนที่มีความรักเขารู้สึกอย่างไร


คอร์ดเพลง เพลงของเธอ

ดนตรี : / D / Dmaj7 / ( 4 ครั้ง )


D
อยู่โดดเดี่ยวมา
Dmaj7
นานเท่าไหร่ 
D
ทำอะไรคนเ
Dmaj7
ดียวมาถึงป่า
Bm
นนี้ หาความ
G
สุขที่มีทั่วไ
A

D
จนวันหนึ่งเมื่อ
Dmaj7
เธอเข้ามา 
D
เธอเปิดโลกใ
Dmaj7
บนั้นที่ฉันปิดไ
Bm
ว้ ที่ไม่เ
G
คยมีใครเข้าไ
A

 
รู้
F#m
ไหม ว่าเ
Bm
ป็นเพราะเธอ
Am
 ที่มาเปลี่ยนชี
D
วิตฉันให้สดใ
G
ส    
E
เปลี่ยนคืนและ
A
วันให้ฉันใหม่


 
ก่อน
G
นี้เหมือนฟ้าของฉั
A
นไม่มีดาว ผ่าน
F#m
คืนหนาวหนาวก็เ
G
หงาไม่มีใคร

 
ไม่
Em
รู้คนที่มีค
A
วามรัก เค้ารู้สึกอย่
D
างไร
D7
 

 
วัน
G
นี้พบแล้วว่าเธอ
A
นั้นมีจริง จ
F#m
ะรักเธอแล้วและจะ
G
ไม่เปลี่ยนใจ

 
จะ
Em
ทำทุกอย่าง เพื่อไม่ให้
A
เสียเธอไป


ดนตรี : / F#m / G / A / A / D / Dmaj7 / D / Dmaj7 /


D
อยากจะมี
Dmaj7
อะไรพิสูจน์ 
D
สิ่งที่มากกว่า
Dmaj7
คำที่พูดออก
Bm
ไป เพื่อให้เ
G
ธอได้มั่นใ
A

 
เพล
F#m
งนี้ เป็นเ
Bm
พลงของเธอ
Am
 คนที่เปลี่ยนชี
D
วิตฉันให้สดใ
G
ส    
E
เปลี่ยนคืนและวั
A
นให้ฉันใหม่


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / G / A / F#m / G / Em / A / D / D7 / G / A / F#m / G / Em / A / G / A /


 
เพราะ
G
ฉันพบแล้วว่าเธอ
A
นั้นมีจริง จะ
F#m
รักเธอแล้วและจะไ
G
ม่เปลี่ยนใจ

 
จะ
Em
ทำทุกอย่าง เพื่อไม่ให้เ
A
สียเธอไป

 
ก่อน
G
นี้เหมือนฟ้าของฉั
A
นไม่มีดาว ผ่าน
F#m
คืนหนาวหนาวก็เ
G
หงาไม่มีใคร

 
ไม่
Em
รู้คนที่มีค
A
วามรัก เค้ารู้สึกอย่
D
างไร
D7
 

 
แต่
G
ฉันพบแล้วว่าเธอ
A
นั้นมีจริง จ
F#m
ะรักเธอแล้วและจะ
G
ไม่เปลี่ยนใจ

 
จะ
Em
ทำทุกอย่าง เพื่อไม่ให้
A
เสียเธอไป


ดนตรี : / G / A / F#m / G / Em /


เพลงอื่นๆของ Friday
Love sign , ใกล้ไป , ฉันมีความสุข , ชอบตอนนี้ , ชั่วโมงต้องมนต์ , เชย , ดาวตก , ต่างคนต่างรอ , เธอยังคงมีฉัน , เธอยังมีฉัน , นาฬิกา , นิดนึงพอ , บ๊าย บาย (Bye Bye) , ปิดประตู , ปิดผนึก , เปลี่ยนไปทุกอย่าง , พักบ้างนะ , เพลงของเธอ , เพลงรักเก่า , มีคนอกหัก , มีอกหัก , ไม่ว่าเธอจะรักฉันหรือไม่ , เรื่องรักธรรมดา , ลืมแล้วหรือเปล่า , สิบปี , สุดท้ายที่เหลืออยู่ , หนาวนี้ , หลงทาง , หวาน (Sweet) , เหนื่อย , อยู่ในใจฉัน

* ลิขสิทธิ์เพลง เพลงของเธอ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top