เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เพลงรักเก่า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เพลงรักเก่า - Friday

เพลง : เพลงรักเก่า

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

นานแล้วใช่ไหมที่เราไม่เจอ นับจากตอนนั้นก็ไม่พบกัน
ไม่ได้ข่าวคราวของเธอเลยตั้งแต่วันนั้น วันที่เป็นทางแยกของเรา

* เพลงรักเก่า วันนี้ไม่ได้ทำให้ฉันเศร้า แต่ทำให้นึกถึงเรื่องของเราคราวนั้น เธอจำได้ไหม

** ไม่เคยเสียใจที่เคยรักเธอ เธอทำให้ฉันเจอความสุขมากมาย
เราอาจไม่ใช่คนรักกันแล้ว แต่เราก็เคยรักกันจนถึงวันสุดท้าย ฉันจะจำไว้เสมอ

ถ้าเพลงหนึ่งเพลงมีความรู้สึก แทนความทรงจำที่มันล้นเอ่อ
ฉันขอให้เพลงเพลงนี้ ส่งไปถึงเธอ ให้เป็นเพลงสุดท้ายของเรา

( ซ้ำ * )

ไม่เคยเสียใจที่เคยรักเธอ เธอทำให้ฉันเจอความสุขมากมาย
เราอาจไม่ใช่คนรักกันแล้ว แต่เราก็เคยรักกันจนถึงวันสุดท้าย จะจำไว้

ขอบคุณวันเหล่านั้น ขอบคุณในความฝัน ที่เราเคยมีให้กันและกัน
ขอบคุณในความรักที่งดงาม ที่เธอมอบให้ฉัน

ไม่เคยเสียใจที่เคยรักเธอ เธอทำให้ฉันเจอความสุขมากมาย
เราอาจไม่ใช่คนรักกันแล้ว แต่เราก็เคยรักกันจนถึงวันสุดท้าย

( ซ้ำ ** )

คอร์ดเพลง เพลงรักเก่า

ดนตรี : / G / C / ( 3 ครั้ง )


G
นานแล้วใช่ไหมที่เราไม่เจอ
Gaug
นับจากตอนนั้นก็ไม่พบกัน

C
ไม่ได้ข่าวคราวของเธอเลยตั้งแต่วัน
Bm
นั้น  
Esus4
 
E
วันที่เ
Am
ป็นทางแยกของเ
Dsus4
รา


D
เพลงรักเ
Em
ก่า วัน
Am
นี้ไม่ได้ทำให้ฉันเ
D
ศร้า แต่ทำให้
Bm
นึกถึงเรื่องของเ
Em
ราคราว
F
นั้น เธอจำได้ไห
D


** 
ไม่เคยเสียใ
G
จที่เค
D
ยรักเธ
Em
อ เธอ
E
ทำให้ฉัน
Am
เจอความ
AmM7
สุขมากมาย
Am7
 

เราอ
D
าจไม่ใช่
G
คนรักกันแ
D
ล้ว แต่เ
F
ราก็เคยรักกั
E
นจนถึง
Am
วันสุดท้า
Cm
ย   
D
ฉันจะจำไว้เส
G
มอ 
C
 


G
ถ้าเพลงหนึ่งเพลงมีความรู้สึก
Gaug
แทนความทรงจำที่มันล้นเอ่อ

C
ฉันขอให้เพลงเพลงนี้ ส่งไปถึงเ
Bm
ธอ  
Esus4
 
E
ให้เป็นเ
Am
พลงสุดท้ายของ
Dsus4
เรา


( ซ้ำ * )


ไม่เคยเสียใ
G
จที่เค
D
ยรักเธ
Em
อ เธอ
E
ทำให้ฉัน
Am
เจอความ
AmM7
สุขมากมาย
Am7
 

เราอ
D
าจไม่ใช่
G
คนรักกันแ
D
ล้ว แต่เ
F
ราก็เคยรักกั
E
นจนถึง
Am
วันสุดท้า
Cm
ย   
D
จะจำไว้


ขอบ
Am
คุณวันเหล่านั้น ขอบ
Bm
คุณในความฝัน ที่เ
Em
ราเคยมีให้
D
กันและ
C
กัน

ขอบคุ
F
ณในความรักที่งดง
D
าม ที่เธอมอบให้ฉัน


ดนตรี : / G D / Em E / Am Amaj7 / Am7 D / G D / F E / Am / D /


ไม่เคยเสียใ
G
จที่เค
D
ยรักเธ
Em
อ เธอ
E
ทำให้ฉัน
Am
เจอความ
AmM7
สุขมากมาย
Am7
 

เราอ
D
าจไม่ใช่
G
คนรักกันแ
D
ล้ว แต่เ
F
ราก็เคยรักกั
E
นจนถึง
Am
วันสุดท้า
Cm


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / G / C / Gaug / G / G /


เพลงอื่นๆของ Friday
Love sign , ใกล้ไป , ฉันมีความสุข , ชอบตอนนี้ , ชั่วโมงต้องมนต์ , เชย , ดาวตก , ต่างคนต่างรอ , เธอยังคงมีฉัน , เธอยังมีฉัน , นาฬิกา , นิดนึงพอ , บ๊าย บาย (Bye Bye) , ปิดประตู , ปิดผนึก , เปลี่ยนไปทุกอย่าง , พักบ้างนะ , เพลงของเธอ , เพลงรักเก่า , มีคนอกหัก , มีอกหัก , ไม่ว่าเธอจะรักฉันหรือไม่ , เรื่องรักธรรมดา , ลืมแล้วหรือเปล่า , สิบปี , สุดท้ายที่เหลืออยู่ , หนาวนี้ , หลงทาง , หวาน (Sweet) , เหนื่อย , อยู่ในใจฉัน

* ลิขสิทธิ์เพลง เพลงรักเก่า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top