เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เพลงสุดท้าย


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เพลงสุดท้าย - พาราด็อกซ์

เพลง : เพลงสุดท้าย

อัลบั้ม : On The Rainbow

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เพลงนี้เธอได้ยินได้ฟังหรือเปล่า หากว่าเพลงนี้เคยได้ทำให้เราพบกัน
บางครั้งเพลงก็ทำให้ใจไหวหวั่น และบางคราวเสียงเพลงเชื่อมความรักเราด้วยกัน

แต่ท้ายสุดเสียงเพลงนี้คงจบลง ไม่นานก็เลือนไปจากความรู้สึก และก่อนที่เธอจะทิ้งฉันไป

และเพลงนี้อยากจะร้องเป็นเพลงสุดท้าย แม้ว่าเธอจะอยู่ไกลแสนไกลเท่าใดเสียงเพลงยังอยู่
และตอนนี้โปรดจงคิดถึงกันอีกครั้ง แม้เวลาผ่านไปนานเท่าใดไกลเท่าใดเพลงของเรายังอยู่

ความรักเป็นเช่นเพลงที่เราร่วมแต่ง และบางคราวก็ทำให้เธอเสียใจมากมาย
เพลงที่เคยได้ทำให้เราสุขนั้น แต่เสียงเพลงตอนนี้ หากได้ยินได้ฟังยิ่งทำให้เราเศร้าใจ

ก็เพราะจากนี้ไปเสียงเพลงแผ่วลง ไม่นานก็คงหมดจากความรู้สึก และก่อนที่เธอจะทิ้งฉันไป

และเพลงนี้อยากจะร้องเป็นเพลงสุดท้าย แม้ว่าเธอจะอยู่ไกลแสนไกลเท่าใดเสียงเพลงยังอยู่
และตอนนี้โปรดจงคิดถึงกันอีกครั้ง แม้เวลาผ่านไปนานเท่าใดไกลเท่าใดเพลงของเรายังอยู่

ได้แต่ฝากบทเพลงให้เธอให้ได้รู้ได้เข้าใจ
ว่าบทเพลงสุดท้ายให้กับเธอ ให้เธอไว้คือบทเพลงสุดท้าย
ให้กับเธอ ให้เธอไว้คือบทเพลงสุดท้าย
ให้กับเธอ ให้เธอไว้คือบทเพลงสุดท้าย

คอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย

ดนตรี : / E / C#m7 / A / Am / ( 2 ครั้ง )


E
เพลงนี้เธอไ
C#m7
ด้ยินได้ฟังหรือเป
A
ล่า  
Am
 หากว่า
G#m
เพลงนี้เคยได้
C#m7
ทำให้เราพบ
B
กัน

E
บางครั้งเพลง
C#m7
ก็ทำให้ใจไหวห
A
วั่น  
Am
 และบาง
G#m
คราวเสียงเพลงเชื่อม
C#m7
ความรักเราด้ว
B
ยกัน

 
แต่ท้
A
ายสุดเสียง
B
เพลงนี้คงจบ
E
ลง ไม่นานก็
C#m7
เลือนไปจากความรู้
A
สึก  
Am
 และก่อนที่เธอ
B
จะทิ้งฉันไป


 
และเพลง
E
นี้อยากจ
C#m7
ะร้องเป็นเพลงสุด
A
ท้าย

Am
แม้ว่าเธออยู่ไก
E
ล แสนไกล เท่า
C#m7
ใด เสียงเพลงยังอ
A
ยู่    
Am
 

 
และตอน
E
นี้โปรดจ
C#m7
งคิดถึงกันอีกค
A
รั้ง  
Am
แม้เวลาผ่าน
E
ไป นานเท่า
B
ใด ไกลเท่า
C#m7
ใด เพลงของเ
B
รายังอ
A
ยู่


E
ความรักเป็นเช่นเ
C#m7
พลงที่เราร่วมแ
A
ต่ง  
Am
  และบาง
G#m
คราวก็ทำให้
C#m7
เธอเสียใจมา
B
กมาย

E
เพลงที่เคยได้
C#m7
ทำให้เราสุข
A
นั้น แต่
Am
เสียงเพลงตอนนี้ หากไ
G#m
ด้ยินได้ฟังยิ่ง
C#m7
ทำให้เราเศร้า
B
ใจ

 
ก็
A
เพราะจากนี้
B
ไปเสียงเพลงแผ่ว
E
ลง ไม่นานก็
C#m7
คงหมดจากความรู้
A
สึก  
Am
 และก่อนที่เธอ
B
จะทิ้งฉันไป


 
และเพลง
E
นี้อยากจ
C#m7
ะร้องเป็นเพลงสุด
A
ท้าย

Am
แม้ว่าเธออยู่ไก
E
ล แสนไกล เท่า
C#m7
ใด เสียงเพลงยังอ
A
ยู่    
Am
 

 
และตอน
E
นี้โปรดจ
C#m7
งคิดถึงกันอีกค
A
รั้ง  
Am
แม้เวลาผ่านไ
E
ป เท่าใด เสียงเ
C#m7
พลงของเรายังอ
A
ยู่    
Am
 


 
ได้แ
E
ต่ฝากบทเ
B
พลง ให้กับเ
C#m7
ธอให้ได้รู้ 
B
ได้เข้าใ
A

 
ว่า
E
บทเพลง 
C#m7
สุดท้าย ให้กั
A
บเธอ ให้
Am
เธอไว้ คือ
E
บทเพลง 
C#m7
สุดท้าย ให้
A
กับเธอ ให้เ
Am
ธอไว้

 
คือ
E
บทเพลง 
C#m7
สุดท้าย บ
A
ทเพลง 
Am
สุดท้าย บ
E
ทเพลง 
C#m7
สุดท้าย คือบ
A
ทเพลง 
Am
สุดท้าย


มิวสิควีดีโอเพลง เพลงสุดท้าย

เพลงอื่นๆของ พาราด็อกซ์
Honey bee , Miss miss , Sexy , Suckseed นึง , ก็มีแค่นั้น , กรงทอง , กลิ่นโรงพยาบาล , กวีบทเก่า , กอดฉันไว้ , การรอคอย , ขอ , คนบนฟ้า , คู่ควร , ใครสักคน , เงา , จันทร์เหงา , จิ๊บ ร.ด. , จิ๊บ รอ ดอ , ฉันไม่แก่ , ซักซี้ดนึง , เซ็กซี่ , ดวงจันทร์ , ดาว , เดี๋ยวก็ลืม , ทะเลแสนหวาน , ทัชมาฮาล , ทาส , เทพธิดา , เธอที่รัก , น้องจ๋า , น้องเปิ้ล , นักมายากล , บ่วงไฟ , บอลลูน , บิวตี้ฟูล เลิฟ (Beautiful Love) , ปลายสายรุ้ง , ปีก , เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย , เป็นโสดทำไม , ผงาดง้ำค้ำโลก , ผ่าน , ผีเสื้อกับดอกไม้ , พรุ่งนี้ , เพดาน , เพลงสุดท้าย , เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) , ไฟ , ภารตะฟิล์ม , มองตา , มัน ใหญ่ มาก , มีแต่เธอ , ไม่มีเธอ (กล่องดวงใจ) , ร.ด. Dance , รถไฟขบวนแห่งความฝัน , รสชาติแห่งความรัก , รักเธอเท่าช้าง , รุ้ง , เรดิโอ (Radio) , ฤดูร้อน , ลอง , ลา ลา ลา , เลิฟ (Love) , เวล่ำ , เศษ , ส่งรักส่งยิ้ม , สามมิติ , หรรษาราตรี , หลุมศพปลาวาฬ , อยากมีเธออยู่ตรงนี้

* ลิขสิทธิ์เพลง เพลงสุดท้าย และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top