เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เมื่อเธอมาส่ง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เมื่อเธอมาส่ง - โพลี่แคท

เพลง : เมื่อเธอมาส่ง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เมื่อนาฬิกากับระยะทาง ถูกสั่งให้มันทำงานเหมือนกัน
นาทีที่มันเริ่มนับถอยหลัง จะเกิดอะไร เมื่อเธอได้มาส่ง
ก่อนที่กำลังจะสุดหนทาง ก่อนหมดเวลาที่ฉันเฝ้ารอ
เรื่องระหว่างเราที่ยังสานต่อ จะจบยังไง ถ้าเธอไม่มาส่ง

* ก็รู้ว่าได้แค่ฝัน และตัวฉัน จะต้องทำยังไง
แต่เพราะว่ามีเหตุผล ก่อนจะผ่านพ้น อยากพูดความในใจ

** ความจริงคือฉันอยากบอกรักเธอ เหลือเกิน เธอทำให้โลกของฉันสวยงาม เหลือเกิน
อยากหยุดเวลาที่เดินด้วยกัน เหลือเกิน อยากบอกว่ารู้สึกดีดีดี เหลือเกิน

*** เมื่อเธอได้มาส่ง เมื่อเมื่อเมื่อ เธอมาได้ส่ง
เมื่อเธอได้มาส่ง เมื่อเมื่อเมื่อ เธอได้มาส่ง

ถ้าเธอบอกลาด้วยรอยยิ้มแทน เมื่อไหร่ก็ตามก็จะเฝ้ารอ
เมื่อนาฬิกายังคงหมุนต่อ โชคดีแค่ไหน เมื่อเธอได้มาส่ง

( ซ้ำ * , ** , *** )

เมื่อทุกนาทีกำลังหมดลง ฉันคงต้องเสียใจ เมื่อความร้อนรนมีอยู่จริง
I set very thing on the fire ฉันขุดเรื่องราวขึ้นมาแทนที เพื่อหวังจะทำคะแนน
ที่ฉันอ้อนวอนเธอย่าหนี อย่างละครช่องเกาหลี I'm lalalala like
เรา walk walk walk หนทางจะไกลเท่าไหร่ ไอ้ฉันก็ไม่กลัวหรอก ขอเพียงมีเธอใกล้ใกล้
บางทีเราลองหยุด stop เพื่อฟังความจริงในใจ I'm ready to rock, I'm ready to rock

( ซ้ำ ** , ** , *** )

คอร์ดเพลง เมื่อเธอมาส่ง

Bm
 เมื่อนาฬิ
D
กากับระยะ
A
ทาง ถูกสั่งให้มันทำงานเหมือน
Bm
กัน

นาทีที่
D
มันเริ่มนับถอย
A
หลัง จะเกิดอะไร เมื่อเธอได้มา
Bm
ส่ง

ก่อนที่กำ
D
ลังจะสุดหน
A
ทาง ก่อนหมดเวลาที่ฉันเฝ้า
Bm
รอ

เรื่องระหว่าง
D
เราที่ยังสาน
A
ต่อ จะจบยังไง ถ้าเธอไม่มา
Bm
ส่ง


C#m
ก็รู้ว่าได้แค่
D
ฝัน และตัว
A
ฉัน จะต้องทำยัง
E
ไง

C#m
แต่เพราะว่ามี
D
เหตุผล ก่อนจะ
A
ผ่านพ้น อยากพูดความใน
G
ใจ


** 
ความจริงคือฉันอยาก
F
บอกรักเธอ เหลือ
C
เกิน เธอทำให้โลกของ
E
ฉันสวยงาม เหลือ
Am
เกิน

อยากหยุดเวลาที่
F
เดินด้วยกัน เหลือ
C
เกิน อยากบอกว่ารู้สึก
E
ดีดีดี เหลือ
Am
เกิน


*** 
เมื่อเธอได้มา
F
ส่ง 
C
เมื่อเมื่อเมื่อ เธอมาได้
E
ส่ง 
Am
 

เมื่อเธอได้มา
F
ส่ง 
C
เมื่อเมื่อเมื่อ เธอได้มา
E
ส่ง


Bm
 ถ้าเธอบอก
D
ลาด้วยรอยยิ้ม
A
แทน เมื่อไหร่ก็ตามก็จะเฝ้า
Bm
รอ

เมื่อนาฬิ
D
กายังคงหมุน
A
ต่อ โชคดีแค่ไหน เมื่อเธอได้มา
Bm
ส่ง


( ซ้ำ * , ** , *** )


Am
เมื่อทุกนา
F
ทีกำลังหมดลง ฉัน
C
คงต้องเสียใจ เมื่อความร้อน
E
รนมีอยู่จริง

I set very
Am
thing on the fire ฉันขุดเรื่องราว
F
ขึ้นมาแทนที เพื่อ
C
หวังจะทำคะแนน

ที่ฉันอ้อนวอน
E
เธอย่าหนี อย่างละครช่องเกาหลี I'm
Am
lalalala like

เรา
F
walk walk walk หน
C
ทางจะไกลเท่าไหร่ ไอ้ฉันก็
E
ไม่กลัวหรอก ขอ
Am
เพียงมีเธอใกล้ใกล้

บางทีเรา
F
ลองหยุด stop เพื่อ
C
ฟังความจริงในใจ I'm
E
ready to rock, I'm
Am
ready to rock


( ซ้ำ ** , ** , *** )


เพลงอื่นๆของ โพลี่แคท
จะเอาอะไร , ซิ่ง (Friday On The High Way) , ถ้าเธอคิดจะลืมเขา , ปืน , เป็นเพราะฝน , ผู้ช่วยที่ดีที่สุด , พบกันใหม่ , เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว (Tiger Uppercut) , เพื่อนพระเอก (Goodfella) , เพื่อนไม่จริง , ภักดี , มันเป็นใคร (Alright) , มันเป็นใคร , เมื่อเธอมาส่ง , ไม่มีทาง , ลา , ลูกกรุง , เวลาเธอยิ้ม , องศาที่ต่างกัน , อาวรณ์

* ลิขสิทธิ์เพลง เมื่อเธอมาส่ง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top