เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เรดิโอ (Radio)


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เรดิโอ (Radio) - พาราด็อกซ์

เพลง : เรดิโอ (Radio)

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

โอ้เรดิโอ เปิดเพลงรักเราให้ปวดใจ
ได้ยินคำเก่าว่าเรารักกันตลอดไป
โอ้ความทรงจำ ถูกเพลงพาย้อนเวลาคืนมาใหม่
ภาพเก่า ฉากเก่ายังคงงดงามไม่เสื่อมคลาย

โอ้เรดิโอ จะพาฉันไปที่แห่งใด
ได้โปรด อย่าเปิดบทเพลง เพลงนี้จะได้ไหม
โอ้เจ็บปวด หากต้องนึกถึงคนที่ลวงหลอก
ถ้อยคำที่บอกว่าเรารักกันตลอดไปยังไม่ลืม

รักยังคงจะอยู่ ในเพลง เหมือนเก่า
จะฟังกี่ครั้งก็ยังคงเศร้า ทรมาน
บทเพลงแห่งรักยังคงจะอยู่ ในใจของเรา
ต้องทนต้องร้องเพลงยังคงเศร้า คนเดียว

ทำลายทำทุกอย่าง เพื่อลืมเธอมันคงไม่ง่าย
หากความทรงจำที่เคยสร้างในเพลง ไม่อาจลืม

รักยังคงจะอยู่ในเพลง เหมือนเก่า
จะฟังกี่ครั้งก็ยังคงเศร้า ทรมาน
บทเพลงแห่งรักยังคงจะอยู่ ในใจของเรา
ต้องทนต้องร้องเพลงยังคงเศร้า คนเดียว

คอร์ดเพลง เรดิโอ (Radio)

ดนตรี : / D / E / C#m / F#m / D / E / C#m / C#m /

ดนตรี : / E / B / D / A / ( 2 ครั้ง )


โอ้
E
radio เปิดเพ
B
ลงรักเราให้ปวดใ
D
จ  
A
 ได้
E
ยินคำเก่าว่าเ
B
รารักกันตลอดไ
D
ป  
A
 

โอ้ ค
E
วามทรงจำถูกเพ
B
ลงพาย้อนเวลาคื
D
นมาใหม่
A
ภาพเ
E
ก่า ฉากเก่ายังค
B
งงดงามไม่เสื่อมค
D
ลาย
A
 


ดนตรี : / E / B / D / A / ( 2 ครั้ง )


โอ้
E
radio จะ
B
พาฉันไปที่แห่งใ
D
ด  
A
ได้โป
E
รดอย่าเปิดบทเพ
B
ลง เพลงนี้จะได้ไ
D
หม 
A
 

โอ้ เ
E
จ็บปวดหากต้อง
B
นึกถึงคนที่ลวงหล
D
อก 
A
ถ้อย
E
คำที่บอกว่าเร
B
ารักกันตลอดไ
D
ป  
A
ยังไม่ลื
E


E
รักยังคงจะอ
B
ยู่ ในเ
F#m
พลง เหมือนเ
A
ก่า จะฟังกี่ค
E
รั้งก็ยังคงเศ
B
ร้า ทรม
A
าน

บทเพลงแห่งรั
E
กยังคงจะอ
B
ยู่ ใน
F#m
ใจของเ
A
รา ต้องทนต้องร้
E
องเพลงยังคงเ
B
ศร้า คนเดี
A
ยว


D
ทำลาย ทำทุกอ
A
ย่าง เพื่อลืมเธอมันคงไม่ง่
E
าย 
D
หากความทรงจำที่เคยส
A
ร้างในเพลงไม่อาจ
B
ลืม


ดนตรี : / E / B / A / C / E / B / F#m / A / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / E / ( 8 ครั้ง )/ E /


มิวสิควีดีโอเพลง เรดิโอ (Radio)

เพลงอื่นๆของ พาราด็อกซ์
Honey bee , Miss miss , Sexy , Suckseed นึง , ก็มีแค่นั้น , กรงทอง , กลิ่นโรงพยาบาล , กวีบทเก่า , กอดฉันไว้ , การรอคอย , ขอ , คนบนฟ้า , คู่ควร , ใครสักคน , เงา , จันทร์เหงา , จิ๊บ ร.ด. , จิ๊บ รอ ดอ , ฉันไม่แก่ , ซักซี้ดนึง , เซ็กซี่ , ดวงจันทร์ , ดาว , เดี๋ยวก็ลืม , ทะเลแสนหวาน , ทัชมาฮาล , ทาส , เทพธิดา , เธอที่รัก , น้องจ๋า , น้องเปิ้ล , นักมายากล , บ่วงไฟ , บอลลูน , บิวตี้ฟูล เลิฟ (Beautiful Love) , ปลายสายรุ้ง , ปีก , เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย , เป็นโสดทำไม , ผงาดง้ำค้ำโลก , ผ่าน , ผีเสื้อกับดอกไม้ , พรุ่งนี้ , เพดาน , เพลงสุดท้าย , เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) , ไฟ , ภารตะฟิล์ม , มองตา , มัน ใหญ่ มาก , มีแต่เธอ , ไม่มีเธอ (กล่องดวงใจ) , ร.ด. Dance , รถไฟขบวนแห่งความฝัน , รสชาติแห่งความรัก , รักเธอเท่าช้าง , รุ้ง , เรดิโอ (Radio) , ฤดูร้อน , ลอง , ลา ลา ลา , เลิฟ (Love) , เวล่ำ , เศษ , ส่งรักส่งยิ้ม , สามมิติ , หรรษาราตรี , หลุมศพปลาวาฬ , อยากมีเธออยู่ตรงนี้

* ลิขสิทธิ์เพลง เรดิโอ (Radio) และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top