เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เริ่มที่คำว่ารัก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เริ่มที่คำว่ารัก - I-Zax

เพลง : เริ่มที่คำว่ารัก

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

นี่ฉันเองคนเดิม แหละคนดี
ที่ถูกเธอทอดทิ้ง
ให้วกวนจนใจกับความจริง
ที่ยิ่งกว่าโหดร้าย
อยู่อย่างคน
หม่นหมองไปวันวัน
ชีวิตที่มันไร้ชีวา
อยากกลับไปเป็นเหมือน
ที่เป็นมา
ถ้าแม้นว่ามันยังไม่สาย
ถ้าใคร สักคน ที่เฝ้ารอ
ท้อและหมดทาง
หวังให้เธอเห็นใจ ให้กลับมา
กลับมาหามาเป็นอย่างเดิม
เริ่มต้นกันอีกที
ถามว่ามีสิทธิ์ไหม

ถึงแม้นเธอจะยังไม่เจอใคร
ตั้งแต่ไปจากฉัน
เหมือนฉันเองที่มันไม่มีวัน
จะมีใครที่ไหน
อยู่อย่างคน
หม่นหมองไปวันวัน
ชีวิตที่มันไร้ชีวา
อยากกลับไปเป็นเหมือน
ที่เป็นมา
ถ้าแม้นว่ามันยังไม่สาย
ถ้าใคร สักคน ที่เฝ้ารอ
ท้อและหมดทาง
หวังให้เธอเห็นใจ ให้กลับมา
กลับมาหามาเป็นอย่างเดิม
เริ่มต้นกันอีกที
ถามว่ามีสิทธิ์ไหม

ถ้าใคร สักคน ที่เฝ้ารอ
ท้อและหมดทาง
หวังให้เธอเห็นใจ ให้กลับมา
กลับมาหามาเป็นอย่างเดิม
เริ่มต้นกันอีกที
ถามว่ามีสิทธิ์ไหม
ถ้าใคร สักคน ที่เฝ้ารอ
ท้อและหมดทาง
หวังให้เธอเห็นใจ ให้กลับมา
กลับมาหามาเป็นอย่างเดิม
มาเริ่มต้นกันอีกที
เริ่มที่คำว่ารัก

คอร์ดเพลง เริ่มที่คำว่ารัก

ดนตรี : / F C / Dm Bb / ( 2 ครั้ง )


 
นี่ฉันเ
F
องคนเ
C
ดิมและคน
Dm
ดี   ที่ถู
Bb
กเธอทอดทิ้
F
ง    
C
     
Dm
        
Bb
 

 
ให้วกว
F
นจนใ
C
จกับความจ
Dm
ริง   ที่
Bb
ยิ่งกว่าโหดร้า
F
ย    
C
     
Dm
        
Bb
 


 
อยู่อย่าง
Gm
คนหม่นหมองไป
C
วันวัน ชีวิ
F
ตที่  
C
มันไร้ชี
Dm
วา

 
อยากกลับ
Gm
ไปเป็นเหมือนที่เ
C
ป็นมา ถ้า
Bb
แม้ว่ามันยังไม่สาย


** 
 
ถ้าใ
F
ครสั
C
กคนที่
Dm
เฝ้ารอ 
Bb
ท้อและห
C
มดทาง 
F
หวังให้เธอเห็น
C
ใจให้
Dm
กลับมา
Bb
 

 
กลับมา
C
หามาเป็นอย่าง
Bb
เดิม  
Am
เริ่มต้นกันอีก
Bb
ที ถามว่ามีสิทธิ์ไห
C


ดนตรี : / F C / Dm Bb / ( 2 ครั้ง )


 
ถึงแม้
F
เธอจะ
C
ยังไม่เจอใ
Dm
คร    ตั้
Bb
งแต่ไปจากฉั
F
น    
C
     
Dm
        
Bb
 

 
เหมือนฉัน
F
เองที่มั
C
นไม่มี
Dm
วันจะ  
Bb
มีใครที่ไห
F
น    
C
     
Dm
        
Bb
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Gm Am / Bb / Gm Am / C /

ดนตรี : / F / Bb / Am / Bb / Gm / Bb / C / C /


( ซ้ำ ** )


 
ถ้าใ
F
ครสั
C
กคนที่
Dm
เฝ้ารอ 
Bb
ท้อและห
C
มดทาง 
F
หวังให้เธอเห็น
C
ใจให้
Dm
กลับมา
Bb
 

 
กลับมา
C
หามาเป็นอย่าง
Bb
เดิม  
Am
เริ่มต้นกันอีก
Bb
ที เริ่มที่คำว่ารั
C


ดนตรี : / F C / Dm Bb / ( 5 ครั้ง )/ F C / Bb /


มิวสิควีดีโอเพลง เริ่มที่คำว่ารัก

เพลงอื่นๆของ I-Zax
ก็ไม่รู้ จะรักไปทำไม , กอดพี่ไว้ , ขาดความมั่นใจ , เขาและเธอ กับฉัน , เขียนใจให้เป็นเพลง , คนเดียว , คนน่ารัก , คนรักกัน , ใจถึงใจ , ใจทั้งใจ , ดอกไม้กับหัวใจ , ตอกย้ำซ้ำเติม , ตามสั่ง , ถ้าไม่ใช่เธอ , บอกสิครับ , ปลุกใจ , ปวดใจ , ปัญหาเฉพาะหน้า , เปิดใจ , แปลกแต่เจ็บ , ผมไม่อยากแพ้ , ผอมดำแต่จน , พลั้ง , เพราะอะไร , เพื่อเธอ , เพื่อนไม่ทิ้งกัน , ไม่รักให้มันรู้ไป , ระหว่างรอ , เริ่มที่คำว่ารัก , ลูกใครหนอ , เศร้าว่ะ , สิบปากว่า ไม่เท่ารักเอง , สุดที่รักของคนอื่น , หัวใจมีไว้รัก , อยู่ก็เหมือนตาย

* ลิขสิทธิ์เพลง เริ่มที่คำว่ารัก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top