เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เรื่องธรรมดา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เรื่องธรรมดา - Greasy cafe

เพลง : เรื่องธรรมดา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

น้ำในมหาสมุทร ที่มากมายนี้ ยังพ่ายต่อนาที ที่เปลี่ยนให้ขึ้นลง
ภูเขาน้ำแข็ง ที่แลดูมั่นคง มันก็ยังทลายลง เข้าซักวัน
แสงของไฟถนนที่สว่าง สาดนัยตาฉัน ที่ดูแล้วมีพลัง ยิ่งใหญ่ในค่ำคืน
แต่เมื่ออาทิตย์ของเช้าวันใหม่ เคลื่อนมาถึง มันก็จะกลืนกินแสงไฟให้หายไปกับตา

* การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นทุกที ที่เรากระพริบตา
คนมากมายเปลี่ยนไป จึงเป็นเพียงสิ่งที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นเรื่องธรรมดา

ฉันไม่เคยรู้ถึงสิ่ง ที่เธอถาม ไม่ได้พยายามบ่ายเบียง รึไม่สนใจ
เพราะฉันก็ไม่เคยรู้จริงจริง ในเรื่องนี้เลย
ถึงความสัมพันธ์ของเราที่จะแปรเปลี่ยนไปไหม ไปเช่นไรและเมื่อใด

( ซ้ำ * )

( การเปลี่ยนแปลง ) จึงเป็นเรื่องธรรมดา ( การเปลี่ยนแปลง ) เป็นเรื่องธรรมดา

คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา

ดนตรี : / C#m / C#m / Dsus2 / Dsus2 / Asus2 / Asus2 / E / E /


น้ำใน
Amaj7
มหาสมุทร ที่มาก
Dmaj7
มายนี้ ยังพ่ายต่อ
Amaj7
นาที ที่เปลี่ยนให้
Dmaj7
ขึ้นลง

ภูเขาน้ำ
C#m
แข็ง ที่แล
Dmaj7
ดูมั่นคง มันก็ยัง
C#m
ทลายลง เข้า
Dmaj7
ซักวัน

แสงของไฟ
Amaj7
ถนนที่สว่าง สาดนั
Dmaj7
ยตาฉัน ที่ดูแล้ว
Amaj7
มีพลัง ยิ่งใหญ่ใ
Dmaj7
นค่ำคืน

แต่เมื่ออาทิตย์ของ
C#m
เช้าวันใหม่ เคลื่อน
Dmaj7
มาถึง มันก็จะกลื
F#m
นกินแสงไฟให้
Dsus2
หายไปกับตา


Amaj7
การเปลี่ยน
C#m
แปลง เกิดขึ้นทุ
F#m
กที ที่เรากระ
Dsus2
พริบตา

Amaj7
คนมากมายเปลี่ยน
C#m
ไป จึงเป็นเพียงสิ่ง
F#m
ที่เกิด ขึ้นเองตามธรรม
Dsus2
ชาติ   
Dm
เป็นเรื่องธรรมดา


ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Dmaj7 / Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )


ฉันไม่เค
Amaj7
ยรู้ถึงสิ่ง ที่
Dmaj7
เธอถาม ไม่ได้พยา
Amaj7
ยามบ่ายเบียง รึไ
Dmaj7
ม่สนใจ

เพราะฉันก็ไม่เ
C#m
คยรู้จริงจริง ในเรื่อง
Dmaj7
นี้เลย

ถึงความสัมพันธ์ของ
F#m
เราที่จะแปรเปลี่ยนไป
Dsus2
ไหม ไปเช่นไรและเมื่อใด


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m / F#m / Dsus2 / Dsus2 / F#m / F#m / Dsus2 / Dm /


(
Asus2
การเปลี่ยน
Dsus2
แปลง ) จึงเป็นเรื่องธรรมดา (
Asus2
การเปลี่ยน
Dsus2
แปลง ) เป็นเรื่องธรร
Asus2
มดา


มิวสิควีดีโอเพลง เรื่องธรรมดา

เพลงอื่นๆของ Greasy cafe
9 (ก้าว) , เกษมสำราญ , ความบังเอิญ , ความเลือนลาง , คำตอบ , เงาของฝน , ช่อมะกอก , ทิศทาง , ประโยคบอกเล่า , ปะติดปะต่อ , ป่าสนในห้องหมายเลข 1 , ฝืน , ภาพของเรา , ภาพชินตา , ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ , ไม่มีวันกลับมา , ร่องน้ำตา , รอยกะพริบตา , ระเบิดเวลา , เรื่องธรรมดา , ละอองแสง , วันทรงจำ , สิ่งสมมุติ (Ost. ฟ.ฮีแลร์) , สิ่งเหล่านี้ , สุดสายตา , สุดสายตา , สุดสายตา (Ost. เดอะดาวน์ (The Down)) , สูญ , เสมอ , แสงของไฟ , หมุน , หยดน้ำ , หลับตา

* ลิขสิทธิ์เพลง เรื่องธรรมดา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top