เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เวลา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เวลา - ค็อกเทล

เพลง : เวลา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ตื่นมาพบความจริง ว่าเธอทิ้งฉันไปนานเท่าไร
อยากจะพบเธออีก อีกสักครั้งเธออยู่ที่ไหน
ไกลสุดฟ้า ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไหน
ฉันอยากรู้ ว่าฉันจะมีทางพบเธอหรือไม่
ทั้งที่รู้ ว่าเธอคงไม่กลับคืนมา

แต่ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร
เธอยังเป็นคนดีคนเดียวในใจที่ฉันยังมี
เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ
แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา

ตื่นมามองดูนาฬิกายังเดินต่อไปเหมือนเก่า
และยังคงจะมีแค่เราที่เดินสวนนาฬิกา
เธอยังคงชัดเจน
เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้
ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันก็ยังรักเธอ

ตื่นจากภาพลวงตาขึ้นมารู้ว่าเรายังเดียวดาย
ตื่นมายอมรับความจริง
ว่าชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ก็เหมือนตาย
ไร้ความหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอข้างกาย
และสุดท้ายที่ฉันนั้นจะพอทำ
คือเฝ้ารออย่างคนที่ไร้จุดหมาย

แต่ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร
เธอยังเป็นคนดีคนเดียวในใจที่ฉันยังมี
เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ
แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา

ตื่นมามองดูนาฬิกายังเดินต่อไปเหมือนเก่า
และยังคงจะมีแค่เราที่เดินสวนนาฬิกา
เธอยังคงชัดเจน
เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้
ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันก็ยังรักเธอ

เพราะว่ารักยังคงฝังใจ ติดตราตรึงหัวใจยังจำ
เพราะภาพฉันนั้นเมื่อมีเธอข้างกาย
แม้ว่าฉันหลับตา ภาพเหล่านั้นยังคงย้อนมา

แต่ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร
เธอยังเป็นคนดีคนเดียวในใจที่ฉันยังมี
เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ
แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา

ตื่นมามองดูนาฬิกายังเดินต่อไปเหมือนเก่า
และยังคงจะมีแค่เราที่เดินสวนนาฬิกา
เธอยังคงชัดเจน
เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้
ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันก็ยังรักเธอ
ยังคงรักเธอ

คอร์ดเพลง เวลา

 
ตื่นมา
F
พบความจริง ว่าเธอ
G
ทิ้งฉันไป นานเท่า
Am
ไร      
G
 

 
อยากจะ
F
พบเธออีก อีกสักค
G
รั้งเธออยู่ ที่ไ
Am
หน     
G
 

 
ไกลสุด
F
ฟ้า ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไ
G
หน ฉันอยาก
Em
รู้

 
ว่าฉันจะมีทางพบ
Am
เธอหรือไม่ ทั้งที่
F
รู้ ว่าเธอ
G
คงไม่กลับคืนมา


 
แต่ไม่ว่าวันเว
C
ลาจะผ่านไปนานอีกสักเท่
Em
าไร เธอยังเป็นคน
Am
ดีคนเดียวในใจที่ฉันยัง
G
มี

 
เธอยังคงงดง
F
าม ฉันยังคง
Em
รักเธอ แม้
F
รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับ
G
มา

 
ตื่นมามองดู
C
นาฬิกายังเดินต่อไปเหมื
Em
อนเก่า และยังคงจะ
Am
มีแค่เราที่เดินสวนนาฬิ
G
กา

 
เธอยังคงชัดเ
F
จน เวลาไม่ช่วยให้
Em
ลืมเหมือนใครบอ
Am
กไว้

 
ฉัน
F
รู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไ
G
ป แต่ฉันก็ยังรักเธ
C
อ    
G
 


 
ตื่นจากภ
F
าพลวงตา ขึ้นมา
G
รู้ว่าเรา ยังเดียว
Am
ดาย  
G
 

 
ตื่นมายอม
F
รับความจริง ว่าชีวิ
G
ตที่ไม่มีเธออยู่ก็เหมือน
Am
ตาย  
G
 

 
ไร้ความหม
F
าย เมื่อฉันไม่มีเธอข้างก
G
าย และสุด
Em
ท้าย

 
ที่ฉันนั้นจะพอทำ
Am
 คือเฝ้ารออย่าง
G
คนที่ไร้จุดหม
F
าย  
G
 


( ซ้ำ * )


Am
เพราะว่ารักยั
G
งคงฝังใจ ติดตราต
F
รึงหัวใจยัง
C
จำ  
G
 

Am
เพราะภาพฉันนั้นเมื่อ
G
มีเธอข้างกาย แม้ว่า
F
ฉันหลับตา ภาพเหล่า
G
นั้นยังคงย้อนมา


ดนตรี : / C / G / Am / G / F / Em Am G / Dm Em / F G / Am /

ดนตรี : / Am G / F Em/ Am G / F G / Am G / F / G / G /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / G / Am / G / F / Em Am / F G / C /


มิวสิควีดีโอเพลง เวลา

เพลงอื่นๆของ ค็อกเทล
36,000 Miles , Heartless , Nobody , UFO , กาลเวลาพิสูจน์คน , เกิด , ความทรงจำในค่ำฤดูร้อน , คิดถึงฉันหรือเปล่า , คุกเข่า , คู่ชีวิต , แค่นี้ก็สุขใจ , งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง , เงาของเมื่อวาน , จม , ฉันเกิดมาเพื่อให้โลกรู้ , ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ , ช่างมัน , ชีวิต , ซ้ำซ้อน , ดาราดับแสง , แต่ปางก่อน , ทำดีไม่เคยจำ , เธอ , เธอทำให้ฉันเสียใจ , น้ำตาสุดท้าย , ปรารถนาสิ่งใดฤๅ , ปล่อยฉันไป , โปรดเถิดรัก , โปรดฟังอีกครั้ง , พบพาน , พันธนาการ , เพลงรักเพลงสุดท้าย , เมื่อฉันทำให้เธอแล้วทุกอย่าง , ไม่ได้มาจากฟากฟ้า , ไม่น่าเลย , ไม่มีชื่อ , ไม่มีทาง , ไม่รู้ , ยิ้มให้ฉันหน่อย , ยูเอฟโอ , รักไม่ลงตัว , เรา , โลกแห่งความฝัน , วราลี , วัย , วูบเดียว , เวลา , เศษซากความฝัน , สวัสดีเจ้า , สาวเซี่ยงไฮ้ , หนังสือรุ่น , หลบหน้า , อยาก , อาจเพราะ

* ลิขสิทธิ์เพลง เวลา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top