เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เสี้ยววินาที


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เสี้ยววินาที - บอดี้สแลม

เพลง : เสี้ยววินาที

อัลบั้ม : Save My Life

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

ทุกนาที มันแบ่งเป็นวินาที
เพียงหนึ่งในล้านยังมี ขอเพียงเสี้ยวนั้น
พริบตาเดียว โอกาสแค่พริบตาเดียว
มันเปลี่ยนชีวิตเราได้ ขอเพียงแค่นั้น

ทุกๆเกม เราอาจเคยพ่ายแพ้
ทุกๆคราว แม้ไม่เป็นอย่างหวัง
แต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวัน
ทุกๆที มันอาจเป็นทีใคร
รู้ไว้เลย ไม่ใช่ทีสุดท้าย
จะอย่างไร คงต้องวัดกัน
วินาทีที่เราต้องไปให้ถึง
วินาทีที่เราไม่ยอมแพ้

ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไป
ไม่มีคำว่าทำไม่ได้
นาทีนี้ตรงนี้เป็นของเรา
มาทำวันนี้ให้เป็นตำนาน
ฝากไว้ให้นานเท่านาน
เพื่อสิ่งนี้ ที่หัวใจ เราต้องการ

แม้ที่จริง มันอาจดูเลือนลาง
แม้ที่สุด แล้วเราต้องผิดหวัง
แต่หัวใจ จะขอพุ่งชน
ร้ายหรือดี วางอยู่ในมือเรา
แม้รางวัล นั้นคือความปวดร้าว
แต่อย่างไร ต้องลองสักครั้ง
วินาทีที่เราต้องไปให้ถึง
วินาทีที่เราไม่ยอมแพ้

ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไป
ไม่มีคำว่าทำไม่ได้
นาทีนี้ ตรงนี้ เป็นของเรา
มาทำวันนี้ให้เป็นตำนาน
ฝากไว้ให้นานเท่านาน
เพื่อสิ่งนี้ ที่หัวใจ เราร่ำร้อง
มันเรียกร้อง

ทุกนาที มันแบ่งเป็นวินาที
เพียงหนึ่งในล้านยังมี ขอเพียงเสี้ยวนั้น
พริบตาเดียว โอกาสแค่พริบตาเดียว
มันเปลี่ยนชีวิตเราได้ ขอเพียงแค่นั้น

ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไป
แค่ไหนต้องทำให้ได้
นาทีนี้ ตรงนี้ เป็นของเรา
ให้วันนี้กลายเป็นตำนาน
ฝากไว้ให้นานเท่านาน
เพื่อสิ่งนี้ที่หัวใจเราร่ำร้อง

ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไป
จะเป็นตายคงได้รู้กัน
นาทีนี้ ที่ตรงนี้ เป็นของเรา
มาทำวันนี้ให้เป็นตำนาน
ฝากไว้ให้นานเท่านาน
เพื่อสิ่งนี้ที่หัวใจเราร่ำร้อง

คอร์ดเพลง เสี้ยววินาที

ดนตรี : / C#m /


C#m
ทุกนาทีมันแบ่งเป็นวินาที
A
ล้านยังมี ข
B
อเพียงเสี้ยวนั้น

C#m
พริบตาเดียว โอกาสแค่พริบตาเดียว มันเปลี่ยนชี
A
วิตเราได้ 
B
ขอเพียงแค่นั้น


ดนตรี : / C#m / C#m / A / B / ( 2 ครั้ง )


C#m
ทุกทุกเกมเราอาจเคยพลาดพลั้ง
A
 ทุกทุกคราวแม้ไม่เป็นอย่าง
G#m
หวัง แต่วัน
A
นี้ไม่เห
B
มือนทุกวัน

C#m
ทุกทุกทีมันอาจเป็นทีใคร
A
 รู้ไว้เลยไม่ใช่ที่สุด
G#m
ท้าย จะอย่างไ
A
รคงต้
B
องวัดกัน

A
วินาทีที่
B
เราต้องไปให้
A
ถึง วินาทีที่
B
เราไม่ยอมแพ้


E
ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไป
B
 ไม่มีคำว่าทำไม่ไ
C#m
ด้ นาทีนี้ ต
A
รงนี้ เป็
B
นของเรา

E
มาทำวันนี้ให้เป็นตำ
B
นาน ฝา
Ab
กไว้ให้นานเท่า
C#m
นาน เพื่อสิ่งนี้ที่
A
หัวใจ เร
B
าต้องการ


C#m
แม้ที่จริงมันอาจดูเลือนลาง
A
 แม้ที่สุดแล้วเราต้องผิดห
G#m
วัง แต่หัว
A
ใจจะข
B
อพุ่งชน

C#m
ร้ายหรือดีวางอยู่ในมือเรา
A
 แม้รางวัลนั้นคือความปวด
G#m
ร้าว แต่อย่าง
A
ไรต้องล
B
องสักครั้ง

A
วินาทีที่เ
B
ราต้องไปให้
A
ถึง วินาทีที่เ
B
ราไม่ยอมแพ้


E
ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไป
B
 ไม่มีคำว่าทำไม่ไ
C#m
ด้ นาทีนี้ ต
A
รงนี้ เป็
B
นของเรา

E
มาทำวันนี้ให้เป็นตำ
B
นาน ฝา
Ab
กไว้ให้นานเท่า
C#m
นาน เพื่อสิ่งนี้ที่
A
หัวใจ เร
B
าร่ำร้อง


C#m
        
A
     
B
มันเรียกร้อง
C#m
        
A
     
B
 


( ซ้ำ * )


E
ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไป
B
 แค่ไหนต้องทำให้ไ
C#m
ด้ นาทีนี้ ต
A
รงนี้ เป็
B
นของเรา

E
ให้วันนี้กลายเป็นตำ
B
นาน ฝา
Ab
กไว้ให้นานเท่า
C#m
นาน เพื่อสิ่งนี้ที่
A
หัวใจ เร
B
าร่ำร้อง

E
ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไป
B
 จะเป็นตายต้องได้รู้กั
C#m
น นาทีนี้ ที่ต
A
รงนี้ เป็
B
นของเรา

E
มาทำวันนี้ให้เป็นตำ
B
นาน ฝา
Ab
กไว้ให้นานเท่า
C#m
นาน เพื่อสิ่งนี้ที่
A
หัวใจ เร
B
าร่ำร้อง


ดนตรี : / C#m / C#m / A / B / ( 2 ครั้ง )


มิวสิควีดีโอเพลง เสี้ยววินาที

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง เสี้ยววินาที และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top