เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เสแสร้ง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เสแสร้ง - Instinct

เพลง : เสแสร้ง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ชอบทำอย่างนี้ใช่ไหม
เห็นฉันเป็นคนบ้างไหม
เจอใครถูกใจ
ไม่ทันไรก็หายไป
แล้วบอกว่าแค่เพื่อนกัน
โกหกด้วยคำว่ารัก
คิดว่าฉันไม่รู้ทัน
เอะอะก็มีน้ำตามาบังหน้ากัน
แล้วแอบหัวเราะในใจ
แต่ไม่เคยบอกใคร
เพราะใจมันรักอยู่
แกล้งไม่รู้ไม่ใส่ใจ
จะช้ำสักเท่าไรจะเก็บไว้
ก็กลัวจะเสียเธอไป
อยากจะหลอกอีกไหม
ก็เชิญตามสบายไม่ว่ากัน
แค่ไม่ไปจากฉัน
อยากจะซ้ำเท่าไรก็ไหว
เมื่อเธอยังคิดจะแกล้ง
ฉันก็จะทำเสแสร้ง
ว่าฉันไม่เสียใจ
ให้เจ็บเท่าไรไม่สน
จะยอมจำนนด้วยดี
ยังคงหลอกเธอ
ให้ตายใจอยู่ทุกที
ว่าฉันนั้นไม่เป็นไร
ก็จะทนต่อไป
ด้วยใจที่รักอยู่
แกล้งไม่รู้ไม่ใส่ใจ
มีเธอแค่คนเดียวให้ทำไง
ไม่เคยจะรักใคร
อยากจะหลอกอีกไหม
ก็เชิญตามสบายไม่ว่ากัน
แค่ไม่ไปจากฉัน
อยากจะซ้ำเท่าไรก็ไหว
เมื่อเธอยังคิดจะแกล้ง
ฉันก็จะทำเสแสร้ง
ว่าฉันไม่เสียใจ
สุดท้ายจะเป็นเช่นใด
เราจะลงเอยเช่นไร
ถึงเธอไม่รักไม่เป็นไร
ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

อยากจะหลอกอีกไหม
อยากจะหลอกอีกไหม
เธออยากจะหลอกอีกไหม
ก็เชิญตามสบายไม่ว่ากัน
แค่เธอไม่ไปจากฉัน
อยากจะซ้ำเท่าไรก็ไหว
เมื่อเธอยังคิดจะแกล้ง
ฉันก็จะทำเสแสร้ง
ว่าฉันไม่เสียใจ
แล้วฉันจะทำเสแสร้ง

คอร์ดเพลง เสแสร้ง

 
ชอบทำอย่าง
E
นี้ใช่ไหม เห็นฉันเป็น
Emaj7
คนบ้างไหม

 
เจอใครถูกใ
C#m
จไม่ทันไร ก็หายไป แล้วบอกว่าแค่เ
A
พื่อนกัน

 
โกหกด้วย
E
คำว่ารัก คิดว่าฉันไ
Emaj7
ม่รู้ทัน เอะอะก็
C#m
มีน้ำตา มาบังหน้ากัน แล้วแอบหัวเราะใน
A
ใจ

 
แต่ไม่เคยบอก
F#m
ใคร เพราะใจมัน
G#m
รักอยู่ แกล้งไม่
A
รู้ ไม่ใส่ใ
G#m

 
จะทำสักเ
F#m
ท่าไหร่ จะเก็บไ
G#m
ว้ ก็กลัวจะเ
A
สียเธอไป
F#m
 


 
อยากจะหลอกอี
A
กไหม ก็เชิญตามสบาย ไม่
E
ว่ากัน แค่ไม่ไปจาก
A
ฉัน อยากจะซ้ำเท่าไหร่ก็ไ
E
หว

 
เมื่อเธอยัง
F#m
คิดจะแกล้ง ฉันก็จะ
A
ทำเสแสร้ง ว่าฉันไ
G#m
ม่เสียใจ
A
 


 
ให้เจ็บเท่าไ
E
หร่ไม่สน จะยอมจำ
Emaj7
นนด้วยดี ยังคงหลอกเ
C#m
ธอให้ตายใจอยู่ทุกที ว่าฉันนั้นไม่เ
A
ป็นไร

 
ก็จะทนต่อไ
F#m
ป ด้วยใจที่
G#m
รักอยู่ แกล้งไม่
A
รู้ ไม่ใส่
G#m
ใจ มีเธอแค่
F#m
คนเดียว ให้ทำ
G#m
ไง ไม่เคยจะ
A
รักใคร
F#m
 


( ซ้ำ * )


 
สุด
C#m
ท้ายเธอ
B
เป็นเช่
A
นไร 
C#m
เราจะลงเ
B
อยเช่น
A
ไร ซึ่ง
C#m
เธอไม่รั
B
กไม่เป็น
A
ไร ไม่ใช่เรื่องสำ
F#m
คัญ


ดนตรี : / E / E / E / E / Emaj7 / Emaj7 / C#m / C#m / A / B / E /


 
อยากจะหลอกอี
A
กไหม
E
 อยากจะหลอกอี
A
กไหม
E
 

 
เธออยากจะหลอกอี
A
กไหม ก็เชิญตามสบาย ไม่
E
ว่ากัน แค่ไม่ไปจาก
A
ฉัน อยากจะซ้ำเท่าไหร่ก็ไ
E
หว

 
เมื่อเธอยัง
F#m
คิดจะแกล้ง ฉันก็จะ
A
ทำเสแสร้ง ว่าฉันไ
G#m
ม่เสียใจ
A
     
G#m
 แล้วฉันจะ
A
ทำเสแสร้ง


มิวสิควีดีโอเพลง เสแสร้ง

เพลงอื่นๆของ Instinct
Love sick , The End , กลับตัวกลับใจ , กัดไม่ปล่อย , เกิดมาเพื่อยอมเธอ , ขอโทษ หัวใจ , ขอโทษหัวใจ , ขออยู่คนเดียว , คนเห็นแก่ตัว , ความจริงที่เจ็บปวด , ความรักไม่มีที่ให้คำว่ากลัว , คิดถึง , จากคนที่ยังรัก , ใจไม่ถึง , ฉันทำอะไรลงไป , ตลอดกาล (Forever) , ถ้าชาติหน้ามีจริง , ทั้งรักทั้งเหนื่อย , ทำเป็นไม่เคย , ทำไมต้องเธอ , ที่สุดในโลก , เธอจะรักฉันได้ไหม , นับถอยหลัง , โปรดส่งใครมารักฉันที , ผิดสัญญา , เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) , เพี้ยน , ไม่กลัวใครหน้าไหน , ไม่รู้จักจำ , ยิ้ม , ยืนยันได้ไหม , วัฏจักร , เสแสร้ง , หลุมรัก , หวังดีประสงค์ร้าย , ให้รักเดินทางมาเจอกัน

* ลิขสิทธิ์เพลง เสแสร้ง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top