เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> แค้น


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง แค้น - เรทโทรสเปค

เพลง : แค้น

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ฉันเพิ่งรู้ความจริงในบางอย่าง ว่าฉันนั้นหลงละเมอมานาน
และที่ฉันได้รู้เมื่อวันเวลาผ่าน ใจเธอเปลี่ยนไปง่ายดาย ดั่งคน ไม่มี จิตใจ

เก็บอาการไว้ เหมือนฉันไม่เป็นไร ไม่มีเธอก็คงไม่ตาย
แต่ที่ผ่านมา แค่ซ่อนความจริงข้างในไม่ไหวฉันแพ้โดยไม่มีข้อแม้ เมื่อเธอ จากไป

* ฉันต้องใช้เวลาอีกนานเพียงใด เพื่อลืมเธอไป หมื่นพันความนัย ชีวิตต้องกลายเป็นคนฟั่นเฟือน
ฉันไม่อาจจะลบเลือน ภาพความรักไม่เคยจางหาย
แค้นตัวเองที่หัวใจ มันยังรักไม่เคยเปลี่ยนไป

ยิ่งฉันฝืนให้ใจมันมองผ่าน ( ยิ่งต้องเจ็บ ) ยิ่งฉันคิดหวนคืนวันวาน ( ยิ่งทนทุกข์ใจ )
และที่ผ่านมา แค่ซ่อนความจริงข้างในไม่ไหวฉันแพ้อยากจะลืมรักแท้ที่ลวง หลอกใจ
ไม่ไหวฉันแพ้โดยไม่มีข้อแม้ เมื่อเธอ จากไป

( ซ้ำ * )

( ซ้ำ * )

คอร์ดเพลง แค้น

Am
ฉันเพิ่ง
G
รู้ความจริงในบ
F
างอย่าง
Am
ว่าฉันนั้นห
G
ลงละเมอมาน
F
าน

Am
และที่ฉันได้
G
รู้เมื่อวันเว
F
ลาผ่าน ใ
Am
จเธอเปลี่ยนไ
G
ปง่ายดา
F
ย ดั่
Am
งคน ไ
G
ม่มี จิตใ
F


ดนตรี : / Am / G / D / F /


Am
เก็บอาก
G
ารไว้
F
เหมือนฉันไม่เป็นไร
Am
ไม่มีเธ
G
อก็คงไม่ต
F
าย

Am
แต่ที่ผ่
G
านมา
F
แค่ซ่อนความจริงข้างในไม่
Am
ไหวฉันแพ้โดยไ
G
ม่มีข้อแม้ เมื่อเ
F
ธอ จากไป


Am
ฉันต้องใช้เวลาอีกน
F
านเพียงใด เพื่อ
G
ลืมเธอไป หมื่นพันความนัย ชี
Em
วิตต้องกลายเป็นคนฟั่นเฟือน

ฉันไ
Dm
ม่อาจจะ
Em
ลบเลือน ภาพความ
F
รักไม่เคยจาง
Em
หาย

แค้นตัว
Dm
เองที่หั
Em
วใจ มันยังรั
F
กไม่เคยเปลี่ยน
Gsus4
ไป     
G
 


ดนตรี : / Am / G / D / F /


Am
ยิ่งฉันฝื
G
นให้ใจมันม
F
องผ่าน ( ยิ่งต้องเจ็บ )
Am
ยิ่งฉันคิ
G
ดหวนคืนวันว
F
าน ( ยิ่งทนทุกข์ใจ )

Am
และที่ผ่า
G
นมา
F
แค่ซ่อนความจริงข้างในไม่
Am
ไหวฉันแพ้อยากจะลื
G
มรักแท้ที่ล
F
วง หลอกใจ

ไม่
Am
ไหวฉันแพ้โดยไม่
G
มีข้อแม้ เมื่อเธ
F
อ จากไป


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am / F / G / Em / Dm Em / F / Dm Em / F /


( ซ้ำ * )


มิวสิควีดีโอเพลง แค้น

เพลงอื่นๆของ เรทโทรสเปค
Yeah , Yes Sir! , กลับมา , กอดตัวเอง , ขอ , คนบนฟ้า , ความฝันของเรา , คืนแห่งความเหงา , คือเธอใช่ไหม , แค่นิยาย , แค่นี้ไม่ตาย , แค้น , เจ็บกว่าคือฉัน , เจ็บปวดที่งดงาม , ฉันยังรอ , ทางเลือกของชีวิต , เธอคือทุกอย่าง , ปล่อยฉัน Acoustic Ver. , ปล่อยฉัน , เปลือก , พรุ่งนี้ไม่สำคัญ , เพราะว่ารัก , เพลงของเพื่อน , เพลงของเรา , ฟ้าที่หายไป , ภาพซ้ำ , ภาพถ่าย , ไม่มีเธอ , รบกวนจำใส่ใจ , ร้องให้พอ , แรงขับเคลื่อน , ละครฉากสุดท้าย , ละคอนฉากสุดท้าย , ลุกขึ้นสู้ Feat.Screamlab , ศรัทธาแห่งรัก , สิ่งแทนใจ , สุดที่รัก , สู้ต่อไป , หัวใจเสือดำ , เหงายิ่งกว่าเหงา , เหนื่อยไหมหัวใจ , ให้ฉันลืมเธอ , ให้โลกรู้

* ลิขสิทธิ์เพลง แค้น และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top