เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> แฟนคันแรก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง แฟนคันแรก - โฟร์ มด

เพลง : แฟนคันแรก

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ร่วมร้องโดย เดอะ ริชแมนทอยอยู่คนเดียวทุกวันๆ

อยากมีใครซักคนสักคน

ต้องเป็นโสดกันไปอีกนานแค่ไหนเจอแต่คนไม่จริงไม่จัง

เจ็บเท่าไรไม่จำๆ

นั่งทำใจยังนานกว่านั่งทำงานเกิดมาจนต้องทนๆ

แต่งกับงานทุกวันๆ

ไม่มีเงินก็คงไม่มีใครสนเก็บเท่าไรก็คงไม่พอ

อยากมีแฟนก็คงต้องรอ

แล้ววันหนึ่งก็อึ้งกับนโยบายนายกอยากให้คนมีรถ

แต่ตัวของฉันนั้นแค่อยากมีรัก

มีรถแล้วก็คงมีรัก

ไม่มีคนรักแล้วจะมีรถทำไมจริงรึ จริงซิ ไม่มีรถ แต่มีรัก

อยากเป็น เป็นแฟนคันแรกของเธอ

แต่งไหม แต่งสิ สินสอดนะ พูดเป็นเล่นน่า

อยากเป็น เป็นแฟนคันแรกของเธอแค่มีเราสองคน สองคน

ติดไฟแดงด้วยกันทุกวัน

ไม่เป็นไรถ้าแฟนคันแรกคือเธอนายกอยากให้คนมีรถ

แต่ตัวของฉันนั้นแค่อยากมีรัก

มีรถแล้วก็คงมีรัก

ไม่มีคนรักแล้วจะมีรถทำไมจริงรึ จริงซิ ไม่มีรถ แต่มีรัก

อยากเป็น เป็นแฟนคันแรกของเธอ

แต่งไหม แต่งสิ สินสอดนะ พูดเป็นเล่นน่า

อยากเป็น เป็นแฟนคันแรกของเธอนายกอยากให้คนมีรถ

แต่ตัวของฉันนั้นแค่อยากมีรัก

มีรถแล้วก็คงมีรัก

ไม่มีคนรักแล้วจะมีรถทำไมจริงรึ จริงซิ ไม่มีรถ แต่มีรัก

อยากเป็น เป็นแฟนคันแรกของเธอ

แต่งไหม แต่งสิ สินสอดนะ พูดเป็นเล่นน่า

อยากเป็น เป็นแฟนคันแรกของเธอได้แฟนคันแรก ปาทังกี้ ปาทังก้า

ได้แฟนคันหน้า ปาทังก้า ปาทังกี้

ได้แฟนคันนี่ เซ็กซี่ซู่ซ่า

โฟร์มดซู่ซี่ ริชแมนทอยซู่ซ่า


คอร์ดเพลง แฟนคันแรก

ดนตรี : / G Em / Am C / ( 3 ครั้ง )/ G Em / C D /


 
อยู่คน
G
เดียวทุกวันทุกวัน อยากมี
Em
ใครซักคน
D
ซักคน ต้องเป็น
C
โสดกันไปอีก
D
นานแค่ไ
G
หน

 
เจอแต่
G
คนไม่จริงไม่จัง เจ็บเท่า
Em
ไรไม่จำไม่
D
จำ นั่งทำ
C
ใจยังนานกว่า
D
นั่งทำง
G
าน

 
เกิดมา
G
จนต้องทน
Am
ต้องทน แต่งกับ
Em
งานทุกวัน
D
ทุกวัน ไม่มีเ
C
งินก็คง
D
ไม่มีใคร
G
สน

G
เก็บเท่าไรก็คง
Am
ไม่พอ อยากมี
Em
แฟนก็คง
D
ต้องรอ แล้ววัน
C
หนึ่งก็อึ้งกับ
D
นโยบ
G
าย


 
นา
Em
ยกอยากให้คนมี
C
รถ แต่ตัวของ
G
ฉันนั้นแค่อยากมี
D
รัก

 
มี
Em
รถแล้วก็คงมี
C
รัก ไม่มีคน
D
รักแล้วจะมีรถทำ
G
ไม


** 
 
จริง
Em
รึ จริงซิ ไม่มีรถ แต่มีรัก อยาก
C
เป็น เป็น
D
แฟนคันแรกของ
G
เธอ

 
แต่ง
Em
ไหม แต่งสิ สินสอดนะ พูดเป็นเล่นน่า อยาก
C
เป็น เป็น
D
แฟนคันแรกของ
G
เธอ


ดนตรี : / G / ( 4 ครั้ง )


 
แค่มี
G
เราสองคน
Am
สองคน ติดไฟ
Em
แดงด้วยกัน
D
ทุกวัน ไม่เป็น
C
ไรถ้าแฟนคัน
D
แรกคือเ
G
ธอ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / G / C / G / C / G Em / C D / G Em / C /


( ซ้ำ * , ** )


 
ได้แฟนคัน
Em
แรก ปาทัง
G
กี้ ปาทัง
C
ก้า ได้
D
แฟนคัน
Em
หน้า ปาทัง
G
ก้า ปาทัง
C
กี้

 
ได้แฟนคัน
Em
นี่ เซ็ก
G
ซี่   ซู่
C
ซ่า  
D
โฟร์มดซู่
C
ซี่ ริชแมน
D
ทอยซู่
G
ซ่า


เพลงอื่นๆของ โฟร์ มด
เกรงใจ , แข่งกับน้ำตา (Hold) , คนขี้เหงามักเจ้าชู้ , คนคิดน้อย , คนดีนาทีสุดท้าย , แค่คิดถึงก็ได้ , ใครทิ้งใครก่อน , จีบได้แฟนไม่รัก , จีบนัก..เดี๋ยวรักเลย , เจ็บเพราะเขา เหงาเพราะเธอ , เจ็บมั่งอะไรมั่ง , ใจไม่เย็นบ้างเป็นมั้ย (C'mon over) , เด็กมีปัญหา , เด็กวุ่นวาย , ตามหาคนตามใจ , ตู้มมม... , เติมคำในช่องว่าง , ทฤษฎีหมอนข้าง , ทำใจให้เป็นเพื่อนเธอ , บอกลาในใจ , บีบน้ำตา , เป็นแฟนกันไหม , เปล่าเจ้าชู้ , เปลี่ยนกันไหม , เปลี่ยนเป็นรักได้ไหม , ไปไม่ได้หรือเธอไม่ไป , ผู้ชายใจเย็น , ผู้ต้องสงสัย , เพื่อนใหม่ , แฟนเขา แฟนเรา , แฟนคันแรก , แฟนไม่มี...ค่อยมาจีบ , ไม่เจ็บไม่ถาม , รักได้รักไปแล้ว , รูปดาวบนพื้นทราย , ละลาย , เลิฟ เลิฟ (Love Love) , เลิฟ วิลล่า (Love Villa) , วาซาบิ , วี วิล เลิฟ ยู (We Will Love You) , สะลึมสะลือ , สั่น , หายใจเป็นเธอ , อยากได้แฟนเก่าเพิ่มมั้ย , อย่าพูดเลย , อย่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา

* ลิขสิทธิ์เพลง แฟนคันแรก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top