เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> แม่ไม่เข้าใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง แม่ไม่เข้าใจ - ลุลา

เพลง : แม่ไม่เข้าใจ

อัลบั้ม : Twist

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ร่วมร้องโดย สวีทนุช

ระยะหลังเรานั้นไม่ค่อยได้เจอ
นานแค่ไหนที่เราไม่ได้คุยกัน
งานก็เยอะกลับก็ดึกแทบทุกวัน
มันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้ทำไง

ก็โตแล้วชีวิตมันก็วุ่นวาย
มีปัญหามากมายให้ต้องแก้ไข
จนลืมคิดว่าที่บ้านนั้นมีใคร
ที่ห่วงใยใส่ใจอยู่ไม่เคยเปลี่ยน

ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่เลยไม่ต้องกังวล
ลูกจะเป็นคนดีของพ่อและแม่
รับรองลูกจะไม่ทำตัวแย่แย่
พ่อและแม่อย่าคิดให้มากไป

แต่แม่ไม่เข้าใจ แม่ไม่เข้าใจ
สิ่งที่ลูกทำไป แม่ไม่เข้าใจ
แม่ไม่เข้าใจ ลูกเข้าใจแม่ไหม

สิ่งที่คิดที่ฝันมันไม่ง่ายเลย
แต่ไม่เคยหยุดคิดไม่เคยหยุดฝัน
ในบางครั้งความคิดเรานั้นสวนกัน
แต่ชีวิตลูกนั้นจะต้องเดินไป

อีกไม่นานลูกนั้นจะต้องมีใคร
มาห่วงใยใส่ใจและให้ความรัก
และวันนั้นพ่อแม่อาจต้องคิดหนัก
แต่เรื่องนี้ลูกรักตัดสินใจเอง

ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่เลยไม่ต้องกังวล
ลูกจะเป็นคนดีของพ่อและแม่
รับรองลูกจะไม่ทำตัวแย่แย่
พ่อและแม่อย่าคิดให้มากไป

แต่แม่ไม่เข้าใจ แม่ไม่เข้าใจ
สิ่งที่ลูกทำไป แม่ไม่เข้าใจ
แม่ไม่เข้าใจ ลูกเข้าใจแม่ไหม

แม่ไม่เข้าใจ แม่ไม่เข้าใจ
สิ่งที่ลูกทำไป แม่ไม่เข้าใจ
แม่ไม่เข้าใจ ลูกเข้าใจแม่ไหม

แม่ไม่เข้าใจ แม่ไม่เข้าใจ
สิ่งที่ลูกทำไป แม่ไม่เข้าใจ
แม่ไม่เข้าใจ ลูกเข้าใจแม่ไหม

คอร์ดเพลง แม่ไม่เข้าใจ

ดนตรี : / C / ( 4 ครั้ง )


 
ระยะห
C
ลังเรานั้นไม่ค่อยไ
G
ด้เจอ นานแค่ไห
F
นที่เราไม่ได้
C
คุยกัน

 
งานก็เ
C
ยอะกลับก็ดึกแทบ
G
ทุกวัน มันก็เป็
F
นอย่างนี้ไม่รู้
C
ทำไง

 
ก็โตแ
C
ล้วชีวิตมันก็
G
วุ่นวาย มีปัญ
F
หามากมายให้ต้องแ
C
ก้ไข

 
จนลืม
C
คิดว่าที่บ้านนั้น
G
มีใคร ที่ห่วงใ
F
ยใส่ใจอยู่ไม่เ
C
คยเปลี่ยน


 
ไม่ต้องเป็น
Am
ห่วงไม่เลยไม่ต้อง
G
กังวล ลูกจะเ
F
ป็นคนดีของพ่อแ
C
ละแม่

 
รับรอง
Am
ลูกจะไม่ทำตัว
G
แย่แย่ พ่อและแ
F
ม่อย่าคิดให้มาก
C
ไป


** 
 
แต่แม่ไม่เข้าใ
F
จ แม่ไม่เข้าใ
C
จ   สิ่
F
งที่ลูกทำไ
C
ป 

 
แม่ไม่เข้าใ
F
จ แม่ไม่เข้าใ
C
จ   ลู
F
กเข้าใจแม่ไ
C
หม


ดนตรี : / C / ( 4 ครั้ง )


 
สิ่งที่คิ
C
ดที่ฝันไม่
G
ง่ายเลย แต่ไม่เ
F
คยหยุดคิดไม่เคยห
C
ยุดฝัน

 
ในบางค
C
รั้งความคิดเรานั้นส
G
วนกัน แต่ชี
F
วิตลูกนั้นจะต้องเ
C
ดินไป

 
อีกไม่น
C
านลูกนั้นจะต้อง
G
มีใคร มาห่วง
F
ใยใส่ใจและให้คว
C
ามรัก

 
และวัน
C
นั้นพ่อแม่อาจต้อง
G
คิดหนัก แต่เรื่อง
F
นี้ลูกรักตัดสินใ
C
จเอง


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F / C / ( 3 ครั้ง )/ F / G /


( ซ้ำ ** )


 
แม่ไม่เข้าใ
F
จ แม่ไม่เข้าใ
C
จ   สิ่
F
งที่ลูกทำไ
C

 
แม่ไม่เข้าใ
F
จ แม่ไม่เข้าใ
C
จ   ลู
F
กเข้าใจแม่ไ
C
หม


ดนตรี : / C / ( 4 ครั้ง )/ C7 /


มิวสิควีดีโอเพลง แม่ไม่เข้าใจ

เพลงอื่นๆของ ลุลา
ความหวาน (Sweet) , ความเหงา , ค่ำนี้ , แค่เพียงได้รู้ , ใครคนหนึ่ง , จม , ฉันจะกอด (Hug) , ดาวน์ (Down) , ดีเจเสียงใส , ตัวปลอม , ตุ๊กตาหน้ารถ , ถ้าเชื่อแล้วสบายใจ , ทะเลสีดำ , เธอเสียใจหรือเปล่า , นะนะนะ , นานๆ นะๆ , เนื้อคู่ , ในวันที่เราต้องไกลห่าง , เปิด , เผลอใจ , เพราะมีเธอ , มงกุฎดอกไม้ , มองได้แต่อย่าชอบ , มองเธอจากมุมไกลๆ , มันคือความรัก , แม่ไม่เข้าใจ , ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (Possible) , ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ , รักประกาศิต , รักปาฏิหาริย์ , รักไม่รัก , ราตรีนี้ (ยังอีกแสนไกล) , เราไม่รู้จักกัน , เรื่องที่ขอ , เรื่องบนเตียง , เรื่องมหัศจรรย์ , เรื่องระหว่างทาง , ฤดูความรักผลิ (Spring) , เวลาจะช่วยอะไร , สเปค , สักมุมบนโลกใบนี้ , หัวใจวันเก่า , ห่างไม่ไกล , เหนื่อยนัก พักนะ , อธิษฐาน , อยากบอกว่ารัก , อย่ามองมาได้ไหม

* ลิขสิทธิ์เพลง แม่ไม่เข้าใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top