เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> แม่


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง แม่ - แฮมเมอร์

เพลง : แม่

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ตื่น ขึ้นมาแต่เช้า
แม่ หุงข้าวต้มปลา
จวน จะได้เวลา
ไปท้องนา อีกครา
ทุกวันคืน แม่อยู่ด้วย ความหวัง
ดัง แสงทองส่องฟ้า
ลูกแม่ นั้นไป ศึกษา
ใน สังคมชาวกรุง..
.ตา แม่มองลูกรัก
วัน ที่เจ้าจากไป
แม่เคย ทุกข์ทนเพียงใด
แล ลูกไกล อกตรม
เมื่อลูกจบ จากการ ศึกษา
แม่คอย ตั้งตาชื่นชม
ลูกอย่าหลงระเริง สังคม
จง หวนคืนบ้านนา..
.นา ก็คือความหวัง
ดัง ชีวิตจิตใจ
จนเดือนดับ ลับร่วงไป
ไกล หนทางลูกจร
ม่านเมฆ บดบังนัยตา
สาริกา ไม่คืนกลับคอน
ทุกคืนวันแม่มิได้ หลับนอน
คอย เจ้าย้อนบ้านนา
ตื่น ขึ้นมาแต่เช้า
แม่ หุงข้าวต้มปลา
ดู แสงทองส่องมา
ไปท้องนาอีกที
ทุกวันคืน แม่ก็ยังเฝ้าหวัง
หวัง ถึงวัน สุดท้าย
รอจนแม่ ถึงวันสิ้นใจ
คง ได้พบลูกชาย

คอร์ดเพลง แม่

ดนตรี : / C#m / B / E / E / C#m / E / C#m / A / B7 / E /

ดนตรี : / C#m7 / B7 / E / E / C#m /


E
ตื่นขึ้นมาแต่
C#m
เช้า    
A
แม่หุงข้าวต้ม
B7
ปลา  
E
จวนจะได้เว
C#m
ลา     
A
ไปท้องนาอีก
B7
ครา

 
ทุกวัน
A
คืนแม่อยู่ด้วยความ
C#m
หวัง    
A
ดังแสงทองส่อง
B7
ฟ้า ลูก
E
แม่นั้นไปศึก
C#m
ษา     
B7
ในสังคมชาว
E
กรุง


ดนตรี : / E / C#m /


E
ตาแม่มองลูก
C#m
รัก     
A
วันที่เจ้าจาก
B7
ไป แม่
E
เคยทุกข์ทนเพียง
C#m
ใด     
A
แลลูกไกลอก
B7
ตรม

 
เมื่อลูก
A
จบจากการศึก
C#m
ษา  แม่
A
คอย ตั้งตาชื่น
B7
ชม ลูก
E
อย่าหลง ระเริงสัง
C#m
คม     
B7
จงหวนคืนบ้าน
E
นา


ดนตรี : / E / C#m /


E
นาก็คือความ
C#m
หวัง    
A
ดังชีวิตจิต
B7
ใจ จนเดือน
E
ดับลับร่วง
C#m
ไป     
A
ไกลหนทางลูก
B7
จร

 
ม่าน
A
เมฆบดบังนัยน์
C#m
ตา สาริ
A
กาไม่คืนกลับ
B7
คอน ทุกคืน
E
วันแม่มิได้หลับ
C#m
นอน    
B7
คอยเจ้าย้อนบ้าน
E
นา


ดนตรี : / E / C#m / E / C#m / A / B7 / E / C#m / B / E / E / C#m /


E
ตื่นขึ้นมาแต่
C#m
เช้า    
A
แม่หุงข้าวต้ม
B7
ปลา  
E
ดูแสงทองส่อง
C#m
มา     
A
ไปท้องนาอีก
B7
ที

 
ทุกวัน
A
คืนแม่ก็ยังเฝ้า
C#m
หวัง    
A
หวังถึงวันสุด
B7
ท้าย รอจน
E
แม่ถึงวันสิ้น
C#m
ใจ     
B7
คงได้พบลูก
E
ชาย


ดนตรี : / E / E / E / C#m / E / E /


มิวสิควีดีโอเพลง แม่

เพลงอื่นๆของ แฮมเมอร์
ของขวัญ , ขอบคุณน้ำใจ , ข้ามาคนเดียว , เข้ากรุง , คิดถึงปักษ์ใต้ , จากใจลุ่มน้ำตานี , ช่างไม้ , ชาวประมง , ทะเลน้อย , ทะเลสาบสงขลา พัทลุง , ที่นี่ไม่มีครู , บินหลา , บุษบาขายถ่าน , ปักษ์ใต้ไทยแลนด์ , ปักษ์ใต้บ้านเรา , ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ , ผีเสื้อ , พ่อของเรา , แม่ , ไม่ไกล , รักเธอคนเดียว , รักบ้านเกิด , โรงงาน , สองเรา , สะตอ

* ลิขสิทธิ์เพลง แม่ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top