เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> แสงและเงา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง แสงและเงา - แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น

เพลง : แสงและเงา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เพลงประกอบละคร เงาอโศกมีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา

ที่เฝ้ารอเพียงแสงที่ขอบฟ้า

จะได้มีตัวตนเมื่อเธอส่องแสงมา

เมื่อขาดเธอตัวฉันก็หายไปรู้ว่าเธอแสนไกล

ขอได้เพียงเฝ้ามอง

ชีวิตฉันต้องการ เท่านี้แค่รักเธอยังไม่กล้า แอบรักเธอยังต้องกลัว

ฉันได้แต่เจียมตัว ว่าฉันนั้นเป็นใคร

ก็แค่เงาอันเลือนลาง

ได้แสงสว่างจากเธอเพียงแค่รำไร

แค่นี้ก็สุขใจเกินพอใช้ชีวิตอย่างเป็นเงาของใคร

จะสู้ทำเท่าไรก็เท่านั้น

ไม่มีทางที่เธอจะเห็นความสำคัญ

จะมีฉันคนนี้ในสายตารู้ว่าเธอแสนไกล

ขอได้เพียงเฝ้ามอง

ชีวิตฉันต้องการ เท่านี้แค่รักเธอยังไม่กล้า แอบรักเธอยังต้องกลัว

ฉันได้แต่เจียมตัว ว่าฉันนั้นเป็นใคร

ก็แค่เงาอันเลือนลาง

ได้แสงสว่างจากเธอเพียงแค่รำไร

แค่นี้ก็สุขใจเกินพอชีวิตฉันต้องการแค่นี้ แค่รักเธอ

ยังไม่กล้า แอบรักเธอยังต้องกลัว

ฉันได้แต่เจียมตัว ว่าฉันนั้นเป็นใคร

ก็แค่เงาอันเลือนลาง

ได้แสงสว่างจากเธอเพียงแค่รำไร

แค่นี้ก็สุขใจ เกินพอ


คอร์ดเพลง แสงและเงา

ดนตรี : / G / C / G / Cm /


G
มีชีวิต เกิด
Bm
มาก็เหมือนเงา ที่เ
C
ฝ้ารอเพียงแ
D
สง ที่ขอบ
G
ฟ้า

 
จะได้
Bm
มีตัวตน เมื่อ
Em
เธอส่องแสงมา เมื่อขาด
Am
เธอตัวฉันก็หาย
D
ไป


 
รู้ว่า
Bm
เธอแสนไกล ขอได้
Em
เพียงเฝ้าม
D
อง ชี
Am
วิตฉันต้อง
Bm
การ  
C
 เท่า
D
นี้


** 
 
แค่รักเธอยังไม่
G
กล้า แอบรักเธอยัง
Bm
ต้องกลัว ฉันได้แต่เจี
C
ยมตัว ว่า
D
ฉันนั้นเป็นใ
G
คร  
D
 

 
ก็แค่เงาอันเ
G
ลือนลาง ได้แสงสว่างจา
Bm
กเธอเพียงแค่
E
รำไร เท่า
C
นี้ก็สุขใจ
Cm
        
Am
เกินพอ


ดนตรี : / G / Cm /


G
ใช้ชีวิต อย่าง
Bm
เป็นเงาของใคร จะ
C
สู้ทำเท่า
D
ไรก็เท่า
G
นั้น

 
ไม่มี
Bm
ทางที่เธอ จะ
Em
เห็นความสำคัญ จะ
Am
มีฉันคนนี้ในสาย
D
ตา


( ซ้ำ * , ** )


C
     
Bm
        
Em
       ชี
Am
วิตฉันต้อง
Bm
การ  
C
     
C#dim
  เท่า    
D
นี้ แค่รักเธอ


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / G / Cm / G / Cm / G /


เพลงอื่นๆของ แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น
Help Me , Leave Me Alone , Let it go , กลับคำเสีย , กามเทพ , ของตายที่อยากหายใจ , ขอบฟ้าไม่มีจริง , คนที่ใช่ก็ไม่รัก คนที่รักก็ไม่ใช่ , ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว , ความผูกพัน (ซื้อความรักไม่ได้) , ความผูกพัน ซื้อความรักไม่ได้ , ความรักต้องเผื่อใจ , แค่คำคำเดียว , แค่คำเดียว , ใช่ที่สุด หยุดที่เธอ , ได้ยินไหมคำว่ารัก , ถ้าเลือกได้ , ที่หนึ่งในหัวใจเธอ , เธอไม่เคยไว้ใจ , น้ำตาหยดสุดท้าย , เบบี อิตส์ ยู (Baby It's You) , ใบไม้ , ฝืน , พระจันทร์ดวงเดียวกัน , มหันตภัย , มีแค่หัวใจ , เมื่อสองเราได้พบกัน , ไม่มีเธอ ไม่ตาย , ไม่สวยเลือกได้ , ไม่เหลือเหตุผลจะรัก , ไม่เหลืออะไรเลย , ไม่ไหวจะเคลียร์ , รักคือการให้ , รักไปทำไม , รักแพ้...แม้ใกล้ชิด , แล้วฉันจะรักเธอได้อย่างไร , แสงและเงา , หน้า 113 , อย่าให้เขารู้ , อีสา

* ลิขสิทธิ์เพลง แสงและเงา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top