เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> โจทย์รัก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง โจทย์รัก - เล้าโลม

เพลง : โจทย์รัก

อัลบั้ม : 18+

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ในคืนเหน็บหนาว มองฟ้าไม่เจอแสงใด
มันไร้ชีวิตทุกอย่างเหมือนตาย เมื่อคนที่รักทิ้งไป
กลับเป็นเธอที่เดินเข้ามา หยิบยื่นเอาความรักให้
ช่วยฟื้นชีวิตมาปลุกหัวใจ ให้มีแรงเหมือนเดิม

ความรักที่แตกสลาย ก่อขึ้นใหม่อีกครั้ง
ชีวิตที่เคยสิ้นหวังเริ่มจะสดใส
แต่แล้วในวันนี้ เธอคนเดิมที่เคยจากฉันไป
กลับมาขอคืนวันเก่าๆ ให้เราเป็นเหมือนเดิม

หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ
หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ
ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ
โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง

ถ้ารู้ต้องเป็นแบบนี้ ให้มันตายยังดีซะกว่า
หลับไม่ต้องฟื้น ดีกว่าตื่นขึ้นมาทำลายใจของใคร

ความรักที่แตกสลาย ก่อขึ้นใหม่อีกครั้ง
ชีวิตที่เคยสิ้นหวังเริ่มจะสดใส
แต่แล้วในวันนี้ เธอคนเดิมที่เคยจากฉันไป
กลับมาขอคืนวันเก่าๆ ให้เราเป็นเหมือนเดิม

หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ
หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ
ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ
โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง

หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ
หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ
ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ
โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง

โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง

คอร์ดเพลง โจทย์รัก

ดนตรี : / C G / Am G / F Em / Dm G /


C
ในคืนเหน็บ
G
หนาว มอง
Am
ฟ้าไม่เจอแสง
G
ใด มัน
F
ไร้ชีวิต ทุก
Em
อย่างเหมือนตาย เมื่อ
Dm
คนที่รักทิ้ง
G
ไป

 
กลับเป็น
C
เธอที่เดินเข้า
G
มา หยิบ
Am
ยื่นเอาความรัก
G
ให้ ช่วย
F
ฟื้นชีวิต มา
Em
ปลุกหัวใจ 
Dm
ให้มีแรงเหมือน
G
เดิม


 
ความ
F
รักที่แตกส
G
ลาย 
Em
ก่อขึ้นใหม่อีก
Am
ครั้ง  ชี
F
วิตที่เคย
G
สิ้นหวัง เริ่ม
C
จะสดใส

 
แต่
F
แล้วในวัน
G
นี้ เธอคน
Em
เดิมที่เคยจาก
Am
ฉันไป  
G
 กลับมา
F
ขอคืนวันเก่าเก่า ให้
G
เราเป็นเหมือนเดิม


** 
 
หนึ่ง
C
คนทิ้ง
G
เราให้ตาย อีก
Am
คนให้ล
G
มหายใจ หนึ่ง
F
ทาง คือ
Em
รักจริง อีก
Dm
ทางก็รักฝัง
G
ใจ

 
ไม่
C
อยากเสีย
G
ใครสักคน แต่
Am
วันนี้ต้อง
G
ตัดสินใจ โจทย์
F
ความรักจะ
Em
จบเช่น
Am
ไร     
Dm
ยังไม่รู้หัวใ
G
จตัวเอง


ดนตรี : / Am / F / Am / G /


 
ถ้า
C
รู้ต้องเป็นแบบ
G
นี้ ให้มัน
Am
ตายยังดีซะ
G
กว่า หลับ
F
ไม่ต้องฟื้น ดีกว่า
Em
ตื่นขึ้นมา ทำ
Dm
ลายใจของ
G
ใคร


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am / F / Am / G /


( ซ้ำ ** )


C
     
G
     
Am
        
G
 โจทย์
F
ความรักจะ
Em
จบเช่น
Am
ไร     
Dm
ยังไม่รู้หัวใ
G
จตัวเอง


ดนตรี : / C G / Am G / F Em / Dm G / C /


มิวสิควีดีโอเพลง โจทย์รัก

เพลงอื่นๆของ เล้าโลม
การเริ่มใหม่ , ข้ามรุ่น , ความพยายามอยู่ที่ไหน , ความรักที่หายไป (Finally) , ความรักบังคับกันไม่ได้ , คิดเลว ทำดี , เจ็บไม่จำ , โจทย์รัก , ท้องฟ้า นาฬิกา น้ำตา หัวใจ , ที่แท้แค่รักเธอ , เธอ Everywhere , ปิดตาข้างหนึ่ง , ผิดทุกข้อ , ฝากฟ้า , ฝืน , เพื่อนกับแฟน แทนกันไม่ได้ , เพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้ , ฟังไม่ขึ้น , ภาพทรงจำ , มาทีหลัง , มีใครหรือยัง , เมื่อไหร่จะเหงาเท่ากัน , ไม่เจ็บ อย่าร้อง , ไม่มีแรงแข่งกับใคร , ยอมเจ็บไม่ยอมเหงา , รักแท้แพ้ไม่รัก , เรียนผูก ไม่เรียนแก้ , วันใหม่ , สองคน หนึ่งใจ , สองคนหนึ่งใจ , สายเกินไป , สิ่งสุดท้าย , ใส่ไม่ยั้ง , หยุดได้ไหม , เหงาได้ เหงาไป

* ลิขสิทธิ์เพลง โจทย์รัก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top