เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> โดดเดี่ยวด้วยกัน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง โดดเดี่ยวด้วยกัน - Getsunova

เพลง : โดดเดี่ยวด้วยกัน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 5 ส.ค. 2558, 11:23 น. ]

เนื้อเพลง โดดเดี่ยวด้วยกัน

คำร้อง/ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง ปณต คุณประเสริฐ, คชภัค ผลธนโชติ, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
ร่วมร้องโดย แพรวา จิรประวัติ ณ อยุธยา

ในวันนี้ที่มีแต่ฉัน ฟังเพลงรักอยู่เพียงลำพัง
มีใครบ้างไหมที่ทำเหมือนกัน

และในวันนี้ที่มีแต่ฉัน
หวังที่จะตามหาๆ ใครสักคน
มีใครบ้างไหมที่ตามหาฉัน

มองดูบนถนน เจอแต่คู่ที่เดินจับมือ
มองดูออกไป มีแต่ภาพของคนรักกัน

ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน ตรงที่ใด
ต้องตามหาอีกนานเท่าไร
เธออยู่ไหน ใครสักคน
คนที่เหงาเหมือนฉันเช่นกัน
ไม่ได้ขอ สิ่งอื่นมากมาย
แค่เพียงใคร ที่เคียงข้างกาย อยู่ตรงนี้
เดียวดายกับฉัน โดดเดี่ยวด้วยกัน

และในวันนี้ที่ฟ้าสดใส
หากว่าฉันได้พบกับเธอที่ฝัน
เราจะทำความเหงาหายไปพร้อมกัน

มองดูบนถนน เจอแต่คู่ที่เดินจับมือ
มองดูออกไป มีแต่ภาพของคนรักกัน

ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน ตรงที่ใด
ต้องตามหาอีกนานเท่าไร
เธออยู่ไหน ใครสักคน
คนที่เหงาเหมือนฉันเช่นกัน
ไม่ได้ขอ สิ่งอื่นมากมาย
แค่เพียงใคร ที่เคียงข้างกาย อยู่ตรงนี้
เดียวดายกับฉัน โดดเดี่ยวด้วยกัน

มองดูบนถนน เจอแต่คู่ที่เดินจับมือ
มองดูออกไป มีแต่ภาพของคนรักกัน

ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน ตรงที่ใด
ต้องตามหาอีกนานเท่าไร
เธออยู่ไหน ใครสักคน
คนที่เหงาเหมือนฉันเช่นกัน
ไม่ได้ขอ สิ่งอื่นมากมาย
แค่เพียงใคร ที่เคียงข้างกาย อยู่ตรงนี้
เดียวดายกับฉัน โดดเดี่ยวด้วยกัน
เดียวดายกับฉัน โดดเดี่ยวด้วยกัน

คอร์ดเพลง โดดเดี่ยวด้วยกัน

ดนตรี : / E /

ดนตรี : / A / B / C#m / E / ( 2 ครั้ง )


E
  ในวัน
B
นี้ที่มีแต่
C#m
ฉัน ฟังเพลง
A
รักอยู่เพียงลำ
E
พัง มีใครบ้าง
B
ไหมที่ทำเหมือน
C#m
กัน     
A
 

E
  และในวัน
B
นี้ที่มีแต่
C#m
ฉัน หวังที่จะตาม
A
หา หาใครสัก
E
คน มีใครบ้าง
B
ไหมที่ตามห
C#m
าฉัน


A
มอง
B
บน ถ
C#m
นน เจอแต่
E
คู่ที่เดินจับ
A
มือ มอง 
B
ดู ออก
C#m
ไป มีแต่
E
ภาพของคนรัก
B
กัน


** 
 
ไม่รู้ว่าเธออ
A
ยู่ไหน ตรงที่
B
ใด ต้องตาม
C#m
หาอีกนานเท่า
E
ไร

 
เธออยู่
A
ไหน ใครซัก
B
คน คนที่
C#m
เหงาเหมือนฉันเช่น
E
กัน

 
ไม่ได้
A
ขอ สิ่งอื่นมาก
B
มาย แค่เพียง
A
ใคร ที่เคียงข้าง
B
กาย อยู่ตรง
C#m
นี้      
E
 

 
เดียวดายกับ
A
ฉัน  
B
  โดดเดี่ยวด้วย
C#m
กัน


E
  และในวัน
B
นี้ที่ฟ้าสด
C#m
ใส หากว่าฉันได้
A
พบกับเธอที่
E
ฝัน เราจะทำความ
B
เหงาหายไปพร้อม
C#m
กัน


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A / B / C#m / E / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )E
  เดียวดายกับ
A
ฉัน  
B
  โดดเดี่ยวด้วย
C#m
กัน     
E
 


ดนตรี : / A / B / C#m / E / A / B / C#m /


มิวสิควีดีโอเพลง โดดเดี่ยวด้วยกัน

เพลงอื่นๆของ Getsunova
Stay , Too Late , กล่อม , กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล , ไกลแค่ไหนคือใกล้ , คนคนเดียว , คนไม่จำเป็น , ความเงียบดังที่สุด , ความมืดสีขาว , ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึก , คำถามซึ่งไร้คนตอบ , คือเธอใช่ไหม , ชีวิตที่มีชีวิต , โดดเดี่ยวด้วยกัน , แตกต่างเหมือนกัน , นักเดินทาง , ปลาบนฟ้า , พระเอกจำลอง , พัง..(ลำพัง) , รู้ดีว่าไม่ดี , รูปภาพ , วันหมดอายุ , เศษส่วน , สเตย์ (Stay) , สิ่งที่ตามหา , เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล , อยู่ตรงนี้ นานกว่านี้

* ลิขสิทธิ์เพลง โดดเดี่ยวด้วยกัน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top