เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> โทน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง โทน - บอดี้สแลม

เพลง : โทน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

สิ้นเสียงระเบิด
ฟ้าพลันปกคลุมด้วยฝุ่นดำ
ควันปืนยังลอยอยู่รอบกาย
สิ้นเสียงทุกอย่าง
โลกพลันก็กลายเป็นเงียบงัน
ใครเป็นตายดีร้ายกันอย่างไร
.
โทนก็เป็นแค่ชายหนึ่งคน
ที่มีชีวิตธรรมดา
เหมือนใครคนอื่น
เพียงต้องมาจับปืนหยัดยืน
และเป็นทหารประจำการ
อยู่แสนไกล
หัวใจจากคน
หนึ่งคนที่ไม่สูงไม่ใหญ่
ร้ายดีแค่ไหน
อดทนไม่เคยเหนื่อยล้า
เขาทำด้วยใจเพื่ออะไร
ที่มันสำคัญกว่า ชีวิต
ไม่คิดยอมให้ใครคนใดทำลาย
จะเสียเท่าไหร่
ยังสาบานจะดูแลจนสุดใจ
เดิมพันไปด้วยความหวังที่เขามี
ชีวิตทั้งหมด
แม้มันจะลงเอยกันอย่างไร
คนๆนึงขอลองดูสักที
คืนหนึ่งคืนที่จันทร์หลับตา
ข้างบนขอบฟ้ามีเพียงดาว
เป็นคืนมืดมน
โทนกับเพื่อนอับจนสับสน
ติดพันอยู่ท่ามกลางวงล้อม
ที่ไม่มีทางหนี
ทุกคนเกิดมาต้องตาย
ก็รู้กันอยู่ แล้วมีบ้างไหม
ที่ใครเล่าจะอาสา
ทุกคนรอบกาย
โทนหยิบปืนขึ้นประทับบนบ่า
ในคืนนี้
เป็นตายคงต้องตามแต่ดวงชะตา
จะเสียเท่าไหร่
ยังสาบานจะดูแลจนสุดใจ
เดิมพันไปด้วยความหวังที่เขามี
ชีวิตทั้งหมด
แม้มันจะลงเอยกันอย่างไร
ตายเป็นตายไม่หลีกหนี
เลือดเนื้อทุกหยด
ทดแทนกลับคืนคุณให้แผ่นดิน
ยินดีเอาชีวิตเป็นชาติพลี
สิ้นเสียงระเบิด
เหลือไว้เป็นนิรันดร์
คนเราตายเป็นตายขอทำในสิ่งดี

ผืนแผ่นดินที่เคยงดงาม
ก็คิดถึงวันนั้น ไม่รู้ว่าอยู่หนใด
ซักวันนึงจะคืนย้อนมา
ยังฝันถึงวันนั้น ยังหวังภายในใจ
สายลมยังโบกโบยพัดมา
หยดน้ำตาที่ไหล
จะลบจนเลือนหายไป
ผืนแผ่นดินที่เคยรักกัน
ยังคิดถึงวันนั้น
ยังเฝ้ารอเรื่อยไป
จะเสียเท่าไหร่
ยังสาบานจะดูแลจนสุดใจ
เดิมพันไปด้วยความหวังที่เขามี
ชีวิตทั้งหมด
แม้มันจะลงเอยกันอย่างไร
ตายเป็นตายไม่หลีกหนี
เลือดเนื้อทุกหยด
ทดแทนกลับคืนคุณให้แผ่นดิน
ยินดีเอาชีวิตเป็นชาติพลี
สิ้นเสียงระเบิด
เหลือไว้เป็นนิรันดร์
คนเราตายเป็นตายขอทำในสิ่งดี

คอร์ดเพลง โทน

Am
สิ้นเสียงระเบิด ฟ้าพลันปกค
F
ลุมด้วยฝุ่นดำ 
Em
ควันปืนยังลอยอยู่รอบกาย

Am
สิ้นเสียงทุกอย่าง โลกพลันก็กล
F
ายเป็นเงียบงัน 
Em
ใครเป็นตายดีร้ายกันอย่างไร


ดนตรี : / Am / Am / F / Em / ( 2 ครั้ง )


Am
โทนก็เป็นแค่ชายหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรม
F
ดา เหมือน
Em
ใครคนอื่น

Am
เพียงต้องมาจับปืนหยัดยืนและเป็นทหารประจำก
F
าร อยู่
Em
แสนไกล

 
หัวใจจาก
Am
คน หนึ่งคนที่ไม่สูงไม่ใหญ่ ร้ายดีแค่ไ
F
หน อดทนไม่เคยเ
Em
หนื่อยล้า

 
เขาทำด้วย
Am
ใจเพื่ออะไรที่มันสำคัญกว่า ชีวิ
F
ตไม่คิดยอมให้ใ
Em
ครคนใดทำลาย


Am
จะเสียเท่าไหร่ ยังสาบานจะ
F
ดูแลจนสุดใจ 
Em
เดิมพันไปด้วยความหวังที่เขามี

Am
ชีวิตทั้งหมด แม้มันจะล
F
งเอยกันอย่างไร 
Em
คนคนนึงขอลองดูสักที


Am
คืนหนึ่งคืนที่จันทร์หลับตาข้างบนขอบฟ้ามีเพียงด
F
าว เป็น
Em
คืนมืดมน

Am
โทนกับเพื่อนอับจนสับสนติดพันอยู่ท่ามกลางวงล้
F
อม ที่ไม่มี
Em
ทางหนี

 
ทุกคนเกิด
Am
มาต้องตาย ก็รู้กันอยู่ แล้วมีบ้างไ
F
หม ที่ใครเล่าจะ
Em
อาสา

 
ทุกคนรอบ
Am
กายโทนหยิบปืนขึ้นประทับบนบ่า ในคืน
F
นี้ เป็นตายคงต้อง
Em
ตามแต่ดวงชะตา


Am
จะเสียเท่าไหร่
F
ดูแลจนสุดใจ 
Em
เดิมพันไปด้วยความหวังที่เขามี

Am
ชีวิตทั้งหมด แม้มันจะล
F
งเอยกันอย่างไร 
Em
ตายเป็นตายไม่หลีกหนี


** 
Am
เลือดเนื้อทุกหยด
F
คืนคุณให้แผ่นดิน 
Em
ยินดีเอาชีวิตเป็นชาติพลี

Am
สิ้นเสียงระเบิด เหลือไว้เป็น
F
นิรันดร์ คนเรา
Em
ตายเป็นตายขอทำในสิ่งดี


ดนตรี : / F / Em / Am / C / F / Em / Am / Am /


Am
ผืนแผ่นดินที่เคยงดงาม ก็คิ
F
ดถึงวันนั้น ไม่
Em
รู้ว่าอยู่หนใด 

Am
ซักวันนึงจะคืนย้อนมา ยังฝั
F
นถึงวันนั้น ยัง
Em
หวังภายในใจ

Am
สายลมยังโบกโบยพัดมา หยด
F
น้ำตาที่ไหล จะ
Em
ลบจนเลือนหายไป

Am
ผืนแผ่นดินที่เคยรักกัน ยังคิ
F
ดถึงวันนั้น ยัง
Em
เฝ้ารอเรื่อยไป


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F / Em / ( 4 ครั้ง )/ Am /


มิวสิควีดีโอเพลง โทน

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง โทน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top