เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> โปรดส่งใครมารักฉันที


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง โปรดส่งใครมารักฉันที - Instinct

เพลง : โปรดส่งใครมารักฉันที

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

จะต้องเหงากันอีกนานไหม ต้องนั่งถอนใจอีกกี่ครั้ง
จะต้องพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวัง กี่ครั้งถึงพอใจ
เปิดเพลงรักฟังอยู่คนเดียว มีรักข้างเดียวมันเปลี่ยวหัวใจ
มองไปรอบตัวก็ยังไม่เห็นใคร ทำไมต้องเป็นเรา

* คอยปลอบตัวเองต้องมีสักวัน ที่เจอคนที่เขาจริงใจ
ยังคอยบอกตัวเอง ว่าต้องมีสักวัน แต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไหร่

** โปรดส่งใครมารักฉันที อยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไป
อยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไร มีจริงใช่ไหม
โปรดส่งใครมาเป็นคู่กัน ที่ไม่ทำให้ฉันเดียวดาย
ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจ และได้รักใครกับเขาสักครั้ง

มันอ้างว้างจนทนไม่ไหว พยายามห้ามใจ ไม่ได้สักวัน
อยากจะรู้จริงว่าคนเขารักกันมันเป็นเช่นไร

( ซ้ำ * , ** )

โว้ว โฮ โฮ โฮ โฮ กับเขาสักครั้ง ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจ และได้รักใครกับเขาสักครั้ง

คอร์ดเพลง โปรดส่งใครมารักฉันที

ดนตรี : / G / C / G / C /


จะต้องเ
G
หงากันอีก
C
นานไหม ต้องนั่ง
G
ถอนใจอีกกี่
C
ครั้ง

จะต้อง
G
พบเจอเ
D
รื่องราวที่
Em
ผิดหวัง กี่ครั้
Am
งถึงพอใจ
D
 

เปิดเพลง
G
รักฟังอยู่
C
คนเดียว มีรักข้า
G
งเดียวมันเปลี่ยว
C
หัวใจ

มองไป
G
รอบตัว
D
ก็ยังไม่เห็
Em
นใคร ทำ
D
ไมต้องเ
G
ป็นเรา


คอยปลอบตัวเ
Am
องต้องมีสัก
Bm
วัน ที่เจ
C
อคนที่เขาจริง
Em
ใจ

ยังคอยบอกตัวเ
Am
อง ว่าต้องมีสัก
Bm
วัน แต่ว่า
C
มันก็ไม่รู้เมื่อไ
D
หร่


** 
โปรดส่งใครมารัก
C
ฉันที
D
อยู่อย่างนี้มันหน
Bm
าวเกินไป
Em
 

อยากจะรู้รัก
Am
แท้มันเป็นเช่น
Eb
ไร มีจริงใช่ไ
G
หม

โปรดส่งใครมาเ
C
ป็นคู่กัน
D
ที่ไม่ทำให้
Bm
ฉันเดียวดา
Em

ช่วยมาทำให้ฉันเ
Am
ข้าใจ และได้รักใ
D
ครกับเขาสักค
G
รั้ง


ดนตรี : / G / C / G / C /


มันอ้างว้
G
างจนทนไ
C
ม่ไหว พยายามห้
G
ามใจ ไม่ได้สั
C
กวัน

อยาก
G
จะรู้จริง
D
ว่าคนเขา
Em
รักกันมัน
D
เป็นเช่น
G
ไร


ดนตรี : / G / G / C / C / G / G / C / C /

ดนตรี : / C / C / C / C /


( ซ้ำ * , ** )


C
โว้ว โฮ
Bm
โฮ โฮ โ
C
ฮ  
D
กับเขาสักค
Am
รั้ง  
Bm
ช่วยมาทำให้ฉันเ
C
ข้าใจ และได้รักใ
D
ครกับเขาสักครั้ง


ดนตรี : / G / G / G / G /


มิวสิควีดีโอเพลง โปรดส่งใครมารักฉันที

เพลงอื่นๆของ Instinct
Love sick , The End , กลับตัวกลับใจ , กัดไม่ปล่อย , เกิดมาเพื่อยอมเธอ , ขอโทษ หัวใจ , ขอโทษหัวใจ , ขออยู่คนเดียว , คนเห็นแก่ตัว , ความจริงที่เจ็บปวด , ความรักไม่มีที่ให้คำว่ากลัว , คิดถึง , จากคนที่ยังรัก , ใจไม่ถึง , ฉันทำอะไรลงไป , ตลอดกาล (Forever) , ถ้าชาติหน้ามีจริง , ทั้งรักทั้งเหนื่อย , ทำเป็นไม่เคย , ทำไมต้องเธอ , ที่สุดในโลก , เธอจะรักฉันได้ไหม , นับถอยหลัง , โปรดส่งใครมารักฉันที , ผิดสัญญา , เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) , เพี้ยน , ไม่กลัวใครหน้าไหน , ไม่รู้จักจำ , ยืนยันได้ไหม , วัฏจักร , เสแสร้ง , หลุมรัก , หวังดีประสงค์ร้าย , ให้รักเดินทางมาเจอกัน

* ลิขสิทธิ์เพลง โปรดส่งใครมารักฉันที และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top