เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> โม่งสิ่งสือเฟิน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง โม่งสิ่งสือเฟิน - เพลงจีน

เพลง : โม่งสิ่งสือเฟิน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]
เพลง..โม่งสิ่งสือเฟิน
INTRO..9 Bars).7...8...
9.หนี่ซัวหนีอ้ายเลียวปูกายอ้ายเตอเหยิน
หนี่เตอซินจงมานชื่อชางเหิง
หนีซัวหนีฝานเลียวปู้กายฝานเตอชอ
ชิน จง มาน ซื่อ หุย เหิง
หนี่ซัวหนี่ฉางจิ้นเลียวเชิงฮัวเตอขู่
จ่าวปูเต้าเคอยี่เซียงซิ้นเตอเหยิน
หนี่ซัวหนี่กานเต้าวานเฟินจิซาง
เซินจือคายสื่อฮวายยี่เหยินเซิน
.จ่งจือเต้าซางสิ้นจ้งซื่อหนันเมียนเตอ
หนี่ยิ้วเหอขู่อี้วางฉิงเซิ้น
ยิงเวยอ้ายฉิงจ่งซ่อหนันเซิอหนันเฟิน
เหอปีจ้ายยี้น่าอี้เตี่ยนเวินฉุน
เย่าจือเต้าซางซิ้นจ้งซื่อหนันเมียนเตอ
จายเมยอีเกอโมงซิงสื่อเฟิน
หยิ่งเซซื่อฉิงหนี่เซี้ยนจ้ายปูปิเวิ้น
หยิ่วเซเหยินหนี่หยงเยียนปู้ ปิเติง
SOLO..
.หนี่ซัวหนีอ้ายเลียวปูกายอ้ายเตอเหยิน
หนี่เตอซินจงมานชื่อชางเหิง
หนีซัวหนีฝานเลียวปู้กายฝานเตอชอ
ชิน จง มาน ซื่อ หุย เหิง
หนี่ซัวหนี่ฉางจิ้นเลียวเชิงฮัวเตอขู่
จ่าวปูเต้าเคอยี่เซียงซิ้นเตอเหยิน
หนี่ซัวหนี่กานเต้าวานเฟินจิซาง
เซินจือคายสื่อฮวายยี่เหยินเซิน
.จ่งจือเต้าซางสิ้นจ้งซื่อหนันเมียนเตอ
หนี่ยิ้วเหอขู่อี้วางฉิงเซิ้น
ยิงเวยอ้ายฉิงจ่งซ่อหนันเซิอหนันเฟิน
เหอปีจ้ายยี้น่าอี้เตี่ยนเวินฉุน
เย่าจือเต้าซางซิ้นจ้งซื่อหนันเมียนเตอ
จายเมยอีเกอโมงซิงสื่อเฟิน
หยิ่งเซซื่อฉิงหนี่เซี้ยนจ้ายปูปิเวิ้น
หยิ่วเซเหยินหนี่หยงเยียนปู้ ปิเติง

Music......
.จ่งจือเต้าซางสิ้นจ้งซื่อหนันเมียนเตอ
หนี่ยิ้วเหอขู่อี้วางฉิงเซิ้น
ยิงเวยอ้ายฉิงจ่งซ่อหนันเซิอหนันเฟิน
เหอปีจ้ายยี้น่าอี้เตี่ยนเวินฉุน
เย่าจือเต้าซางซิ้นจ้งซื่อหนันเมียนเตอ
จายเมยอีเกอโมงซิงสื่อเฟิน
หยิ่งเซซื่อฉิงหนี่เซี้ยนจ้ายปูปิเวิ้น
หยิ่วเซเหยินหนี่หยงเยียนปู้ ปิเติงเพลงอื่นๆของ เพลงจีน
กงสี่ กงสี่ , กระบี่ไร้เทียมทาน , กุยเหยิน , กูเหนียงสือปาอีตั่วฮัว , จั๋วเย่ซิงเฉิน , จั๋วเอย่หม้งสิ่งสือ , จ้ายเจี้ยนหว่อเตออ้าย , จิงเทียนปุ้ยหุ้ยเจีย , จินเทียนปู๋หุยเจี่ย , จิ่วโก๊ะอิงหยง , จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย , จิ่วเย่จิ่วเตอจิ่ว , จี่ตัวโฉว , จี้ตู้ฮวาลั่วสือ , จื๋อเฉี่ยงอี้เซินเกิงหนีเจิ่ว , จุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่ , จุ้นหนี่ซุนฟง , จู๋หนี่อีหลู้ซุ่นฟง , ฉายปิงหลาง , ฉิงซือเสี่ยจ้าย , ฉิงเหยินเตอหยิงเล่ย , ฉือเต้า , เฉ่าเหวียนซั่งเซินฉี่ปู้ลั่วตีไท่เอี๋ยง , ไฉ่ฉาพูเตย๋ , ชอหล่วน , ชาวไทยเชื้อสายจีน , ชิงจงสี่ฮวานจิ้วโสวอ้าย , ชิงไอ้ตีเปปิโต้ , ชิวฟง [เช็ดน้ำตากับอกฉัน] , เชียนหวางจือหวาง , เชียนเหยียนว่านหยี , เชียนเหยียนว่านอวี่ , ซั่งไห่ทัน [เจ้าพ่อเซียงไฮ้] , ซันเกอเลี่ยน , ซานไหทั่ง , ซิ่งฟู่ไจ้เจ้อหลี่ , ซิงยวนยังหุยเตียม่ง , ซิงยี่ , ซินช่างเหยิน , ซินซิงเลเหิน , ซินเซียงอิ้งโซวเชียโซว , ซินยวนยางหู๋เตี๋ยม่ง , ซินเหยนหยังหูเตี้ยเมิ่ง , ซินอวี่ , ซิมอ่ายเอม่ายเข่า , ซิ่วเหอเปา , ซื่อจี้เกอ , ซือซือเสี่ยวหวี่ , ซือเหยียน , ซูซูเหลี่ยมๆ , ซู่ปู้จิ้นตีฉิงอี่ , เซินจิงชิงเทิ่น , เซียงซือเหอปัน , เซียจ่ำ , เซียมเกี้ยมเจ่ , เซี่ยวบะจ่าง , ตงเลี่ยน [3 ภาษา] , ตงเลี่ยน , ตังบ่หลัง , ตัวส่าวเหยาฉิง , ถาวเซินหยี่จิ้ว , เถอเซินเลี่ยนฉิง , เถาหลี่เจิงชุน , เถียนมี่มี่ , เทพธิดาดอย , เทียนหมี่หมี้ [ENG] , เทียนหมี่หมี้ [V2] , น่ายเหอ [V2] , น่ายเหอ , ปั้นหวงตี้ , ปู๋ เหลี่ยว ฉิง , เปาเปียว , ผิงจี้ , ผิงสุ่ยเซียงเฝิงตีเหยิน , ฟงฉงหนาหวี่ไหล , ฟงเอย่เพียวเพียว , ฟั้งสุ่ยเติงเกอ , เฟินโส่ว , ม่านลี่ , เม่ยจิ่วเจียคาเฟย , เมิ่งเหมยอี่ฉิว , โม่งสิ่งสือเฟิน , ยิ่วซือซี่หยี , ยิ่วซือฮวางฮวน , เย่ไหลเชียง [ ดอกราตรี ] , เยียหลายเซียง , ลวี่เต่าเสี่ยวเย้ [ สิ่งสุดท้าย ] , ล่องจู๊ , ลั๋งจื๊อเตอชิงฉิง , ล่างจื่อเล่ย , ลี่สื่อตีเทียนคง , ลู่เปียนตีเหย่ฮัวปู๊เย่าไฉ่ , วังเลอหนี่วังเลอหว่อ , ว่านโสยซินซ่านจงสี่เฉ่ง , วุ่ยเหออ้ายเตี่ยวป่าหลัง , สุยหลายอ้ายหว่อ , เส้าหนี่ฉือสี่ , เสี่ยวเฉินกู้ซื่อ [New] , หนี่จำเมอซัว , หนี่จือเต้าหว่อไจ่เติ่งหนี่มา , หนี่จือเต้าหว่อหนี่มา , หนี่เจิ่มเมอซัว , หนี่ซื่อชุนยื่อฟง , หม้งเม้ยอี่ฉิว , หม่องเกยทา , หมิงเวย่เชียนหลี่จี้เซียงซือ , หย้งซินเหลียงขู่ , หยู่ถั่วเหมยหยิ่วหนี่ , หลงซีอุ่ยเตี่ยวลี่ , หลงซีอุ่ยเตียะลีลา , หว่อจ้ายหนี้จั่วยิ่ว , หว่อจื่อไจ้หูหนี่ , หว่อไจ้หนี่จั่วอิ้ว , หว่อเฉินโย่งชิงอ้ายเซ่อหนี่ , หว่อเย่าตุ้ยหนี่ซัว , หว่อเหมยหยิ่วเพียนหนี , หว่อเหอหนี่ [คอยวันจะได้เจอ] , หวังเจาจวิน , หวังซื่อ , หว่างซื่อจือเนิงหุ่ยเว่ยย , หุ่ย , เหมยกุ้ยเหมยกุ้ยหว่อไอ้หนี่ , เหมยจิ่วเจียคเฟยย , เหมยฮัว [V2] , เหมาเหมายี่ , เหลียงแย่ปุ๊เหนินหลิว , เหอยือจินจ้ายหลาย , โหยงยี่เสิ่วซังเตอหนี่เหยิน , ไห่เยี่ยน [V2] , อวั่งซื่อจื่อเหนิงหุยเว่ย , อั่วโหย่วอีต้วนฉิง , อ้ายฉิงเตอลี่เลียง , อ้ายฉิงอีเฉินฟง , อ้ายฉิง , อ้ายเปี๋ยจ้ายเอเอี๋ย , อ้ายหนี่อีว่านเป้ยย , อ้ายหลังตุ้ยหลั่งเจ้า , อารีซันตีกูเหนียง , อารีหลัง , อาลีลัง , อีซันไหโหย่วอีซันเกา , อี้ต้งตีซิน , อี้หลีเซืองชิ่อฉิง , อีเหลียนอิวหม้ง , อู่เงี่ยโบ๋ , อู๋เย้เซียงเหวิน , อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้ , โอวหยัน , ไอ้ตีหลี่อู้ , ไอ้ตีหลู่เชียนว่านหลี่ , ไอ้ตีหลู่ซั่งเชียนว่านหลี่ , ฮ่วนเต้าเซียพันเอี้ยน [ยากจะหักใจลืม] , ฮั่นเจี้ยเฮ่าเอ๋อหลัง , ฮัวฮี้ติ่วโฮ้ , เฮ่าเหยินอีเซิงผิงอัน , เฮิ้นหนีปู้หุ้ยโถว

* ลิขสิทธิ์เพลง โม่งสิ่งสือเฟิน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top