เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> โยโกฮาม่า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง โยโกฮาม่า - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง : โยโกฮาม่า

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

จดหมายตีตรา
จ่าหน้าว่ามาจากแดนไกล
ประเทศญี่ปุ่นแดนซามูไร
เปิดอ่านแล้วใจพี่ร่วงลงดิน
ข้อความเนื้อใน
แทบทำร้ายพี่ให้แดดิ้น
โฉมงามแม่ยอดยุพิน
ชีวิตดับดิ้นที่เมืองโยโก
จำได้วันลาเจ้าบอกว่าจะอดใจ
เก็บออมแล้วใช้ที่ควรใช้
ขายบริการอยู่นานหลายปี
ส่งเงินกลับมาแม่พ่อชาวนา
กลายเป็นเศรษฐี
จากนาผืนน้อยผืนนี้
ช่วยชุบชีวีหลายสิบที่บ้าน
แต่ตัวนางอยู่ยิ่งนานยิ่งท้อถอย
กินนอนอยู่ในห้องน้อย
ความเหงาหงอยมาเยี่ยมทุกวัน
ทอดร่างเป็นหุ่นให้ชายยุ่นกลัดมัน
ปล่อยตัณหาสารพัน
วิปริตวิตถารทุกวันทุกวี่
จึงหันหายา
ติดสุรากับเพื่อนคนไทย
แมงดาหนุ่มผู้บินไกล
มาพาเจ้าไปเข้าบ่อนทุกที่
หมดเนื้อหมดตัว
แม่ทูนหัวโดนชิ่งหนี
เหยียบใจเจ้าแบนบี้
ดำดิ่งหลายลี้เกินใครฉุดทัน

แต่ตัวนางอยู่ยิ่งนานยิ่งท้อถอย
กินนอนอยู่ในห้องน้อย
ความเหงาหงอยมาเยี่ยมทุกวัน
ทอดร่างเป็นหุ่นให้ชายยุ่นกลัดมัน
ปล่อยตัณหาสารพัน
วิปริตวิตถารทุกวันทุกวี่
จึงหันหายา
ติดสุรากับเพื่อนคนไทย
แมงดาหนุ่มผู้บินไกล
มาพาเจ้าไปเข้าบ่อนทุกที่
หมดเนื้อหมดตัว
แม่ทูนหัวโดนชิ่งหนี
เหยียบใจเจ้าแบนบี้
ดำดิ่งหลายลี้เกินใครฉุดทัน
เช้าสายบ่ายมา
ไม่เห็นหน้าแม่สาวน้อย
เพื่อนเปิดห้องผงะถอย
ศพเจ้าลอยแขวนคอกับคาน
ร่างส่งกลับมา
ห่อเป็นผ้ากระดูกวิญญาณ
ได้กลับมาอยู่บ้าน
ที่น้องนางเจ้าสร้างรอ...

คอร์ดเพลง โยโกฮาม่า

ดนตรี : / Am / Am / Dm / Dm / F / C / E / Dm /


 
จดหมายตี
Gm
ตราจ่าหน้า
C
ว่ามาจากแดน
F
ไกล ประเทศญี่
C
ปุ่นแดนซามู
F
ไร เปิดอ่านแล้ว
Gm
ใจพี่ร่วงลง
Am
ดิน

 
ข้อความเนื้อ
Dm
ใน แทบทำ
C
ร้ายพี่ให้แด
F
ดิ้น โฉม
Gm
งามแม่ยอดยุพิน ชีวิตดับ
C
ดิ้นที่เมือง
Am
โยโก

 
จำได้วัน
Gm
ลาเจ้าบอก
C
ว่าจะอด
F
ใจ เก็บออมแล้ว
C
ใช้ที่ควร
F
ใช้ ขายบริ
Gm
การอยู่นานหลาย
Am
ปี

 
ส่งกลับ
Dm
มา แม่พ่อชาว
C
นากลายเป็นเศรษ
F
ฐี จาก
Gm
นาผืนน้อยผืนนี้ ช่วยชุบชี
C
วีหลายสิบที่
Am
บ้าน


 
แต่ตัว
F
นางอยู่ยิ่ง
C
นานยิ่งท้อ
Dm
ถอย กินนอน
Am
อยู่ในห้อง
Dm
น้อย ความเหงา
C
หงอยมาเยี่ยมทุก
Dm
วัน 

 
ทอดร่างเป็น
F
หุ่น ให้ชายยุ่นกลัด
Gm
มัน ปล่อยตัณ
C
หาสาร
Gm
พัน วิปริตวิต
C
ถารทุกวันทุก
Am
วี่


** 
 
จึงหันหา
Gm
ยา ติดสุ
C
รากับเพื่อนคน
F
ไทย แมงดา
C
หนุ่มผู้บิน
F
ไกล มาพาเจ้า
Gm
ไปเข้าบ่อนทุก
Am
ที่

 
หมดเนื้อหมด
Dm
ตัว แม่ทูน
C
หัวโดนชิ่ง
Gm
หนี เหยียบใจ
C
เจ้าแบน
Gm
บี้ ดำดิ่งหลาย
C
ลี้เกินใครฉุด
Am
ทัน


ดนตรี : / Dm / Dm / F / C / E / Dm / Dm /


( ซ้ำ * , ** )


 
เช้าสายบ่าย
Gm
มา ไม่เห็น
C
หน้าแม่สาว
F
น้อย เพื่อนเปิด
C
ห้องผงะ
F
ถอย ศพเจ้า
Gm
ลอยแขวนคอกับ
Am
คาน

 
ร่างส่งกลับ
Dm
มา ห่อเป็น
C
ผ้ากระดูกวิญ
Gm
ญาณ ได้กลับ
C
มาอยู่
Gm
บ้าน ที่น้อง
C
นางเจ้าสร้าง
F
รอ  
Gm
        
C
     
F
 


มิวสิควีดีโอเพลง โยโกฮาม่า

เพลงอื่นๆของ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
กตัญญู , กลับจากเมือง , กลับมาที่เก่า , กูเป็นนักศึกษา , เกิดอยู่เมืองไทย , แกเพื่อนฉัน , ขอโทษ , ครับนาย , ความเข้มแข็งสุดท้าย , ควาย , คิดถึง , คืนเปลี่ยว , แค่นั้น , ใครจะเข้าใจ , งง , โง่ , จดหมายถึงพ่อ , จม.ของลูก , จอมโจร , จะไปหา , เจ้านาย , ใจเกินร้อย , ใจบงการ , ฉันฝัน , ช่างมันฉันไม่แคร์ , ชีวิตภาคค่ำ , เด็กชายรามี่ , ตลอดเวลา , ตลอดเวลา [New] , ตะวันชิงพลบ , ตันหยงลิมอ , ตามน้อง , ตำรวจ , ถามยาย , ถึงเพื่อน , ไถ่เธอคืนมา , ทองดี ทองเค , ไทรโศก , เธอผู้เสียสละ , นครลิง , นักแสวงหา , บาดเจ็บ , บ้าน , บารมี , บินตามฝัน , ปรารถนา , ปีกหัก , ผีโรงเย็น , พเนจร , พรุ่งนี้ , พูดไม่หวาน , เพราะรัก (จึงถึงบ้า) , เพราะอะไร , เพื่อนก็ยังคือเพื่อน , เพื่อนเอย , ม ให้อะไร , มาตามสัญญา , มือปืน , แม่ , ไม่มีตัวตน , ยอดชาย , ยังคอย , โยโกฮาม่า , รอ , รักเดียว , รักแท้ , เรา , เราจะกลับมา , เรียนและงาน , แรงยังมี , โรงเรียนของหนู , ลูกอีสาน , โลกในฝัน , ศรัทธา , สะดือ , สัญญาจากใจ , สาวส่งออก , สุดใจ , สู้ , เสมอ , เสือ 11 ตัว , หนุ่มน้อย , หนุ่มพเนจร , หมาลาก่อน , หวัง , เหงา , เหตุเกิดที่รัฐฉาน , แหกค่ายมาถาม , อดทนไว้ , อยากขึ้นสวรรค์ , อยู่คนเดียว , อยู่ตรงนี้ , อยู่ในใจ , อยู่บนดิน , อยู่อย่างสิงห์

* ลิขสิทธิ์เพลง โยโกฮาม่า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top