เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ใครบางคนจากบนฟ้า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ใครบางคนจากบนฟ้า - ฟลัวร์

เพลง : ใครบางคนจากบนฟ้า

อัลบั้ม : Tales

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เป็นไปได้ไหมโชคชะตา หรือว่าอำนาจบางอย่าง
คนสองคน จึงพบกัน
และใครที่สร้างสรรค์ ให้เกิดความรักขึ้นบนโลก
คนสองคน จึงรักกัน

ก็เหมือนที่เธอได้เจอฉัน อะไรที่ทำให้เราได้รักกัน
หากเป็นบัญชาจากบนฟ้า อยากขอให้เป็นอยู่อย่างนี้
นานตราบชั่วนิรันดร์

ให้เธอและฉัน เก็บเอาไว้ ทุกความอบอุ่น ทุกความสุข
อยู่เป็นคู่กัน ตลอดไป แค่รู้สึกอยู่ ว่ารักโอบกอดเราไว้

อาจมีบางครั้งต้องห่างไกล เพื่อได้เรียนรู้บางอย่าง
ให้สองคน ได้รักกัน
ถ้าเป็นจริงอย่างนั้น นานแค่ไหนก็ไม่หวั่น
แค่สองคน ยังรักกัน

ใครบางคนจากบนฟ้า ขีดโชคชะตาให้เราได้พบกัน
ให้เธอมายืนอยู่ตรงนี้ และฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ สุขด้วยกันทุกวัน

ให้เธอและฉัน เก็บเอาไว้ ทุกความอบอุ่น ทุกความสุข
อยู่เป็นคู่กัน ตลอดไป แค่รู้สึกอยู่ ว่ารักโอบกอดเราไว้

ให้เธอและฉัน ได้เรียนรู้ ทุกความอบอุ่น ทุกความสุข
อยู่เป็นคู่กัน ตลอดไป แค่รู้สึกอยู่ ว่ารักโอบกอดเราไว้

ให้เธอและฉัน เก็บเอาไว้ ทุกความอบอุ่น ทุกความสุข
อยู่เป็นคู่กัน ตลอดไป แค่รู้สึกอยู่ ว่ารักโอบกอดเราไว้

ให้รู้สึกอยู่ว่ารักโอบกอดเราไว้
ให้รู้สึกอยู่ว่ารักโอบกอดเราไว้


คอร์ดเพลง ใครบางคนจากบนฟ้า

ดนตรี : / E / E / B / F# / ( 4 ครั้ง )


 
เป็นไปได้ไ
E
หม โชคชะตา หรือว่าอำนาจบางอย่าง คน
B
สองคน ที่
F#
พบกัน

 
และใ
E
ครที่สร้างสรรค์ให้เกิดความรักขึ้นบนโลก คน
B
สองคน จึง
F#
รักกัน


C#m
เหมือนที่เธอได้เ
E
จอฉัน อะไ
G#m
รที่ทำให้เราได้รัก
B
กัน

 
หากเ
C#m
ป็นบัญชาจากบนฟ้า อยาก
E
ขอให้เป็นอยู่อย่างนี้ 
F#
นานตราบชั่วนิรันดร์


 
ให้เธอและ
B
ฉันเก็บเ
Ebm
อาไว้ ทุกค
E
วามอบอุ่น ทุกค
C#m
วามสุข

 
อยู่เป็นคู่
B
กันตล
Ebm
อดไป แค่
E
รู้สึกอยู่ ว่า
C#m
รักโอบกอดเราไว้


ดนตรี : / Bmaj7 / E / E / B / F#


 
อาจมีบางค
E
รั้งต้องห่างไกลเพื่อได้เรียนรู้บางอย่าง ให้
B
สองคน ได้
F#
รักกัน

 
ถ้าเ
E
ป็นจริงอย่างนั้น นานแค่ไหนก็ไม่หวั่น แค่
B
สองคน ยัง
F#
รักกัน


C#m
ใครบางคนจากบ
E
นฟ้า ขีดโ
G#m
ชคชะตาให้เราได้พ
B
บกัน

 
ให้เ
C#m
ธอมายืนอยู่ตรงนี้ และฉั
E
นก็ยืนอยู่ตรงนี้ 
F#
สุขด้วยกันทุกวัน


( ซ้ำ * )


 
ให้เธอและ
B
ฉันได้เ
Ebm
รียนรู้ ทุกค
E
วามอบอุ่น ทุกค
C#m
วามสุข

 
อยู่เป็นคู่
B
กันตล
Ebm
อดไป แค่
E
รู้สึกอยู่ ว่า
C#m
รักโอบกอดเราไว้


ดนตรี : / G#m / G#m / B / F# / G#m / G#m / E / F# /

ดนตรี : / B / Ebm / E / C#m / B / Ebm / E / C#m /


( ซ้ำ * )


B
     
Ebm
     ให้
E
รู้สึกอยู่ ว่า
C#m
รักโอบกอดเราไว้
B
     
Ebm
     ให้
E
รู้สึกอยู่ ว่า
C#m
รักโอบกอดเราไ
Bmaj7
ว้


เพลงอื่นๆของ ฟลัวร์
กันและกัน , คนที่รออยู่ , ความหลัง , คำถามที่ไม่มีคำตอบ , ใครบางคนจากบนฟ้า , ฉัน , ตื่น , ที่รัก , เธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไป , บ่ม , ปล่อยไปตามหัวใจ , เปลี่ยน , เปลือก , เผชิญ , ฟากฟ้า , ไม่แคร์ , ยื้อ , เรื่องเดียว , ฤดูที่ฉันเหงา , ลอง , สั้น , สุริยุปราคา , หยั่งรู้ , อย่า , อะไร , ฮันนีมูน (Honeymoon)

* ลิขสิทธิ์เพลง ใครบางคนจากบนฟ้า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top