เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ไม่ตายหรอกเธอ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ไม่ตายหรอกเธอ - โลโซ

เพลง : ไม่ตายหรอกเธอ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

อย่าได้ไหม
อย่าทำให้ฉัน เข้าใจผิด
อย่าทำให้คิด
ให้คิดว่ามีใจให้
อย่าบอกกับฉัน ว่าเธอรัก
ได้โปรดอย่าหลอก ว่ายังมีใจ
อย่าเลย ไม่อยากรับฟัง
โปรดอย่าถาม
ว่าฉันนั้นคิด อะไรอยู่
ไม่อยากให้รู้
ว่าฉันกำลังทำใจ
แต่อยากให้รู้ สักนิด
แค่อยากจะบอก ว่าฉันเสียใจ
ที่เธอมีใคร เธอปิดบังฉัน
หลอกให้รัก ให้รออยู่
หลอกให้ฉัน ทุ่มเทหัวใจ
ที่เธอทำ ให้รัก
รักจนเกิน ถอนตัวถอนใจ
แต่ขาดเธอไป
ไม่ตายไม่ตาย หรอกเธอ

ก็อยากจะขอ
ให้เธอเข้าใจ สักหน่อย
สักเพียงน้อย
ให้รู้ว่าคนอย่างฉัน
ถ้าอยากจะไป ก็เชิญ
แต่อย่าให้ฉัน ทนทรมาน
เอาความสงสาร ของเธอ
เก็บคืนไป
หลอกให้รัก ให้รออยู่
หลอกให้ฉัน ทุ่มเทหัวใจ
ที่เธอทำ ให้รัก
รักจนเกิน ถอนตัวถอนใจ
แต่ขาดเธอไป
ไม่ตายไม่ตาย หรอกเธอ
หลอกให้รัก ให้รออยู่
หลอกให้ฉัน ทุ่มเทหัวใจ
ที่เธอทำ ให้รัก
รักจนเกิน ถอนตัวถอนใจ
แต่ขาดเธอไป
ไม่ตายไม่ตาย หรอกเธอ
แค่ขาดเธอไป
ไม่ตายไม่ตาย หรอกเธอ

คอร์ดเพลง ไม่ตายหรอกเธอ

 
อย่าได้ไ
C
หม อ
Em7
ย่าทำให้ฉันเ
Am
ข้าใจผิด อย่าทำใ
Dm
ห้คิด ให้คิดว่ามีใ
G
จให้

 
อย่าบอกกับ
C
ฉันว่าเธอ
Em7
รัก ได้โป
E7
รดอย่าบอก ว่ายั
Am
งมีใจ อย่า
D
เลย ไม่อยากรั
G
บฟัง

 
โปรดอย่า
C
ถาม ว่
Em7
าฉันนั้นคิด
Am
อะไรอยู่ ไม่อยาก
Dm
ให้รู้ ว่าฉันกำลัง
G
ทำใจ

 
แต่อยากให้
C
รู้สัก
Em7
นิด แค่อย
E7
ากจะบอก ว่า
Am
ฉันเสียใจ ที่เ
F
ธอมีใคร เธอปิ
G
ดบังฉัน


 
หลอกให้
C
รัก ใ
Am
ห้รออยู่ หลอกใ
Dm
ห้ฉัน ทุ่
G
มเทหัวใจ ที่เธอ
C
ทำ  ใ
Em
ห้รัก    
E
รักจนเกินถอ
Am
นตัวถอนใจ

 
แต่ข
F
าดเธอไป ไม่
G
ตาย ไม่ตายหรอ
C
ก เธ
G


ดนตรี : / C Em7 / Am / Dm / G /

ดนตรี : / C Em7 / E7 Am / F G / C G /


 
ก็อยากจะ
C
ขอ  ใ
Em7
ห้เธอเข้าใจสัก
Am
หน่อย สักเพียง
Dm
น้อย ให้รู้ว่าคนอย่าง
G
ฉัน

 
ถ้าอยากจะ
C
ไป ก็เ
Em7
ชิญ แต่
E7
อย่าให้ฉันทน
Am
ทรมาน เอาค
F
วามสงสารของเธอ เก็บคืน
G
ไป


( ซ้ำ * , * )


 
แค่ข
F
าดเธอไป ไม่
G
ตาย ไม่ตายหรอ
C
กเธอ


มิวสิควีดีโอเพลง ไม่ตายหรอกเธอ

เพลงอื่นๆของ โลโซ
5 นาที , I Wanna Love You , Rock & Roll , ขับรถให้มันตามกฏ , เข้ามาเลย , คนบ้า , คนไม่ดี , ครึ่งทาง , คืนจันทร์ , คุณเธอ , เคยบอกว่ารักกัน , เคยรักฉันบ้างไหม , เงิน , จักรยานสีแดง_มอไซด์รับจ้าง , เจ็บใจ , ใจสั่งมา , ฉันหรือเธอ[ Acoustic ] , ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป , โชคดี , ซมซาน , ซมซาน_หมาเห่าเครื่องบิน , ด้วยตัวของเราเอง , ดาว , ต้องทำได้ , ทุกลมหายใจ , แทบขาดใจ , ประเสริฐ , ผู้ชนะ , ฝนตกที่หน้าต่าง , พันธ์ทิพย์ , เพื่อนใจ , มอ ไซค์รับจ้าง , มอเตอร์ไซด์รับจ้าง , แม่ , ไม่คิดนอกใจ , ไม่ต้องห่วงฉัน [ เร็ว ] , ไม่ตายหรอกเธอ , ไม่ว่าง , รอยยิ้มนักสู้ , รักเมืองไทย , เราและนาย , ลาจากเธอ , เลิกแล้วต่อกัน , โลกใบใหม่ , สาหัส , สิบสี่อีกครั้ง , หมาเห่าเครื่องบิน , หมูในอวย , เหงาคิดถึงรอ , ให้รู้ว่ายังรักกัน , อยากได้ยินว่ารักกัน [ ลงเอย ] , อยากบอกว่าเสียใจ , อยากเปลี่ยนใจเธอ , อยากเห็นหน้าคุณ , อย่าเห็นแก่ตัว , อะไรก็ยอม , อิสระเสรี

* ลิขสิทธิ์เพลง ไม่ตายหรอกเธอ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top