เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ไม่มีวันกลับมา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ไม่มีวันกลับมา - Greasy cafe

เพลง : ไม่มีวันกลับมา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ถ้าหากว่าฉันได้รู้มาก่อน
เมื่อตอนที่เธอนั้นเดินเข้ามา
และเธอก็โปรยสายตา
แล้ววันแรกของเราก็ได้เริ่ม

เราคงเป็นคู่ที่ดีที่สุด
ถ้าเพียงไม่รู้ว่าเธอต้องไป
ฉันเองจะไม่เสียใจ
ฉันยังเหลือหัวใจให้ใครได้อีก

อาจจะเป็นเพราะฉันที่ทำให้วันดีๆ หายไป
อาจจะเป็นเพราะเธอที่ทำให้รักเราไม่ไปใหน
อาจจะเป็นเวลาที่มีของเรามันน้อยไป
แล้วจะทำยังไง กับรักที่เรามีต่อไป

เราต่างก็รู้ว่ามันต้องจบ
แต่ไม่อาจเลือนลบเรื่องราวเดิมๆ
ที่เคยเติมเต็มหัวใจ
ไม่มีใครที่พรากมันไปได้

คงต้องคิดทบทวนทำใจ
อาจจะไม่เหมือนที่เราตั้งใจ
แต่เมื่อไรที่เราคิดถึงมัน
เราจะนึกถึงกันจะดีใหม

อาจจะเป็นเพราะฉันที่ทำให้วันดีๆ หายไป
อาจจะเป็นเพราะเธอที่ทำให้รักเราไม่ไปใหน
อาจจะเป็นเวลาที่มีของเรามันน้อยไป
แล้วจะทำยังไง กับรักที่เรามีต่อไป

ฉันจะทำอย่างไร
เมื่อวันที่เธอจากไป ไม่มีวันกลับมา

อาจจะเป็นเพราะฉันที่ทำให้วันดีๆ หายไป
อาจจะเป็นเพราะเธอที่ทำให้รักเราไม่ไปใหน
อาจจะเป็นเวลาที่มีของเรามันน้อยไป
แล้วจะทำยังไง กับรักที่เรามีต่อไป

อาจจะเป็นเพราะฉันที่ทำให้วันดีๆ หายไป
อาจจะเป็นเพราะเธอที่ทำให้รักเราไม่ไปใหน
อาจจะเป็นเวลาที่มีของเรามันน้อยไป
แล้วจะทำยังไง กับรักที่เรามีต่อไป

คอร์ดเพลง ไม่มีวันกลับมา

ดนตรี : / D A / G / ( 3 ครั้ง )/ Bm A D / G / Bm A / G /


D
     
A
ถ้าหากว่าฉั
G
นได้รู้มาก่อน
D
     
A
เมื่อตอนที่เ
G
ธอนั้นเดินเข้ามา

Bm
  และเ
A
ธอก็โปรยสาย
G
ตา  
Bm
แล้ววันแรกของเ
A
ราก็ได้เ
G
ริ่ม

D
     
A
เราคงเป็น
G
คู่ที่ดีที่สุด
D
     
A
ถ้าเพียงไม่
G
รู้ว่าเธอต้องไป

Bm
  ฉันเอ
A
งจะไม่เสีย
G
ใจ  
Bm
ฉันยังเหลือหัวใ
A
จให้ใครไ
G
ด้อีก


D
 
A
อาจจะเป็นเพราะ
Bm
ฉันที่ทำให้วั
G
นดีดีหายไป
D
     
A
อาจจะเป็นเพราะ
Bm
เธอที่ทำให้รั
G
กเราไม่ไปใหน

D
     
A
อาจจะเป็นเ
Bm
วลาที่มีของเ
G
รามันน้อยไป 
Em
แล้วจะทำยังไง กับ
A
รักที่เรามีต่อไ
D


ดนตรี : / D / G / D / G /


D
     
A
เราต่างก็
G
รู้ว่ามันต้องจบ
D
     
A
แต่ไม่อาจเลือน
G
ลบเรื่องราวเดิมเดิม

Bm
    ที่เค
A
ยเติมเต็มหัวใ
G
จ    
Bm
ไม่มีใครที่พ
A
รากมันไปไ
G
ด้

D
     
A
คงต้องคิ
G
ดทบทวนทำใจ
D
     
A
อาจจะไม่เหมื
G
อนที่เราตั้งใจ

Bm
แต่เมื่อไ
A
รที่เราคิด
G
ถึงมัน 
Bm
เราจะนึกถึง
A
กันจะดีให
G


( ซ้ำ * )


Bm
ฉันจะทำอย่างไ
A
ร เมื่อวันที่เธอจ
G
ากไป ไ
A
ม่มีวันกลับมา


ดนตรี : / Bm / E / Bm / E / Bm / E / G / A /


( ซ้ำ * , * )


มิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีวันกลับมา

เพลงอื่นๆของ Greasy cafe
9 (ก้าว) , เกษมสำราญ , ความบังเอิญ , ความเลือนลาง , คำตอบ , เงาของฝน , ช่อมะกอก , ทิศทาง , ประโยคบอกเล่า , ปะติดปะต่อ , ป่าสนในห้องหมายเลข 1 , ฝืน , ภาพของเรา , ภาพชินตา , ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ , ไม่มีวันกลับมา , ร่องน้ำตา , รอยกะพริบตา , ระเบิดเวลา , เรื่องธรรมดา , ละอองแสง , วันทรงจำ , สิ่งสมมุติ (Ost. ฟ.ฮีแลร์) , สิ่งเหล่านี้ , สุดสายตา , สุดสายตา , สุดสายตา (Ost. เดอะดาวน์ (The Down)) , สูญ , เสมอ , แสงของไฟ , หมุน , หยดน้ำ , หลับตา

* ลิขสิทธิ์เพลง ไม่มีวันกลับมา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top