เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ไว้ใจ๋ได้กา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ไว้ใจ๋ได้กา - ลานนา คัมมินส์

เพลง : ไว้ใจ๋ได้กา

อัลบั้ม : ลานนา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

แต่ก่อนแต่ไร ไปแอ่วต่างได๋กัน
เฮาก็ไปโตยกัน ตึงวันแสนม่วนใจ๋
พอพบฮู้จักสาวชาวกรุงบ่เต้าใด
อ้ายก็ไปเอาอกเอาใจ๋แต่เขา

แค่เพียงบ่เมิน เชื่อกำเปิ้นแล้วกา
ฮู้จักเพียงหน้าตา ฮู้ใจ๋เปิ้นหรือเปล่า
ตึงวันเปิ้นมีป้อจายมาคอยเฝ้า
เปิ้นจะอี้แล้วคงบ่ดีไปไว้ใจ๋

เคยกิ๋นผักกาดจอ บ่เคยกิ๋นพิซซ่า
หากว่าลงต๊องจะยะจะได
เปิ้นบ่ไจ้คนเมือง บ่เมินหากเปิ้นลาไกล
อ้ายจะอู้จะได้บ่ออก

ก็บ่ได้หวง ทวงอะหยังวุ่นวาย
เป็นแต่เพียงเสียดาย ข้ากลัวอ้ายโดนหลอก
เปิ้นกึ้ดกับอ้ายจะไดก็บ่บอก
เป็นจะอี้แล้วอ้ายจะไว้ใจได้กา

ปากแดงๆ จะไว้ใจได้กา หน้าสวยๆ จะไว้ใจได้กา
แก้มขาวๆ จะไว้ใจได้กา ตาหวานๆ จะไว้ใจได้กา
ใส่เอวลอย จะไว้ใจได้กา นุ่งสั้นๆ จะไว้ใจได้กา
อยู่เมืองไกล จะไว้ใจได้กา บ่ไจ้ข้าเจ้า จะไว้ใจได้กา

ปากแดงๆ จะไว้ใจได้กา หน้าสวยๆ จะไว้ใจได้กา
แก้มขาวๆ จะไว้ใจได้กา ตาหวานๆ จะไว้ใจได้กา
ใส่เอวลอย จะไว้ใจได้กา นุ่งสั้นๆ จะไว้ใจได้กา
อยู่เมืองไกล จะไว้ใจได้กา บ่ไจ้ข้าเจ้า จะไว้ใจได้กา

คอร์ดเพลง ไว้ใจ๋ได้กา

ดนตรี : / F / C / G / Am / Dm / G / C /


 
แต่ก่อนแต่
C
ไร ไปแอ่วต่างได๋
Em
กัน

เฮาก็ไปโต๊ย
F
กัน ตึงวันแ
G
สนม่วน
C
ใจ๋

 
พอ
F
พบฮู้จักส
G
าวชาวก
C
รุงบ่อเ
G
ต้า
Am
ใด

อ้ายก็
Dm
ไปเอาอ๊กเอา
D
ใจ๋แต่เ
G
ขา


 
แค่เพียงบ่อเ
C
มิน เชื่อกำเปิ้นแล้ว
Em
กา

ฮู้จักเพียงหน้า
F
ตา ฮู้ใจเ
G
ปิ้นหรือเ
C
ปล่า

F
ตึงวันเปิ้น
G
มีป้อจ
C
ายมาค
G
อย
Am
เฝ้า

เป็นจะ
Dm
อี้แล้วคงบ่อ
G
ดีไปไว้
C
ใจ๋


G
คยกิ๋นผักกาดจอ บ่อเคยกิ๋นพิซซ่า

Am
หากว่าลงต๊องจะยะจะได

G
ปิ้นบ่อไจ่คนเมือง บ่อเมินหากเปิ้นลาไกล

อ้
F
ายจะอู้จะได๋บ่ออ
G
อก


 
ก็บ่อได้ห
C
วง ทวงอะหยังวุ่น
Em
วาย

เป็นแค่เพียงเสียด
F
าย ข้ากลัวอ้
G
ายโดนห
C
ลอก

F
ปิ้นกึ้ดกับอ้
G
ายจะ
C
ได ก็
G
บ่อบ
Am
อก

เป็นจะ
Dm
อี้แล้วอ้ายจะ
G
ไว้ใจ๋ได้
C
กา


ดนตรี : / F / C / G / Am / Dm / G / C /

ดนตรี : / F / C / F / G / E / Am / Dm / G / C /


 
ปากแดง
C
แดงจะไว้ใจได้กา หน้าสวยส
G
วยจะไว้ใจได้
C
กา

 
แก้มขาวขาวจะไว้ใจได้กา ตาหวานห
G
วานจะไว้ใจได้
C
กา

 
ใส่เอวลอยจะไว้ใจได้กา นุ่งสั้น
G
สั้่นจะไว้ใจได้
C
กา

 
อยู่เมืองไกลจะไว้ใจได้กา บ่อไจ้ข้าเ
G
จ้า จะไว้ใจ๋ได้
C
กา


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / C / F / Fm / G / C /


มิวสิควีดีโอเพลง ไว้ใจ๋ได้กา

เพลงอื่นๆของ ลานนา คัมมินส์
ก่อนจากกัน , ก่อนดอกรักจะบาน , กาสะลอง , ขวัญเอย , เข็ด , คำตอบในสายลม , แค่เข้าใจ , จ้องตากับความเหงา , ตอบให้ตรงคำถาม , ทำไม , ที่บุบสลายจริงๆคือจิตใจ , ที่สุดขอบฟ้า , นะนะ , บ่เป็นจะได , ปล่อยให้ฉันร้องไห้ (Just Let Me Cry) , ป้อจาย รวนเร , ผู้ชายปากแข็ง , ผู้หญิงธรรมดา , พิราบรำพัน , มาไม้ไหน , เมื่อไหร่อ้ายจะเข้าใจ , แมงปอหลงลม , ไม่มีทางรู้เลย , ไม่มีรอบสอง , ไม่รักไม่ว่า , ยินดีปีระกา , รักฉันนานๆ , รักล้ำ , ไว้ใจ๋ได้กา , สวัสดีเจ้า , เสื้อแห่งความสุข , หนุ่มใต้สาวเหนือ , อย่าลืมฉัน

* ลิขสิทธิ์เพลง ไว้ใจ๋ได้กา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top