เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ไว้ใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ไว้ใจ - ไฮดรา

เพลง : ไว้ใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เพียงวันเวลา
ผ่านไปเธอไม่เหมือนเดิม
เอ่ยคำคำไหน ใจจริงสวนทาง
อยู่อยู่กันมาไม่เคยรู้เธอเหินห่าง
รักคือ ความไว้ใจ

อยู่ดีดีก็มา บอกลาก็ไป
เหตุผลเพียงเธอมีใคร
ไม่ใช่เพียงเสียดาย
แต่แหลกไปเลยทั้งใจ

ที่เธอทำมันแรงเกินไป
เกินคนรับไหวใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง
ก่อนวันมีเธอเคียงกาย
ข้ามวันฉันคล้ายเพียงกากเดน
กว่าจะมองเห็น
ไม่นึกเลยเธอจะเป็น
เลือดเย็นเหลือเกิน

เพียงวันเวลาผ่านมาเธอดีแสนดี
จนวันสุดท้ายที่มีให้กัน
จะหลอกทำไม
บอกให้รู้เธอไหวหวั่น
แรกวันเธอแปรไป

จะเพื่อใจให้ทันเพื่อวันรักคลาย
หากรู้ไม่สายเกินไป
อาจมีใครทั้งคนเปลี่ยนใจเธอไปทั้งดวง

ที่เธอทำมันแรงเกินไป
เกินคนรับไหวใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคน ทนได้ไง

หมดทางจะดึงตัวเธอ
เพราะเธอเลือกแล้วเธอจะไป
หมดสิ้นความหมาย
เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย
เพราะความไว้ใจ

เธอมีเขาเนิ่นนานซ่อนอยู่
ไม่เคยจะรู้ไม่เลย
น้ำตาที่มันเอ่อล้นหัวใจ
หมดทางจะไปไหลเลย

คอร์ดเพลง ไว้ใจ

ดนตรี : / F / Am7 / Bbmaj7 / C7sus4 C7 /


F
เพียงวันเวลา ผ่าน
Am7
ไปเธอไม่เหมือนเดิม
Gm7
เอ่ยคำคำไหนใจจริง
C7
สวนทาง

F
อยู่อยู่กันมา ไม่เคย
Am7
รู้เธอเหินห่าง
Gm7
รัก   
Am7
คือ   
Bbmaj7
ความ   
Ebmaj7
ไว้    
C7sus4
ใจ


อยู่
Gm7
ดีดีก็มา บอกลาต้องไป เหตุ
Am7
ผลเพียงเธอมีใคร

ไม่ใช่
Gm7
เพียงเสียดาย แต่แหลก
Am7
ไป   
Bb
เลย ทั้ง
Csus4
ใจ


ที่เธอ
F
ทำมันแรงเกิน
Am7
ไป เกินคนรับ
Bbmaj7
ไหว ใครจะทน
C
 

ก็
F
เธอมีใครอีก
Am7
คน   
Bbmaj7
ทน    
C7
ได้  
Bbmaj7
ไง    
C#
 
C
 

F
ก่อนวันมีเธอเคียง
Am7
กาย ข้ามวันฉั
Bbmaj7
นคล้าย เพียงกาก
Bbm
เดน

Am7
กว่าจะมอง
Dm7
เห็น  ไม่
Gm7
นึกเลยเธอจะ
C7sus4
เป็น เลือดเย็นเหลือ
F
เกิน
C7sus4
 
C7
 


F
เพียงวันเวลาผ่านมา
Am7
เธอดีแสนดี
Gm7
จนวันสุดท้ายที่มี
C7
ให้กัน   

F
จะหลอกทำไม บอกให้
Am7
รู้เธอไหวหวั่น
Gm7
แรก   
Am7
วัน   
Bbmaj7
เธอ   
Ebmaj7
แปร    
C7sus4
ไป


จะเผื่อ
Gm7
ใจให้กันเผื่อวันรักคลาย หาก
Am7
รู้ไม่สายเกินไป

อาจ
Gm7
มีใครทั้งคน เปลี่ยนใจ
Am7
เธอ  
Bbmaj7
ไป    
C7sus4
ทั้งดวง


ที่เธอ
F
ทำมันแรงเกิน
Am7
ไป เกินคนรับ
Bbmaj7
ไหว ใครจะทน
C
 

ก็
F
เธอมีใครอีก
Am7
คน   
Bbmaj7
ทน    
C7
ได้  
Bbmaj7
ไง    
C#
 
C
 

หมด
F
ทางจะดึงตัว
Am7
เธอ เพราะเธอเลือก
Bbmaj7
แล้ว เธอจะ
Bbm
ไป

Am7
หมดสิ้นความ
Dm7
หมาย เจ็บ
Gm7
ช้ำจะเป็นจะ
C7sus4
ตาย เพราะความไว้
C
ใจ


Bb
เธอมี
C
เขา เนิ่น
Am7
นาน ซ่อน
Dm7
อยู่   
Gm7
 ไม่เคยจะ
C
รู้  
Fmaj7
ไม่เลย

F#
น้ำต
Ab
า ที่มัน
Fm
เอ่อล้น
Bbm7
หัวใจ หมด
Ebm7
ทางจะไป ไหลเ
C
ลย


ดนตรี : / F Am7 / Bbmaj7 C / F Am7 Bbmaj7 C7 / Bbmaj7 C# C /

ดนตรี : / F Am7 / Bbmaj7 Bbm / Am7 Dm7 / Gm7 / C7sus4


( ซ้ำ * , ** )


มิวสิควีดีโอเพลง ไว้ใจ

เพลงอื่นๆของ ไฮดรา
ไกลเท่าเดิม , ชุดแดง , ดึกแล้ว , ตัวปลอม , น.ส. หุ่นยนต์ , นายแม้น , ไว้ใจ , ไอ้มดแดง

* ลิขสิทธิ์เพลง ไว้ใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top