เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> 14 เมษา น้ำตาสาดใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง 14 เมษา น้ำตาสาดใจ - เฟลม

เพลง : 14 เมษา น้ำตาสาดใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

มีเพียงน้ำตา ที่เปียกปอนหัวใจในดวงนี้

ไม่มีวันจะหยุด เธอเดินเข้ามาบอกลา

หัวใจก็ช้ำน้ำตาก้อไหลเกินกำลังจะฉุดรั้งเธอไม่ไหว

สงกรานต์วันนี้เป็นวันที่ฉันนั้นช้ำใจที่สุด

ภาพเธอกับเขา เคล้าคลออย่างนั้น

มันจะฝังอยู่ลึกๆข้างในนี้เปียกปอนไปทั้งใจ เพราะว่าน้ำตาที่มันไหลไม่มีหยุด

นึกขึ้นทีไรทนไม่ไหวเลยสักที เจ็บจนลืมไม่ลง

เพราะว่าหัวใจที่สลายแหลกไม่เหลือ

เกือบจะตาย หมดความหมายในวันนี้อกหักในวันสงกรานต์ 14 เมษา เธอทิ้งกัน

คนเขาสาดน้ำกัน ฉันต้องสาดน้ำตา

เปียกปอนไปทั้งใจ ไม่มีอารมณ์เล่นน้ำ

เธอกับเขาสาดรักกัน ส่วนฉันก็คงต้องสาดน้ำตาในวันสงกรานต์ ฉันไม่มีน้ำสาดให้เขา

เพราะฉันมีน้ำตา ที่ไหลรินออกมา

เอามาใช้สาดหัวใจที่มันช้ำอยู่ลึกๆ ข้างในนี้เปียกปอนไปทั้งใจ เพราะว่าน้ำตาที่มันไหลไม่มีหยุด

นึกขึ้นทีไรทนไม่ไหวเลยสักที เจ็บจนลืมไม่ลง

เพราะว่าหัวใจที่สลายแหลกไม่เหลือ

เกือบจะตาย หมดความหมายในวันนี้อกหักในวันสงกรานต์ 14 เมษา เธอทิ้งกัน

คนเขาสาดน้ำกัน ฉันต้องสาดน้ำตา

เปียกปอนไปทั้งใจ ไม่มีอารมณ์เล่นน้ำ

เธอกับเขาสาดรักกัน ส่วนฉันก็คงต้องสาดน้ำตามันเอ่อล้นจนใจจะรับไหว

มีใครบ้างไหม โดนหักอกวันสงกรานต์เปียกปอนไปทั้งใจ เพราะว่าน้ำตาที่มันไหลไม่มีหยุด

นึกขึ้นทีไรทนไม่ไหวเลยสักที เจ็บจนลืมไม่ลง

เพราะว่าหัวใจที่สลายแหลกไม่เหลือ

เกือบจะตาย หมดความหมายในวันนี้อกหักในวันสงกรานต์ 14 เมษา เธอทิ้งกัน

คนเขาสาดน้ำกัน ฉันต้องสาดน้ำตา

เปียกปอนไปทั้งใจ ไม่มีอารมณ์เล่นน้ำ

เธอกับเขาสาดรักกัน ส่วนฉันก็คงต้องสาดน้ำตา(อกหักในวันสงกรานต์ 14 เมษา เธอทิ้งกัน)

คนเขาสาดน้ำกัน ฉันต้องสาดน้ำตา

เปียกปอนไปทั้งใจ ไม่มีอารมณ์เล่นน้ำ

เธอกับเขาสาดรักกัน ส่วนฉันก็คงต้องสาดน้ำตาอกหักฉลองวันสงกรานต์

14 เมษา เอาน้ำตาสาดใจ


คอร์ดเพลง 14 เมษา น้ำตาสาดใจ

ดนตรี : / G / Bm / C Bm / Am D / D /

ดนตรี : / Em / Am Bm / ( 2 ครั้ง )


Em
มีเพียงน้ำตา ที่เ
Am
ปียกปอนหัวใจในดวง
Bm
นี้ไม่มีวันจะหยุด

Em
เธอเดินเข้ามาบอกลา หัว
Am
ใจก็ช้ำน้ำตาก็ไ
Bm
หลเกินกำลังจะฉุด

Em
รั้งเธอไม่ไหว สงกรานต์วั
Am
นนี้เป็นวันที่ฉัน
Bm
นั้นช้ำใจที่สุด

Em
ภาพเธอกับเขา เค
Am
ล้าคลออย่างนั้น
Bm
มันจะฝังอยู่ลึกลึกข้างในนี้


C
เปียกปอนไปทั้ง
Bm
ใจ เพราะว่าน้ำตาที่มัน
Am
ไหลไม่มีห
D
ยุด 
C
นึกขึ้นทีไ
D
รทนไม่ไ
Bm
หวเลยสัก
C
ที

เจ็บคงลืมไม่
Bm
ลง เพราะว่าหัวใจที่ส
Am
ลายแหลกไม่เ
Bm
หลือ เกือบจะ
Am
ตายหมดความ
Bm
หมายในวัน
D
นี้


** 
อกหักใน
G
วันสงกรานต์ สิบสี่เม
Bm
ษาเธอทิ้งกัน คนเ
C
ขาสาด
Bm
น้ำกัน ฉันต้อง
Am
สาดน้ำต
D

เปียกปอนไ
G
ปทั้งใจไม่มีอาร
Bm
มณ์เล่น
Em
น้ำ เธอกับเ
Am
ขาสาด
Bm
รักกัน ส่วน
C
ฉันก็คงต้องส
D
าดน้ำตา


Em
ในวันสงกรานต์
Am
ฉันไม่มีน้ำสาดให้เ
Bm
ขาเพราะฉันมีน้ำตา

Em
ที่ไหลรินออกมา เอามาใ
Am
ช้สาดหัวใจที่มัน
Bm
ช้ำอยู่ลึกลึกข้างในนี้


( ซ้ำ * , ** )


Em
มันเอ่อ
EmM7
ล้นจนใจจะรับไ
A
หว มีใครบ้างไ
B7
หมโดนหักอก วันสงกรานต์


ดนตรี : / Em / Am Bm / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** , ** )


อกหักฉ
Am
ลองวันสงก
Bm
รานต์สิบสี่เม
C
ษา เอาน้ำตาสาดใ
G


เพลงอื่นๆของ เฟลม
14 เมษา น้ำตาสาดใจ , กูไม่ได้รักมึงแล้ว , คนโสดมีบ้างไหม , คนหน้าตาดีชอบมีแฟนแล้ว , คบออกสื่อไม่ได้ , เคียว , จดหมายจากลูกชายถึงพ่อ , จำไว้ (คนเลว) , จำไว้คนเลว , จุดธูปบอกแม่ , ฉันนอกกาย เพราะเธอนอกใจ , โดนของ , ตอแย , ตั้งสั่น , ที่ระบาย , เพราะฉันเอง , แฟนเราไม่เอาไหน , รักแต่ตัวหัวใจไม่เกี่ยว , รักสนุก , ลมหนาวมาแล้วนะ , เลวทั้งคู่ , ส่อแวว , สาปแช่งพวกแย่งแฟน , อย่าให้เขาเด็ดดอกไม้ , โอเคป่ะ (Yes Or No)

* ลิขสิทธิ์เพลง 14 เมษา น้ำตาสาดใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top