เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> 9 นาฬิกา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง 9 นาฬิกา - SPF

เพลง : 9 นาฬิกา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เป็นเพราะความบังเอิญ หรือใครลิขิต
ให้ชีวิตฉันได้พบกับเธอ
คนที่ธรรมดาแต่ดูช่างเลิศเลอ
อยู่ข้างฉันด้วยกันตอนนี้

ยิ่งใกล้เท่าไร ก็ยิ่งหวั่นไหว
อยากจะถามเธอมากับใครหรือไม่มี
แต่ทำได้แค่มอง ไม่ยอมทำอะไรสักที

แล้วฉันจะพูดอย่างไรเพื่อให้เธอเข้าใจ
ให้รู้ว่ามีความรักมาจากคนข้าง ๆ กาย
จะต้องทำยังไงช่วยบอกฉัน เพื่อไม่ให้เธอนั้นเดินผ่านไป
ความรักมันเต็มท่วมตัวกับใจยังไม่กล้า
หลงรักคนยืนข้างซ้ายตรงที่เก้านาฬิกา
ก่อนเสียงเพลงบรรเลงท่อนสุดท้าย
ฉันต้องทำยังไงเพื่อได้เธอมา ก่อนที่ใครจะคว้าไป

มองเข็มนาฬิกาเวลาเที่ยงคืน ยังคงฝืนใจตัวเองไม่ไหว
มีร้อยถ้อยคำต้องการพูดมากมาย แต่จะเริ่มยังไงล่ะที่นี้

ยิ่งใกล้เท่าไร ก็ยิ่งหวั่นไหว
อยากจะถามเธอมากับใครหรือไม่มี
แต่ทำได้แค่มอง ไม่ยอมทำอะไรสักที

แล้วฉันจะพูดอย่างไรเพื่อให้เธอเข้าใจ
ให้รู้ว่ามีความรักมาจากคนข้าง ๆ กาย
จะต้องทำยังไงช่วยบอกฉัน เพื่อไม่ให้เธอนั้นเดินผ่านไป
ความรักมันเต็มท่วมตัวกับใจยังไม่กล้า
หลงรักคนยืนข้างซ้ายตรงที่เก้านาฬิกา
ก่อนเสียงเพลงบรรเลงท่อนสุดท้าย
ฉันต้องทำยังไงเพื่อได้เธอมา ก่อนที่ใครจะคว้าไป

เธอจะพอมองเห็นกันบ้างไหม
คนที่ยืนไม่ไกลแค่ข้าง ๆ
เธอจะพอมีใจให้ฉันบ้างไหม

แล้วฉันจะพูดอย่างไรเพื่อให้เธอเข้าใจ
ให้รู้ว่ามีความรักมาจากคนข้าง ๆ กาย
จะต้องทำยังไงช่วยบอกฉัน เพื่อไม่ให้เธอนั้นเดินผ่านไป
ความรักมันเต็มท่วมตัวกับใจยังไม่กล้า
หลงรักคนยืนข้างซ้ายตรงที่เก้านาฬิกา
ก่อนเสียงเพลงบรรเลงท่อนสุดท้าย
ฉันต้องทำยังไงเพื่อได้เธอมา ก่อนที่ใครจะคว้าไป

คอร์ดเพลง 9 นาฬิกา

ดนตรี : / D / Dmaj7 / D / Dmaj7 /


D
  เป็นเพราะความบัง
Dmaj7
เอิญหรือใครลิ
Bm7
ขิต  ให้ชี
A
วิตฉันได้พบกับ
D
เธอ

 
คนที่ธรรม
Dmaj7
ดาแต่ดูช่าง
Bm7
เลิศเลอ อยู่ข้าง
A
ฉันด้วยกันตอน
Em
นี้


 
ยิ่งใกล้เท่า
F#m
ไร ก็ยิ่งหวั่น
G
ไหว อยากจะ
A
ถามเธอมากับใครหรือไม่
Em
มี

 
แต่ทำได้แค่
F#m
มอง ไม่ยอม
G
ทำอะไรซัก
A
ที


** 
 
แล้วฉันจะพูดอย่าง
D
ไรเพื่อให้ได้เธอเข้าใจ ให้รู้ว่ามีความ
Bm
รักมาจากคนข้างข้าง
A
กาย

 
จะต้อง
G
ทำยังไงช่วยบอกฉัน 
F#m
เพื่อไม่ให้เธอนั้นเดินผ่าน
Em
ไป     
A
 

 
ความรักมันเต็มท่วม
D
หัวตัวกับใจยังไม่กล้า หลงรักคนยืนข้าง
Bm
ซ้ายตรงที่เก้านาฬิ
A
กา

 
ก่อนเสียง
G
เพลงบรรเลงท่อนสุดท้าย 
F#m
ฉันต้องทำยังไงเพื่อได้เธอ
Em
มา     
A
 ก่อนที่ใครจะค
D
ว้าไป


D
  มองเข็มนาฬิ
Dmaj7
กาเวลาเที่ยง
Bm7
คืน ยังคง
A
ฝืนใจตัวเองไม่
D
ไหว

 
มีร้อยถ้อย
Dmaj7
คำต้องการพูด
Bm7
มากมาย แต่จะ
A
เริ่มยังไงล่ะที่
Em
นี้


( ซ้ำ * , ** )


Em
  เธอจะ
F#m
พอมองเห็นกัน
G
บ้างไหม คนที่
A
ยืนไม่ไกลแค่ข้าง
Em
ข้าง เธอจะ
F#m
พอมีใจให้
C
ฉัน บ้าง
A
ไหม


ดนตรี : / G / Em / Bm / A / Em / F#m / C / A /


( ซ้ำ ** )


เพลงอื่นๆของ SPF
9 นาฬิกา , Take Care , ทุกวินาที , ไม่คุ้มเสี่ยง

* ลิขสิทธิ์เพลง 9 นาฬิกา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top