เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> Someone


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง Someone - บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว

เพลง : Someone

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

จะดูรอบหนัง จะตีหน้าสดใส
ก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้
ให้มันหยุดเหงา
จะเติมสีสัน ยังไงก็อย่างงั้น
ทุกวินาที
ก้มมองก็เห็นแค่เงา
ดูเขาเดินจับมือกัน
ผ่านไปทีละคู่
ดูแล้วรู้สึกเดียวดาย
ทำเป็นยิ้มเดินสวนไป
ดูฉันสิไม่ดีเลย
ไม่มีคนมาสนใจ
เงียบจนได้ยิน
เสียงใจตัวเองร่ำร้อง
อยากมี
SOME ONE SOME ONE
กุมมือฉันเวลาไปไหน
SOME ONE SOME ONE
สักคนให้ฉันจับมือไว้
ให้ทุกก้าวที่เดินไม่สับสน
ให้ถนนที่ดูกว้างไกล
แคบลงมา แคบลงมากว่านี้
อยากมี
SOME ONE SOME ONE
กุมมือฉันไม่ว่าอยู่ไหน
SOME ONE SOME ONE
สักคนให้ฉันอบอุ่นใจ
ให้อะไรเดิมเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
ไม่ต้องเงียบงันอย่างนี้
I LOVE YOU BABY
อยากพูดคำนี้จัง
เจอะใครดูดี
บางทีก็เหลือบมอง
แล้วเห็นว่ามีคนจอง
ก็เลยเข้าใจ
ไม่อยากอยู่คนเดียว
เมื่อไหร่นะจะพบ
คนที่จะพออยากคบ
คนที่เฝ้าคอย
ดูเขาเดินจับมือกัน
ผ่านไปทีละคู่
ดูแล้วรู้สึกเดียวดาย
ทำเป็นยิ้มเดินสวนไป
ดูฉันสิไม่ดีเลย
ไม่มีคนมาสนใจ
เงียบจนได้ยิน
เสียงใจตัวเองร่ำร้อง
อยากมี
SOME ONE SOME ONE
กุมมือฉันเวลาไปไหน
SOME ONE SOME ONE
สักคนให้ฉันจับมือไว้
ให้ทุกก้าวที่เดินไม่สับสน
ให้ถนนที่ดูกว้างไกล
แคบลงมา แคบลงมากว่านี้
อยากมี
SOME ONE SOME ONE
กุมมือฉันไม่ว่าอยู่ไหน
SOME ONE SOME ONE
สักคนให้ฉันอบอุ่นใจ
ให้อะไรเดิมเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
ไม่ต้องเงียบงันอย่างนี้
I LOVE YOU BABY
อยากพูดคำนี้จัง

อยากมี
SOME ONE SOME ONE
กุมมือฉันเวลาไปไหน
SOME ONE SOME ONE
สักคนให้ฉันอบอุ่นใจ
ให้อะไรเดิมเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
ไม่ต้องเงียบงันอย่างนี้
I LOVE YOU BABY
อยากพูดคำนี้จัง

คอร์ดเพลง Someone

ดนตรี : / A / D / Bm / E /


 
จะ
Bm
ดูรอบหนัง จะ
C#m
ตีหน้าส
F#m
ดใส ก็ช่
Bm
วยไม่ได้ไม่ไ
E
ด้ให้มันหยุดเ
A
หงา

 
จะ
Bm
เติมสีสัน ยัง
C#m
ไงก็ยัง
F#m
งั้น  ทุกวิ
Bm
นาทีก้มม
E
องก็เห็นแ
A
ค่เงา


 
ดูเ
D
ขาเดินจับมือกัน ผ่าน
C#m
ไปทีละคู่ ดูแ
Bm
ล้วรู้สึกเดียวดาย ทำเป็น
A
ยิ้มเดินสวนไป

 
ดู
D
ฉันสิไม่ดีเลย ไม่มี
C#m
คนมาสนใ
F#
จ  เงี
Bm
ยบจนได้ยิน เสียงใจตัวเองร่ำ
E
ร้อง


** 
 
อยากมี 
A
someone someone กุมมือ
D
ฉันเวลาไปไหน 
Bm
someone someone สักคนใ
F#
ห้ฉันจับมือไว้

 
ให้ทุก
Bm
ก้าวที่เดินไม่สั
E
บสน ให้ถ
C#m
นนที่ดูกว้างไ
F#
กล   
Bm
แคบลงมา 
G
แคบลงมากกว่า
E
นี้

 
อยากมี 
A
someone someone กุมมือ
D
ฉันไม่ว่าอยู่ไหน 
Bm
someone someone สักคนใ
F#
ห้ฉันอบอุ่นใจ

 
ให้อะไร
Bm
เดิมเดิมเปลี่ยนแป
E
ลงไป ไม่ต้องเ
C#m
งียบงันอย่าง
F#
นี้   I 
Bm
love you ba
E
by อยากพูดคำนี้จัง


ดนตรี : / A / D E /


 
เจอะ
Bm
ใครดูดี บาง
C#m
ทีก็เหลื
F#m
อบมอง แล้วเ
Bm
ห็นว่ามีคนจ
E
องก็เลยเข้า
A
ใจ

 
ไม่
Bm
อยากอยู่คนเดียว เมื่อ
C#m
ไหร่นะจ
F#m
ะพบ คน
Bm
ที่จะพออยาก
E
คบ คนที่เ
A
ฝ้าคอย


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D / C#m / Bm / A / D / C#m F# / Bm / E /


 
อยากมี 
A
someone someone กุมมือ
D
ฉันเวลาไปไหน 
Bm
someone someone สักคนใ
F#
ห้ฉันอบอุ่นใจ

 
ให้อะไร
Bm
เดิมเดิมเปลี่ยนแป
E
ลงไป ไม่ต้องเ
C#m
งียบงันอย่าง
F#
นี้   I 
Bm
love you ba
E
by อยากพูดคำ
A
นี้จัง


มิวสิควีดีโอเพลง Someone

เพลงอื่นๆของ บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
7 วันที่ฉันเหงา , 7วันที่ฉันเหงา , I Love You Too , I Need Somebody , In Love , In Love [Piano] , It is Alright , Look Like Love , Love At First Sight , Miss You , Missed Call Miss You , Someone , Soneone , Wait A Minute , กล่อม , กลัวที่ไหน , ก่อนเพลงสุดท้าย , กินข้าวยัง , เกิดมาคู่กัน , ขอโทษ , ขอหึง..นิดนึงนะ , คนเดิมของเธอ , คนที่เธอรัก , คนสำคัญ , ความทรงจำในลมหายใจ , คำจำกัดความ , คำถามของความไว้ใจ , คำว่ารัก , คุณผู้หญิงผมยาว , คู่กรรม , เคยรัก , แค่ขอมีเธอ , จังหวะหัวใจ , เจ้าของฉันคือเธอ , ฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอ , ซัมวัน (Someone) , ณ บัด Now , ตัดใจไม่ไหว , เติมรัก , เติมรัก [Bonus Track] , ถลำ , ถ้าคืนนี้คุณนอนไม่หลับ , โทรมา ว่ารัก , โทรมาว่ารัก , เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) , เธอคือพรหมลิขิต , น้องพิเศษ , ปากหนัก , ผมเป็นของคุณไปแล้ว , เผลอรักหมดใจ , ฝันไป...หรือเปล่า , เพลงรัก , เพื่อนร่วมทาง , ฟรีแมน (Free Man) (แฟนไม่มี) , ฟิตหัวใจ , มันแปลว่ารัก (Ost. จัดรัก วิวาห์ลวง) , มันแปลว่ารัก , มากมาย , ยังจำกันได้ไหม , ยังว่าง , รหัสรัก , ระวัง...คนกำลังเหงา , ระวังคนกำลังเหงา , รักจับใจ , รักแท้แปลว่าเธอ , รักแท้มีอยู่จริง , รักนะคะ , รักบี้ , แรงบันดาลใจ , ละครรัก , ลุก ไลก์ เลิฟ (Look Like Love) , เลิฟ แอต เฟิร์ส ไซต์ (Love At First Sight) , เวต อะ มินิต (Wait a Minute) , สมการ Love , สมายล์ (Smile) , สายไปไหม , สายไปไหม [รอยอดีตแห่งรัก] , เสียงของบ้าน , หยุดฉันที , หลอกว่ารัก , หัวใจของเธอ , หายใจบอกรักเธอ , ให้ฉันได้รู้ที , อดห่วงไม่ไหว , อยากขอสักคน (I Need Somebody) , อยากถูกเรียกว่าแฟน , อย่าหยุดฝัน , อิตส์ ออลไรต์ (It's Alright) , อินเลิฟ (In Love) , เอะใจ , ฮัก (Hug) , ฮัก [HUG]

* ลิขสิทธิ์เพลง Someone และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top