เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คนใกล้ตัว


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คนใกล้ตัว - โจ ก้อง

เพลง : คนใกล้ตัว

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เวลานอนไม่ได้กิน เวลากินไม่ได้นอน
ตัวฉันคอยเป็นห่วงอาธร ใจไม่นอนอาวรณ์ถึงเธอ
จะเดินทางไปหนใด จะเต็มใจเป็นเพื่อนเธอ
เจอทุกวันก็อยากจะเจอ ทำเพื่อเธอทุกสิ่งทุกอย่าง

เธอเองไม่เคยเห็นคนใกล้ เธอมองแต่คนไกลห่าง คนอ้างว้างที่อยู่ตรงนี้

** เฝ้าเพ้อ เฝ้ามอง มองไปแสนไกล ฝากรัก ฝากใจ ไปไกลเหลือเกิน
หากรัก จืดไป โดนใครเขาเมิน พอเขาเมิน โปรดจงอย่าลืมเพื่อนใจ คนที่ใกล้ตัว

จะเป็นอะไรไม่สนใจ จะเป็นใครก็เฉยเมย
แต่พอเขามาเธอเปลี่ยนไปเลย เป็นเหมือนเคยฉันเลยเข้าใจ

( ซ้ำ * )

เฝ้าเพ้อ เฝ้ามอง มองไปแสนไกล ฝากรัก ฝากใจ ไปไกลเหลือเกิน
หากรัก จืดไป โดนใครเขาเมิน พอเขาเมิน โปรดจงอย่าลืมเพื่อนใจ

เปลืองใจหรือเปลืองพลังงาน จะซมซานอีกนานสักเท่าไร พอมีเขาสักวันเธอคงจะมองฉัน

( ซ้ำ ** )

อย่าลืม คนที่ใกล้ตัว

คอร์ดเพลง คนใกล้ตัว

ดนตรี : / C / Em / F / Fm G /


C
เวลานอนไม่ได้
Em
กิน เวลากินไม่ได้
Am
นอน

ตัวฉัน
G
คอยเป็นห่วงอา
F
ธร ใจไม่
Em
นอนอาวรณ์ถึง
G
เธอ

C
จะเดินทางไปห
Em
นใด จะเต็มใจเป็นเพื่อ
Am
นเธอ

เจอทุก
G
วันก็อยากจะเ
F
จอ ทำเพื่อ
Em
เธอทุกสิ่งทุกอ
G
ย่าง


Em
เธอเองไม่เคย
Am
เห็นคนใกล้
Em
เธอมองแต่คนไ
C
กลห่าง คน
F
อ้างว้างที่อยู่ตรง
G
นี้  
Ab
 
G
 


** 
เฝ้าเ
C
พ้อ เฝ้า
Em
มอง มอง
Am
ไปแสนไกล
F
 
G
 ฝากรั
C
ก ฝาก
Em
ใจ ไป
Am
ไกลเหลือเกิน
Ab
 
G
 

หากรั
C
ก จืดไ
Em
ป โดนใ
Am
ครเขาเมิน
G
พอเขาเมิน โปรด
F
จงอย่าลืมเพื่อน
Ab
ใจ คนที่ใกล้
C
ตัว


ดนตรี : / C / Em / F / Fm G /


C
จะเป็นอะไรไม่ส
Em
นใจ จะเป็นใครก็เฉย
Am
เมย

แต่พอเข
G
ามาเธอเปลี่ยนไปเ
F
ลย เป็นเหมือนเ
Em
คยฉันเลยเข้าใ
G


( ซ้ำ * )


เฝ้าเ
C
พ้อ เฝ้า
Em
มอง มอง
Am
ไปแสนไกล
F
 
G
 ฝากรั
C
ก ฝาก
Em
ใจ ไป
Am
ไกลเหลือเกิน
Ab
 
G
 

หากรั
C
ก จืดไ
Em
ป โดนใ
Am
ครเขาเมิน
G
พอเขาเมิน โปรด
F
จงอย่าลืมเพื่อน
Ab
ใจ


F
เปลืองใจห
G
รือเปลืองพลังงาน
Ab
จะซมซานอีก
Bb
นานสักเท่าไร
Ab
พอมีเขาสักวั
Bb
นเธอคงจะมอง
G
ฉัน


( ซ้ำ ** )


อย่า
Ab
ลืม คนที่ใกล้
C
ตัว


ดนตรี : / C / Em / F / Fm G /


เพลงอื่นๆของ โจ ก้อง
กว่าจะรวมใจ , เกิด , ขอบฟ้า , ข่าวร้าย , เขาหลอกรู้ไหม , คนใกล้ตัว , เจ้าชู้โครงการ 3 , เจ้าชู้ , ฉันคงต้องยอม , ดีกว่านี้ , บอกเธอ , บางอย่างที่ไม่มีขาย , เป็นอย่างนั้นเอง , แปลก แปลก , พายุ , ฟ้าดินให้มา , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่ร้องละนะ , ร้อนยิ่งกว่าไฟ , รักด้วยน้ำตา , ลึกสุดใจ , โลกว่างเปล่า , วีณาแกว่งไกว , สดุดี , สิบสี่กุมภา , อาจจะเป็นเธอ , อารมณ์เสีย , อีกแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง คนใกล้ตัว และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top