เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ - แพนเค้ก

เพลง : ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์

อัลบั้ม : ขอจงสุขสวัสดิ์

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เมื่อไรที่สายลมพัดผ่านเนิ่นนานสักเพียงไหน
ให้รับรู้ว่าความคิดถึงของฉันเอง
ผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธอ
อาจอยู่ในเสียงเพลงรักเก่า ซึ้งใจได้เสมอ
ความคิดถึงกำลังส่งตรงไปหาเธอ
จากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้

เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกัน
รักนั้นยังผูกพันไว้ข้างๆ กาย
อาจมีนาทีที่เราใจตรงกัน
แม้ท้องฟ้าทะเลจะมีมาขวางกั้น
แต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอ

ความคิดถึง ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆ ตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึงยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน

ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ

เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกัน
รักนั้นยังผูกพันไว้ข้างๆ กาย
อาจมีนาทีที่เราใจตรงกัน
แม้ท้องฟ้าทะเลจะมีมาขวางกั้น
แต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอ

ความคิดถึง ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆ ตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึงยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน

ความคิดถึง ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆ ตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึงยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน

ความรักยังมีอยู่เสมอ ก็ฉันนั้นคิดถึงเธอ

คอร์ดเพลง ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์

ดนตรี : / Bb D / Gm / Csus4 C / Fsus4 /


 
เมื่อไ
Eb
รที่สาย
Dm
ลมพัด
Cm
ผ่าน เนิ่นนา
F
นสักเพียงไหน 

Bb
ให้รับ
D
รู้ว่าความคิด
Gm
ถึงของฉันเอง ผ่านสาย
Csus4
ลมฝากแสงดาวมาส่งใ
F
ห้เธอ 

 
อาจ
Eb
อยู่ในเสียง
Dm
เพลงรัก
Cm
เก่า ซึ้งใ
F
จได้เสมอ

Bb
ความคิด
D
ถึงกำลังส่ง
Gm
ตรงไปหาเธอ จาก
Csus4
หัวใจที่เฝ้าค
C
อยเธออยู่ต
F
รงนี้


Cm
เวลาที่เราต่าง
F
คนต่างไกล
Gm
กัน รัก
Eb
นั้นยังผูก
F
พัน ไว้ข้าง
Bb
ข้างกาย
F
 

 
อา
Cm
จมีนาทีที่เ
F
ราใจตรง
Gm
กัน แม้ท้อง
D
ฟ้าทะเลจะ
Eb
มีมาขวางกั้น แต่ค
F
งไม่หยุดความคิดที่มีเธอ


** 
 
ความคิด
Eb
ถึง ไม่ต้อง
D
พึ่งปาฏิห
Gm
าริย์ เพียงแค่สาย
Csus4
ลมผ่าน คือใจ
F
ฉันมันเรียกหาเธอ

 
ความคิด
Eb
ถึง มองไม่เห็
D
นแต่อยู่รอ
Gm
บรอบตัวเธอ หลับไปแ
Cm
ล้วก็ยังเจอ 

 
ความคิดถึ
F
งยังคิดถึง ยังคิดถึง ยังคิด
Ebm
ถึง เธอเหลือเกิ
Eb


 
ค่ำ
Eb
คืนที่แสง
Dm
ดาวร้อย
Cm
พัน ถ้าเที
F
ยบกับใจฉัน 

Bb
ความคิด
D
ถึงนั้นเกินกว่า
Gm
เอาแผ่นฟ้ากั้น จะเหมือน
Csus4
ลมที่หายใ
C
จเข้าออกเคี
F
ยงเธอ 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Eb D / Gm / Cm / F / F /


( ซ้ำ ** )


Bb
     
D
     
Gm
 ความ
Csus4
รักยังมีอยู่เ
C
สมอ เพราะฉั
F
นนั้นคิดถึงเธอ
Bbmaj7
 


มิวสิควีดีโอเพลง ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์

เพลงอื่นๆของ แพนเค้ก
After Party , Goodnight , ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ , กู๊ดไนต์ (Goodnight) , เกลียด , เกลียดเพลงรัก , โกรธ , ขอบคุณที่โทรมา , ขาดใจ , เข้าทางแม่ , คนนี้หรือเปล่า , คนไหนบ้าง , ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ , ความรักท่วมหัว , ความเลวไม่มี ความดีไม่ปรากฏ , คําถามอยู่ที่ฉัน คําตอบอยู่ที่เธอ , จริงใจไม่จริงจัง , จุดเกรงใจ , เจ็บแต่ยังหายใจ , ใจคนรอ , ใจเย็น , ใจหาย , ดวงใจ , ตั้งแต่ต้นจนเจ็บ , แทนความว่างเปล่า , เธอคงไม่รู้ , นางร้าย , น้ำหอม , เป็นหมา , เปรี้ยวตลาดแตก , ผัดกะเพรากับเราสอง , พ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจรึเปล่า , เพื่อชีวิต , ยิ่งแก้ยิ่งแย่ , รบกวนมารักกัน , เริ่มต้นด้วยรัก , วงแหวนดาวเสาร์ , วันแดงเดือด , วันแห่งความรัก , เศษหนึ่งส่วนเกิน , สวยเลือกได้ , สักวันเราจะเป็นเพื่อนกันได้ , สิ้นสุดความเสียใจ , สุขสมอารมณ์หมาย , หน้ามัธยม คารมมหาลัย , หมดสมรรถภาพ , อยากจับมือเธอมาวางไว้

* ลิขสิทธิ์เพลง ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top