เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ดวงจำปา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ดวงจำปา - คาราวาน

เพลง : ดวงจำปา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

โอ ดวงจำปา
เวลา ชมดอก
คิดถึงบ้านซ่อง มองเห็น หัวใจ
เฮานึก ขึ้นได้ ในกลิ่นเจ้าหอม
เห็นสวน ดอกไม้ บิดา ปลูกไว้
ตั้งแต่ ใดมา เวลาหงอยเหงา
ยังช่วย บรรเทา ให้หายโศกา

โอ ดวงจำปา คู่เคียงเฮามา
แต่ยาม น้อยเอย

กลิ่นเจ้าสำคัญ ติดพันหัวใจ
เป็นตาฮักใคร่ แพงไว้เซยซม
ยามเหงา เฮาดม
เอ๋ยจำปาหอม

เมื่อดม กลิ่นเจ้า
ปานพบ เพื่อนเก่า
ที่ได้พราก จากไป
เจ้าเป็นดอกไม้
ที่งาม วิไล ตั้งแต่ใดมา

โอดวงจำปา มาลา ขวัญฮัก
ของเรียม นี่เอย

โอ ดวงจำปา
บุปผาเมืองลาว
งามดั่งดวงดาว
ซาวลาว ปลื้มใจ เมื่ออยู่ ภายใน
แดนดิน ลานซ้าง

เมื่อได้ พลัดพราก
อดีต พลัดจาก บ้านเกิดเมืองนอน
ข้อยจะเอาเจ้า
เป็นเพื่อน ฮ่วมเหงา เท่าสิ้นชีวา
โอดวงจำปา มาลา งามจริง
มิ่งเมือง ลาว เอย

คอร์ดเพลง ดวงจำปา

ดนตรี : / D A / Bm / D A / Bm / Em A / D / D7 /


 
โอ้ดวงจำ
D
ปา  
A
   เว
Bm
ลาชมด
Em
อก     
Bm
 คิดถึงบ้าน
D
ช่อง

F#m
 มองเห็นหัว
A
ใจ เฮานึกขึ้น
Bm
ได้ ในกลิ่นเจ้า
A
หอม 
A7
 

 
เห็นสวนดอก
D
ไม้บิดา ปลูก
F#m
ไว้ตั้งแต่ใด
Bm
มา

Em
 เวลาหงอย
Bm
เหงา ยังช่วยบรร
D
เทา ให้
A
หายโศ
D
กา โอ้ดวงจำ
Em
ปา คู่เคียงเฮา
D7
มา แต่ยามน้อย
D
เอย


 
กลิ่นเจ้าสำ
D
คัญ  
F#m
     ติด
Bm
พันหัวใ
Em
จ       
Bm
 เป็นตาฮัก
D
ใคร่

F#m
 แพงไว้เชย
A
ชม ยามเหงาเฮา
Bm
ดม เอ๋ยจำปา
A
หอม 
A7
 

 
เมื่อดมกลิ่น
D
เจ้า พานพบ เพื่อน
F#m
เก่า ที่ได้พรากจาก
Bm
ไป

Em
 เจ้าเป็นดอก
Bm
ไม้ ที่งามวิ
D
ไล ตั้ง
A
แต่ใด
D
มา โอ้ดวงจำ
Em
ปา มาลาขวัญ
D7
ฮัก ของเรียม
D
นี่เอย


ดนตรี : / D / A Bm / Em / Bm / D / F#m / A / Bm / A / A7 /

ดนตรี : / D / F#m / Bm / Em / Bm / D A / D / D /

ดนตรี : / Em / D7 / D / D /


 
โอ้ดวงจำ
D
ปา  
F#m
     บุป
Bm
ผาเมือง
Em
ลาว    
Bm
 งามดั่งดวง
D
ดาว

F#m
 ชาวลาวปลื้ม
A
ใจ เมื่อตกอยู่ภายใน 
Bm
แดนดินลาน
A
ช้าง 
A7
 

 
เมื่อได้พลัด
D
พรากอดีตพลัด
F#m
จาก บ้านเกิดเมือง
Bm
นอน

Em
 ข้อยจะเอา
Bm
เจ้า เป็นเพื่อนร่วม
D
เหงา เท่า
A7
สิ้นชีว
D
า โอ้ดวงจำ
Em
ปา มาลางาม
D7
จริง มิ่งเมืองลาว
D
เอย


มิวสิควีดีโอเพลง ดวงจำปา

เพลงอื่นๆของ คาราวาน
20ปี คาราวาน , แก่นขอน , ใกล้ตา ไกลตีน , คนกับควาย [ แหล่ ] , คนไกลบ้าน , คนของแผ่นดิน , คนตีเหล็ก [ สามช่า ] , คนตีเหล็ก , คนภูเขา , ความรัก , ค่ำลง , จากภูผาถึงทะเล , ฉันคือประชาชน , เซิ้งอีสาน , ดวงจำปา , ดอกไม้ให้คุณ , แด่เจ้าดอกไม้ , ถั่งโถมโหมแรงไฟ [เร็ว] , ทางสีขาว , นกสีเหลือง , ปณิธาน , เปิบข้าว , แม้เราจะไม่พบกัน , ยิ้มกลางสายฝน , รักและหวัง , เราและเธอ , สาละวิน , ไหวเอน , อานนท์ , อินโดจีน

* ลิขสิทธิ์เพลง ดวงจำปา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top