เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ดีกว่านี้


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ดีกว่านี้ - โจ ก้อง

เพลง : ดีกว่านี้

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ถ้าไม่ได้ทำคงไม่รู้ ไม่มีใครรู้ถูกหรือผิด
แต่ตกลงใครที่มารู้เข้าจริงจริง อยู่อยู่ก็ทำไปแล้วผิด
กับสิ่งที่ทำทำอย่างใครเขา แบบอย่างใจเราเรื่องเขาสั่ง ผิดถูกยังไงเอาที่ไหนมาชี้ทาง
บอกฉันให้ดีหน่อยบอกมาให้แน่ใจ ว่าทำแบบไหน ให้ดีกว่านี้
มีอีกไหม ให้ดีกว่านี้

ไม่ใช่ว่าคนอย่างฉันไม่รับไม่รู้ไม่คิดว่าควรจะทำเช่นไร
มันติดตรงอยู่ตรงที่ฉัน ฉันคิดฉันซึ้งฉันฝันฉันทำด้วยใจ
เรื่องที่ดีกว่านี้เขาสอนให้ลึกให้รู้ รู้จริงกับความเข้าใจ
จะให้มันมาแบบไหนให้ปั้ม ให้ก๊อป ให้ป๊อบ ให้มันถึงใจ
ให้ดีกว่านี้ ให้ดีกว่านี้

ไม่ใช่ว่าคนอย่างฉันไม่รับไม่รู้ไม่คิดจะดันทุรังเหมือนใคร
มันติดอยู่ตรงที่ฉันฉันคิดฉันซึ้งฉันฝันฉันทำด้วยใจ
เรื่องที่ดีกว่านี้เขาสอนให้ลึกให้รู้ ที่ควรที่มาที่ไป
จะให้มันมาแบบไหนให้ปั้ม ให้ก๊อป ให้ป๊อบ ให้มันถึงใจ
ให้ดีกว่านี้ ให้ดีกว่านี้


กับสิ่งที่ทำทำต่อไป หากเกี่ยวกับใจเรารู้อยู่ ผิดถูกยังไงที่ตราบตรึงมาเป็นครู
ให้รักให้รู้สึกกับทางที่เป็นไป ว่าทำแบบไหน
ให้ดีกว่านี้ มีอีกไหม ดีกว่านี้

คอร์ดเพลง ดีกว่านี้

ดนตรี : / A Asus4 / A Asus4 / ( 2 ครั้ง )


A
ถ้าไม่ได้
C
ทำคงไม่
D
รู้  
A
ไม่มีใคร
C
รู้ถูกหรือผิ
D

A
แต่ตกลงใ
C
ครที่มา
D
รู้เข้าจริงจริง
A
อยู่อยู่ก็
C
ทำไปแ
A
ล้วผิ
Asus4
ด     
A
 
Asus4
 

A
กับสิ่งที่
C
ทำทำอย่างใ
D
ครเขา
A
แบบอย่างใจ
C
เราเรื่องเขา
D
สั่ง 
A
ผิดถูกยัง
C
ไงเอาที่ไ
D
หนมาชี้ทาง

บอก
A
ฉันให้
C
ดีหน่อยบอก
D
มาให้แน่ใจ ว่าทำแบบ
A
ไหน 
G
 
D
 ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 

มีอีกไ
A
หม 
G
 
D
 ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 


ไม่ใช่ว่าคนอย่าง
A
ฉันไม่รับไม่
C
รู้ไม่คิดว่าค
D
วรจะทำเช่นไ
F

มันติดตรงอยู่ตรงที่
A
ฉัน ฉันคิดฉัน
C
ซึ้งฉันฝันฉัน
D
ทำด้วยใจ
F
 

เรื่องที่ดีกว่า
A
นี้เขาสอนให้
C
ลึกให้รู้ รู้จ
D
ริงกับความเข้าใ
F

จะให้มันมาแบบไ
A
หนให้ปั้ม ให้
C
ก๊อป ให้ป๊อบ ให้
D
มันถึงใจ
F
 

ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 
F
 ให้ดีกว่า
G
นี้  
A
 
G
 
D
 
F
 
G
 


ไม่ใช่ว่าคนอย่าง
A
ฉันไม่รับไ
C
ม่รู้ไม่คิดจะดั
D
นทุรังเหมือนใ
F
คร

มันติดอยู่ตรงที่
A
ฉันฉันคิดฉัน
C
ซึ้งฉันฝันฉัน
D
ทำด้วยใจ
F
 

เรื่องที่ดีกว่า
A
นี้เขาสอนให้
C
ลึกให้รู้ ที่
D
ควรที่มาที่ไ
F

จะให้มันมาแบบไ
A
หนให้ปั้ม ให้ก๊
C
อป ให้ป๊อบ ให้
D
มันถึงใจ
F
 

ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 
F
 ให้ดีกว่า
G
นี้  
A
 
G
 
D
 
F
 
G
 


ดนตรี : / A /

ดนตรี : / A / C / D / D / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / A G / D / F G / A G / D / E /


A
กับสิ่งที่
C
ทำทำต่อไ
D
ป  
A
หากเกี่ยวกับ
C
ใจเรารู้อ
D
ยู่  
A
ผิดถูกยังไ
C
งที่ตราบต
D
รึงมาเป็นครู

ให้
A
รักให้
C
รู้สึกกับท
D
างที่เป็นไป ว่าทำแบบไห
A
น  
G
 
D
 

ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 มีอีกไ
A
หม 
G
 
D
 ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 


เพลงอื่นๆของ โจ ก้อง
กว่าจะรวมใจ , เกิด , ขอบฟ้า , ข่าวร้าย , เขาหลอกรู้ไหม , คนใกล้ตัว , เจ้าชู้โครงการ 3 , เจ้าชู้ , ฉันคงต้องยอม , ดีกว่านี้ , บอกเธอ , บางอย่างที่ไม่มีขาย , เป็นอย่างนั้นเอง , แปลก แปลก , พายุ , ฟ้าดินให้มา , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่ร้องละนะ , ร้อนยิ่งกว่าไฟ , รักด้วยน้ำตา , ลึกสุดใจ , โลกว่างเปล่า , วีณาแกว่งไกว , สดุดี , สิบสี่กุมภา , อาจจะเป็นเธอ , อารมณ์เสีย , อีกแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง ดีกว่านี้ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top