เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ตาตี๋


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ตาตี๋ - คาราบาว

เพลง : ตาตี๋

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
.ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
.โบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า
ทรัพย์สินเงินตรา
เป็นของนอกกาย
แต่คน ต้องกินต้องใช้
อย่างรายตาตี๋
ต้องไต่ต้นตาล
ปีนตาล เอาลูกตาลสุก
หากินเลี้ยงลูก
เลี้ยงเมียเลี้ยงตัว
ผู้เฒ่า ชรา ตามัว
หากแม้นหวาดกลัว
คงไม่มีกิน
.ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
ทรัพย์สิน โดยสุ จริต
หล่อเลี้ยงชีวิต โดยภาคภูมิใจ
ต้นตาล นั้นเป็นต้นไม้
ลำต้นคงใหญ่ ยอดตาลอยู่สูง
ลูกตาล แขวนห้อยโตงเตง
ยอดตาลโคลงเคลง
ตาม กระแสลม
ตาตี๋ ไต่ตาลนานนม
ให้คนได้ชม ได้ชิมลิ้มรสตาล
.ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
.ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
.ถึงมือจะเหนียว
มันก็เกี่ยว กับสังขาร
ถึงมือจะเหนียว
มันก็เกี่ยว กับสังขาร
ถึงมีความชำนาญ
ยังเกิดอาการ พลั้งพลาด
พรวด
ย่อมเกิดอาการพลั้งพลาด
ไม่ใช่เรื่องประหลาด
ถ้าพลาดพลั้งจริงๆ
อย่าว่าแต่คนเลยลิง
ยังเคยดิ่ง พสุธา
ชีวิต เป็นอนิจจัง
ถึงคราวผุพัง ยังธรรมดา
อย่างตาตี๋ ที่กำเนิดมา
เป็นลูกท้องนา อาชีพเก็บตาล
รสหวาน น้ำตาลจากต้น
หญิงชายทุกคน เข้าใจได้ดี
แต่ชี วิตชายชื่อตี๋
ไม่ถึงขวบปี ก็หลงลืมกันไป
มีเพียง ผ้าเหลือง ผ้าขาว
ที่ชาวบ้าน พันไว้โคนต้น
อนุ สาวรีย์คนจน
[อนุ สาวรีย์คนจน]
คือกันแดดกันฝน
ก็แค่โคนต้นตาล
.ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
.ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
.ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด.
ตาตี๋ตกต้นตาล
ตอตาลตำตูด
ตายใต้ต้นตาล.
ตาตี๋ไต่ต้นตาล
ตาตี๋ตกตาล
ตอตาลตำตูด

คอร์ดเพลง ตาตี๋

ดนตรี : /  


ดนตรี : / G / ( 4 ครั้ง )


Em
ตาตี๋ไต่ต้นตาล
C
ตาล ตอตาลตำตูด 
Em
ตาตี๋ตกต้นตาล ตอตาลตำ
C
ตูดตายใต้ต้นตาล


( ซ้ำ * )


 
โบ
C
ราณท่านกล่าวไว้
G
ว่า ทรัพย์สินเงิน
D
ตราเป็นของนอก
G
กาย

 
แต่
Em
คนต้องกินต้อง
C
ใช้ อย่างรายตา
D
ตี๋ต้องไต่ต้น
B7
ตาล

 
ปีน
C
ตาลเอาลูกตาล
G
สุก หากินเลี้ยง
D
ลูกเลี้ยงเมียเลี้ยง
G
ตัว

 
ถึง
Em
เฒ่าชราตา
C
มัว หากแม้นหวาด
D
กลัวคงไม่มีกินมี
Em
กิน


( ซ้ำ * )


 
ทรัพย์
C
สินโดยสุจ
G
ริต หล่อเลี้ยงชี
D
วิตโดยภาคภูมิ
G
ใจ

 
ต้น
Em
ตาลนั้นเป็นต้น
C
ไม้ ลำต้นตรง
D
ใหญ่ยอดตาลอยู่
B7
สูง

 
ลูก
C
ตาลแขวนห้อยโตง
G
เตง ยอดตาลโคลง
D
เคลงตามกระแส
G
ลม

 
ตา
Em
ตี๋ไต่ตาลนาน
C
นม ให้
D
คนได้ชมได้ชิมลิ้มรส
Em
ตาล


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / Em

ดนตรี : /  

ดนตรี : /  


ดนตรี : / Em / ( 12 ครั้ง )


 
ชี
C
วิตเป็นอนิจ
G
จัง ถึงคราวผุ
D
พังยังธรรม
G
ดา อย่าง
Em
ตาตี๋กำเนิด
C
มา เป็นลูกท้อง
D
นาอาชีพเก็บ
B7
ตาล

 
รส
C
หวานรสตาลจาก
G
ต้น หญิงชายทุก
D
คนเข้าใจได้
G
ดี แต่ชี
Em
วิตชายชื่อ
C
ตี๋ไม่ถึงขวบ
D
ปีก็หลงลืมกัน
Em
ไป

 
( มี
C
เพียงผ้าเหลืองผ้า
G
ขาว ที่ชาว
D
บ้านพันไว้โคน
G
ต้น ) อ
Em
นุสาวรีย์คน
C
จน ( อ
Em
นุสาวรีย์คน
C
จน )

 
ถึงกันแดดกัน
D
ฝน  
B7
 ก็แค่โคนต้น
Em
ตาล


( ซ้ำ * , * , * , * )


มิวสิควีดีโอเพลง ตาตี๋

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง ตาตี๋ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top