เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ถนนแปลกแยก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ถนนแปลกแยก - มาลีฮวนน่า

เพลง : ถนนแปลกแยก

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

บนถนน
ที่ทอดทาง ว่างเปล่า.
เดิน เดียวดาย
เหน็บหนาว ว้าเหว่.
ทุกข์หนัก ทับถม
หนักจน น้ำตาล้นปรี่.
มองหาเพื่อน คืนนี้
ไม่มี สักคน.
มองเห็นถนน
สายทาง ที่เปลี่ยนแปลง.
ต่างคนแสดง
ไปตาม เว ลา.
ต่างหวังได้ชิด
ดั่งที่คิด ไขว่ คว้า.
จากที่ใจ ศรัทธา
ยิ่งหา ต่างห่าง ทาง จริง
.อยากพักเมื่อท้อ
นิ่งรออย่างคนสิ้นหวัง.
ฝั่งฝันฉันยัง
เลือนลาง ห่างเหิน.
เพียงตัวตน เกิดสับสน
เหมือนคนอ่อนแอ มาก ไป.
จะเป็นอยู่อย่างไร
สังคมเลวร้าย
โลกนี้วุ่นวาย
มากมายเพียงนี้
อยากพักเมื่อท้อ
นิ่งรออย่างคนสิ้นหวัง.
ฝั่งฝันฉันยัง
เลือนลาง ห่างเหิน.
เพียงตัวตน เกิดสับสน
เหมือนคนอ่อนแอ มาก ไป.
จะเป็นอยู่อย่างไร
สังคมเลวร้าย
โลกนี้วุ่นวาย
มากมายเพียงนี้
แลบนถนน
ผู้คน จึงขันแข่ง.
ต่างคนแสดง
ให้ระแวง ต่อกัน.
ต่างหวังพิชิต
ดั่งดีเด่น
มันต้องเป็นของฉัน.
ไม่เหลือการแบ่งปัน
จนเป็นสันดาน ของคน.
อยู่บนถนน
สายทาง ชีวิตหม่น.
เบื่อหน่าย ผู้คน
ตัวตน คนเช่นไร.
ซ่อนเร้นปิดบัง
จนบางครั้ง
อยู่อย่าง อ่อน ไหว
ปล่อยตัณหาพาใจ
พาไป ถึงไหน กัน

คอร์ดเพลง ถนนแปลกแยก

ดนตรี : / A / E F#m / F#m A / E / F#m / E /


A
  บนถนน ที่ทอด
E
ทาง ว่าง
F#m
เปล่า  
A
  เดินเดียว
E
ดาย เหน็บหนาว ว้า
F#m
เหว่

A
  ทุกข์หนักทับถม หนัก
E
จน น้ำตาล้น
F#m
ปรี่     
D
 มองหาเพื่อนคืน
E
นี้ ไม่มี สักคน
A
 

 
มองเห็นถนน สาย
E
ทาง ที่เปลี่ยน
F#m
แปลง  
A
  ต่างคนแส
E
ดง ไปตาม เว
F#m
ลา

A
  ต่างหวังได้ชิด ดั่งที่
E
คิด ไขว่
F#m
คว้า    
D
 จากที่ใจศรัท
E
ธา ยิ่งหา ต่าง
D
ห่างทาง
A
จริง


F#m
อยากพักเมื่อ
D
ท้อ นิ่ง
B7
รออย่างคนสิ้นหวัง 
D
 ฝั่งฝันฉัน
E
ยัง เลือนลาง ห่าง
A
เหิน

 
เพียงตัว
D
ตน เกิดสับ
E
สนเหมือนคนอ่อน
A
แอมาก
F#m
ไป     
D
 จะเป็นอยู่อย่าง
E
ไร สังคมเลวร้าย

 
โลกนี้วุ่นวาย มากมายเพียง
F#m
นี้


ดนตรี : / A / E F#m / F#m A / E / F#m / A / E F#m / D E / E A /


( ซ้ำ * )


A
  แลบนถนน ผู้
E
คน จึงขัน
F#m
แข่ง    
A
  ต่างคนแส
E
ดง ให้ระแวง ต่อ
F#m
กัน

A
  ต่างหวังพิชิต ดั่งดี
E
เด่น มันต้องเป็นของ
F#m
ฉัน     
D
 ไม่เหลือการแบ่ง
E
ปัน จนเป็นสันดาน ของ
A
คน

 
อยู่บนถนน สาย
E
ทาง ชีวิต
F#m
หม่น    
A
  เบื่อหน่ายผู้
E
คน ตัวตน คนเช่น
F#m
ไร

A
  ซ่อนเร้นปิดบัง จนบาง
E
ครั้ง อยู่อย่างอ่อน
F#m
ไหว    
D
 ปล่อยตัณหาพา
E
ใจ พาไปถึงไหน
A
กัน


ดนตรี : / F#m D / B7 / D E / A / D E / A F#m / D E / E / F#m /


มิวสิควีดีโอเพลง ถนนแปลกแยก

เพลงอื่นๆของ มาลีฮวนน่า
กระท่อมกัญชา , กลับกลาย , ขอทานน้อย , ขุนเขายะเยือก , เขเรือ , คนเช็ดเงา , คนโซ , คนเลว , จันทร์เจ้าเหอ , จันทร์ฉาย , โจใจ , ชะตากรรม , ชุ่มฉ่ำในดวงใจ , เด็กน้อย , ถนนชีวิต , ถนนแปลกแยก , นกบินลัดฟ้า , น้ำตา , นิรันดร์ , บางเงา , บ้านฉัน , โปรดทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้า , ไปไกล , แผลเมือง , พร้าว , พี่ชาย [ที่แสนดี&แห้ว] , มองอย่างนก , มายา , มุดก้อนเมฆ , โมรา , ระบำชีวิต , รักสาวพรานนก , เรือรักกระดาษ , ลมเพลมพัด , ลัง , ลานนมลมเน , ลืม , ว่าวจุฬา , สมิหลา-รูสมิแล , สหายสุรา , สาวน้อย , สำนึก , เสียสาว , แสงจันทร์ , หนาวเล , หมาล่าเนื้อ , หมาหยอกไก่ , หัวใจพรือโฉ้ , หัวใจละเหี่ย , ออกเล , อาวรณ์ , อีสาระภา , ไอ้ใบ้

* ลิขสิทธิ์เพลง ถนนแปลกแยก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top