เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ทินเนอร์


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ทินเนอร์ - คาราบาว

เพลง : ทินเนอร์

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ดนตรี 30 Bars..28...29...
30.เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเนอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
ดนตรี 13 Bars..11...12...
13..ดวงตะวันฉายแสงสดใส
เขาสะบัดผิวกายบิดแขนขาไหล่
ที่ซึมเซาเมาพับหลับไป
หลังจากดมลมร้าย เข้ารุมล้อม
หวังมอม ดวงจิตดวงใจ
ให้เหนือความวุ่นวาย ในสังคม
ใครชม จะสมน้ำหน้า
ผ่านมา อย่าให้ร้ายเขา
ไถ่ถามถาม เหตุผลกลเมา
ว่าหมองเศร้าสิ่งใดจึงใช้ดม
(จึงใช้ดม)
.เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเนอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
ดนตรี 14 Bars..12...13...
14.(เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเนอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย)
ดนตรี 13 Bars..11...12...
13..คุณจะเสพสิ่งใดไม่ว่า
คุณจะขาย จะค้า สิ่งใดไม่สน
ย่างก้าว ของเยาวชน
ทุกคนมีสิทธิ์ติดยา
ปัญหาอยู่ที่จิตใจ
ก้าวหนึ่งผิดไปก้าวใหม่ อีกหน
งดเสพงดได้ด้วยตน
หลุดพ้นเย้ยคนนินทา
คือคน ที่เดินลุยหน้า
ผ่านมาไว้เป็นบทเรียน
(เป็นบทเรียน)
..เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเนอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
(เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเนอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเนอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเนอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย...

คอร์ดเพลง ทินเนอร์

ดนตรี : / Am / C Am / Dm / Am C / G / E7 Am / ( 2 ครั้ง )


 
เด็กชายคน
Am
นั้นดูหงอยเหงา ในมือของ
C
เขามีทิน
Am
เนอร์ เด็กหญิงคน
Dm
นั้นดูซึมเซา

 
ทั้งเธอและ
Am
เขาดมทิน
C
เนอร์ ฉันผ่านไป
G
พบประสบเจอ จึงร่ำร้องบอก
E7
เธอถึงอันต
Am
ราย


ดนตรี : / Am / C Am / Dm / Am C / G / E7 Am /


 
ดวงตะ
Am
วันฉายแสงสดใสเขาสะบัดผิว
G
กายบิดแขนขาไ
Am
หล่ ที่ซึมเซาเมาพับหลับไป

 
หลังจากดมลม
G
ร้าย เขารุม
Am
ล้อม หวังมอมดวงจิตดวง
Dm
ใจให้เหนือความวุ่นวาย ในสัง
Am
คม


 
ใคร
D
ชมอย่า
C
สมน้ำ
Am
หน้า ผ่าน
C
มาอย่า
D
ให้ร้าย
Am
เขา ไถ่
Bb
ถามเหตุผลกล
Am
เมา

 
ว่าหมอง
G
เศร้าสิ่ง
F
ใดจึงใช้
E7
ดม จึงใช้
Am
ดม


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am / Am C / Am Dm / Dm Am / C / G / G E7 /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am / C Am / Dm / Am C / G / E7 Am /


 
คุณจะ
Am
เสพสิ่งใดไม่ว่าคุณจะขายจะ
G
ค้าสิ่งใดไม่
Am
สน ย่างก้าวของเยาวชน ทุก
G
คนมีสิทธิ์ติด
Am
ยา

 
ปัญหาอยู่ที่จิต
Dm
ใจก้าวหนึ่งผิดไปก้าวใหม่อีก
Am
หน


 
งด
D
เสพงด
C
ได้ด้วย
Am
ตน หลุด
C
พ้นเย้ย
D
คนนิน
Am
ทา คือ
Bb
คนละที่เดินลุย
Am
หน้า

 
ผ่าน
G
มาไว้เ
F
ป็นบท
E7
เรียน เป็นบท
Am
เรียน


( ซ้ำ * , * , * , * )


มิวสิควีดีโอเพลง ทินเนอร์

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง ทินเนอร์ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top