เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> บางระจันวันเพ็ญ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง บางระจันวันเพ็ญ - คาราบาว

เพลง : บางระจันวันเพ็ญ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

บางระจัน
คืนพระจันทร์ งามเด่น
ฝนพร่างพรำ ฉ่ำเย็น
เยี่ยมยุทธภูมิ สงคราม
มีนายจัน
หนวดเขี้ยว ระบือนาม
ชวนพวกขึ้น ทวงถาม
หาความ เป็นไท
นิมนต์
พระอาจารย์ ธรรมโชติ
สละละ ทิ้งโบสถ์
เป็นมิ่งขวัญ กำลังใจ
หวังต่อกร
ทัพพม่า ทั้งน้อยใหญ่
ที่ข่มเหง น้ำใจ
ปล้นฆ่า เด็กผู้หญิง

บางระจัน
เขารวมกัน เป็นหนึ่ง
มีตนเป็น ที่พึ่ง
ยอดนักสู้ เมืองสิงห์
ทั้งเจ็ดครั้ง
รบพม่า จนล้มกลิ้ง
บางระจัน เก่งจริง
จึงต้องยิง ด้วยปืน
เอาปืนใหญ่
ยิงใส่ กันตูมตาม
ปืนไทยแตก เหลือแต่ด้าม
เพราะเพิ่งหล่อ เมื่อวานซืน
ก็กรุงศรี
มิให้เขา หยิบยืมปืน
จึงมิอาจ หยัดยืน
รักษาค่าย บางระจัน

บางระจัน บางระจัน บางระจัน
มิอาจยืน อยู่ถึงวัน
เพ็ญเดือน สิบสอง
บางระจัน บางระจัน บางระจัน
มิอาจยืน อยู่ถึงวัน
เพ็ญเดือน สิบสอง
(บางระจัน บางระจัน บางระจัน
มิอาจยืน อยู่ถึงวัน
เพ็ญเดือน สิบสอง
บางระจัน บางระจัน บางระจัน
มิอาจยืน อยู่ถึงวัน
เพ็ญเดือน สิบสอง)

เพื่อผองเพื่อน กูจะสู้
หลังชนฝา
เพื่อลูกเมีย กูจะสู้
สุดใจกล้า
เพื่อพี่น้อง กูจะสู้
สุดแรงล้า
เพื่อบ้านเมือง กูจะสู้
จนสิ้นเลือด หยดสุดท้าย
ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
เป็นปีจอ คืนเดือนเจ็ด
เผด็จศึก
ในหัวใจ ส่วนลึก
ถึงต้องตาย ไม่เสียใจ
เกิดมาสู้ สมศักดิ์ศรี
ลูกผู้ชาย
แม้รักษา ไว้ไม่ได้
แผ่นดินไทย หนนี้
อีกแปดเดือน ต่อมา
ยิ่งน่าเศร้า
พอหมดสิ้น ลมหนาว
ไทยต้องเสีย กรุงศรี
อยุธยา อันเป็นราชธานี
ในการศึก ครั้งนี้
มีอุทาหรณ์ สอนใจ
...บางระจัน บางระจัน บางระจัน
มิอาจยืน อยู่ถึงวัน
เพ็ญเดือน สิบสอง
บางระจัน บางระจัน บางระจัน
มิอาจยืน อยู่ถึงวัน
เพ็ญเดือน สิบสอง
(บางระจัน บางระจัน บางระจัน
มิอาจยืน อยู่ถึงวัน
เพ็ญเดือน สิบสอง
บางระจัน บางระจัน บางระจัน
มิอาจยืน อยู่ถึงวัน
เพ็ญเดือน สิบสอง)

คอร์ดเพลง บางระจันวันเพ็ญ

ดนตรี : / G A / Bm / ( 3 ครั้ง )/ G A / F# / F# / F# / F# /


 
บางระ
Bm
จันคืนพระจันทร์งาม
A
เด่น ฝนพร่างพรำฉ่ำ
G
เย็น เยื่องยุทธ
A
ภูมิสง
Bm
คราม

 
มีนายจันหนวดเขี้ยวระบือ
A
นาม รวมพวกขึ้นทวง
G
ถาม หา
A
ความเป็น
Bm
ไท

 
นิมนต์พระอาจารย์ธรรม
A
โชติ สละละทิ้ง
G
โบสถ์ เป็นมิ่ง
A
ขวัญกำลัง
Bm
ใจ

 
หวังต่อกรทัพพม่าทั้ง
A
น้อยใหญ่ ที่ข่มเหงน้ำ
G
ใจ ปล้นฆ่าเด็กผู้
F#
หญิง


 
บางระ
Bm
จันเขารวมกันเป็น
A
หนึ่ง มีตนเป็น
G
ที่พึ่งยอดนัก
A
สู้เมือง
Bm
สิงห์

 
ทั้งเจ็ดครั้งรบพม่าจน
A
ล้มกลิ้ง บางระจันเก่ง
G
จริง จึงต้อง
A
ยิงด้วย
Bm
ปืน

 
เอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตูม
A
ตาม ปืนไทยแตกเหลือแต่
G
ด้าม เพราะเพิ่ง
A
หล่อเมื่อวาน
Bm
ซืน

 
ก็กรุงศรีมิให้เขาหยิบยืม
A
ปืน จึงมิอันหยัด
G
ยืน รักษา
A
ค่ายบางระ
Bm
จัน


 
บางระ
G
จัน บางระ
A
จัน บางระ
Bm
จัน มิอาจยืนอยู่ถึง
G
วันเพ็ญ
A
เดือนสิบ
Bm
สอง


( ซ้ำ * , * , * )


ดนตรี : / Bm

ดนตรี : /  


ดนตรี : / G A / Bm / ( 3 ครั้ง )/ G A / F# / F# / F# / F# /


 
เป็นปี
Bm
จอคืนเดือนเจ็ดเผด็จ
A
ศึก ในหัวใจส่วน
G
ลึก ถึงต้อง
A
ตายไม่เสีย
Bm
ใจ

 
เกิดมาสู้สมศักดิ์ศรีลูกผู้
A
ชาย แม้รักษาไว้ไม่
G
ได้ แผ่นดิน
A
ไทยหน
Bm
นี้

 
อีกแปดเดือนต่อมายิ่งหน้า
A
เศร้า พอหมดสิ้นลม
G
หนาว ไทยต้อง
A
เสียกรุง
Bm
ศรี

 
อยุธยาอันเป็นราชธา
A
นี ในการศึกครั้ง
G
นี้ มีอุทธา
A
หรณ์สอน
Bm
ใจ


( ซ้ำ * , * , * , * )


ดนตรี : / G / G / A / D E A / Bm /


มิวสิควีดีโอเพลง บางระจันวันเพ็ญ

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง บางระจันวันเพ็ญ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top