เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> บิ๊กเสี่ยว


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง บิ๊กเสี่ยว - คาราบาว

เพลง : บิ๊กเสี่ยว

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

. อีสาน แห้งแล้ง มานาน
นับ หลายหลายปี
นะพี่ นะน้อง
นี่ไม่ใช่เรื่อง โกหก
(เรื่องจริง ทั้งนั้น)
วันนั้นฉันผ่าน ไปเห็น
มากับตา ตัวเอง
จึงต้องมาร้อง บรรเลง
บอกเล่า กันฟัง
ดินอย่างนี้ โอโหย
มันแตก ระแหง
มันก็เป็นฝุ่น สีแดง
ยังกับดิน ลูกรัง
อนิจจา นิจจัง
ทำไมถึงเป็น อย่างนี้
ก็ฝนมันไม่ ค่อยมี
ก็ป่าไม้ ตายหมด
ป่าเขาโดน โค่นตัด
มาแปรเป็น สินค้า
(มันเป็นอย่างเงี้ยเรอะ
อย่างเงี้ยเรอะ เรอะ)
เสียความ สมดุลย์
ของธรรมชาติ
ฟ้าฝนก็เลย ปรวนแปร
จะเอาแน่ ไม่ได้
(มันเป็นอย่างเงี๊ยเรอะ
อย่างเงี๊ยเรอะ เรอะ)
ไม่ตกต้องตาม ฤดูกาล
บางทีก็ตก เสียท่วมฟ้า
จนพสุธา จมหาย
ท่วมผืนนา ไร่หมด
(มันเป็นอย่างเงี๊ยเรอะ
อย่างเงี๊ยเรอะ เรอะ)
จมหายกลางสาย นที
จนมีแต่ความ เวิ้งว้าง
ทิ้งรกร้าง ผู้คน
บางอบพะยบ ตัวตน
(มันเป็นอย่างเงี๊ยเรอะ
อย่างเงี๊ยเรอะ เรอะ)
ไปเป็นลูกจ้าง แรงงาน
เป็นบั๊กเสี่ยว อีสาน
เป็นบั๊กเสี่ยว อีสาน
สุภาพบุรุษ ที่ราบสูง
Solo 16 Bars........
.. อีสาน แห้งแล้ง มานาน
นับ หลายหลายปี
คราวนี้ แหละหนอ
จะเหลือเพียงเรื่อง โกหก
(เรื่องจริง คือว่า)
ต้องช่วยให้ป่า ทั้งป่า
กลับคืนชีวิต สดใส
ร่วมพลิกผืน นาไร่
ให้กลาย เป็นสีเขียว
ให้พี่เสี่ยว น้องเสี่ยว
เกี่ยวก้อย กันทำกิน
จากแรงจิต ศรัทธา
ใครมีปัญญา ก็มากหน่อย
ใครมีน้อย ก็ทำน้อย
ค่อยค่อยทำ ค่อยค่อยทำ
เราคนไทย ด้วยกัน
สายสัมพันธ์ ยาวนาน
ทั้งเหนือใต้ อีสาน
สืบลูกหลาน เหลนมา
(มันเป็นอย่างเงี๊ยเรอะ
อย่างเงี๊ยเรอะ เรอะ)
นับเวลา พันปี
ต่อไปอีกหลาย พันปี
ก็ลองคิดดู ให้ดี
จะเอายังงี้ หรือยังไง
(มันเป็นอย่างเงี๊ยเรอะ
อย่างเงี๊ยเรอะ เรอะ)
ถ้าปล่อยให้แล้ง นานนาน
ก็คงจะหวาน คอแร้ง
ศัตรูต่างเมือง คอยแกล้ง
จะเอาเรี่ยวแรง จากไหน
(มันเป็นอย่างเงี๊ยเรอะ
อย่างเงี๊ยเรอะ เรอะ)
จงมอบทั้งใจ ให้กัน
ส่งความฝัน สู่อีสาน
ร่วมมือกันสร้าง ตำนาน
และสมญานาม ยิ่งใหญ่
(มันเป็นอย่างเงี๊ยเรอะ
อย่างเงี๊ยเรอะ เรอะ)
จนคนไทย เรียกขาน
เป็นบิ๊กเสี่ยว อีสาน
เป็นบิ๊กเสี่ยว อีสาน
สุภาพบุรุษ ผู้ใจบุญ

คอร์ดเพลง บิ๊กเสี่ยว

ดนตรี : / Dm / ( 16 ครั้ง )


 
อี
Dm
สานแห้งแล้งมานานนับหลายหลายปี นะพี่นะน้องนี่ไม่ใช่เรื่องโกหก ( เรื่องจริงทั้งนั้น )

ดนตรี : /  

ดนตรี : /  


F
 ก็ฝนมันไม่ค่อยมีก็ป่าไม้ตาย
Dm
หมด ตายเพราะโดนโค่น
F
ตัด มาแปรเป็นสิน
Dm
ค้า

ดนตรี : /  

F
 เสียความสมดุลของธรรม
Dm
ชาติ ฟ้าฝนก็เลยปรวน
F
แปร จะเอาแน่ไม่
Dm
ได้

ดนตรี : /  

F
 ไม่ตกต้องตามฤดูกาล บางทีก็ตกเสียท่วม
Dm
ฟ้า จนพสุธาจม
F
หาย ท่วมพื้นนาไร่
Dm
หมด

ดนตรี : /  

F
 จมหายกลางสายนที จนมีแต่ความเวิ้ง
Dm
ว้าง ทิ้งรกร้างผู้
F
คน บ้างอพยพตัว
Dm
ตน

ดนตรี : /  

F
ไปเป็นลูกจ้างแรงงาน เป็นบั๊กเสี่ยวอี
Dm
สาน เป็นบั๊กเสี่ยวอี
F
สาน สุภาพบุรุษที่ราบ
Dm
สูง


ดนตรี : / Dm / ( 16 ครั้ง )


 
อี
Dm
สานแห้งแล้งมานานนับหลายหลายปี คราวนี้แหละหนอจะเหลือเพียงเรื่องโกหก ( เรื่องจริงคือว่า )

ดนตรี : /  

ดนตรี : /  

ดนตรี : /  


F
 เราคนไทยด้วยกัน สายสัมพันธ์ยาว
Dm
นาน ทั้งเหนือใต้อี
F
สาน สืบลูกหลานเหลน
Dm
มา

ดนตรี : /  

F
 นับเวลาพันปี ต่อไปอีกหลายพัน
Dm
ปี ก็ลองคิดดูให้
F
ดี จะเอาอย่างงี้หรือยัง
Dm
ไง

ดนตรี : /  

F
 ถ้าปล่อยให้แล้งนานนาน ก็คงจะหวานคอ
Dm
แร้ง ศัตรูต่างเมืองกลั่น
F
แกล้ง จะเอาเรี่ยวแรงจาก
Dm
ไหน

ดนตรี : /  

F
 จงมอบน้ำใจให้กัน ส่งความฝันสู่อี
Dm
สาน ร่วมมือกันสร้างตำ
F
นาน ให้สมญานามยิ่ง
Dm
ใหญ่

ดนตรี : /  

F
 จนคนไทยเรียกขาน เป็นบิ๊กเสี่ยวอี
Dm
สาน เป็นบิ๊กเสี่ยวอี
F
สาน สุภาพบุรุษผู้ใจ
Dm
บุญ


ดนตรี : / Dm


มิวสิควีดีโอเพลง บิ๊กเสี่ยว

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง บิ๊กเสี่ยว และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top