เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ผัดกะเพรากับเราสอง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ผัดกะเพรากับเราสอง - แพนเค้ก

เพลง : ผัดกะเพรากับเราสอง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เมื่อวันสุดท้ายได้มาถึง
ซึ่งความรักที่จบลงไป
ผัดกะเพราที่เราสอง
เคยได้ลิ้มลองมาด้วยกัน
ก่อนมีเธอเคย
นั่งอยู่ข้างข้างกาย
คำสุดท้ายที่เธอนั้นเคยป้อนฉัน
ลองนึกย้อนวันเก่าเก่า
มันยิ่งเหงา
ที่นั่งตรงนี้มีเธอนั้นนั่งข้างฉัน
เราแบ่งกันกิน
เธอบอกฉัน ให้ได้ยิน
คำว่ารักกันมากมาย
นานแค่ไหนไม่มีวันทอดทิ้งกัน
แต่วันนี้ที่เธอหายไปจากฉัน
ใจที่ว่างเปล่า
มันเหมือนข้าวเปล่า
เมื่อขาดเธอ
เปลี่ยนจากคนที่เคยรักกัน
(ไม่ได้รักกัน)
เป็นไม่ผูกพัน เป็นไม่เหลือใจ
นานแค่ไหนมันถึงทำได้
(มันถึงทำได้)
ทำให้ลืมง่าย (เธอช่างลืมง่าย)
อย่างที่เธอเคยได้ทำ
ไม่มีฉันให้เธอจำเพียงข้ามวัน
เธอทำได้ยังไง
ใจมันก็หาย ทุกทุกครั้ง
ที่ตัวฉันนึกถึงเรื่องราว
เรื่องที่เราเคยฝ่าฟัน
มาด้วยกันมากมาย
ผัดกะเพราเอาไข่ดาว
ไม่ต้องสุก
กินกับเธอฉันก็ไม่มีความทุกข์
พอไม่มีเธอ
ใจที่เคยสุขมันก็เหงา
เปลี่ยนจากคนที่เคยรักกัน
(ไม่ได้รักกัน)
เป็นไม่ผูกพัน เป็นไม่เหลือใจ
นานแค่ไหนมันถึงทำได้
(มันถึงทำได้)
ทำให้ลืมง่าย (เธอช่างลืมง่าย)
อย่างที่เธอเคยได้ทำ
ไม่มีฉันให้เธอจำเพียงข้ามวัน
เธอทำได้ยังไง
เธอทำได้ยังไง

คอร์ดเพลง ผัดกะเพรากับเราสอง

ดนตรี : / D Dmaj7 / Em7 A / ( 2 ครั้ง )


เมื่อวันสุด
D
ท้ายได้มา
Dmaj7
ถึง ซึ่งความ
Em7
รักที่จบล
A
งไป ผัดกระ
D
เพราที่เร
Dmaj7
าสองเคยได้
Em7
ลิ้มลองมา
A
ด้วยกัน

ก่อนมี
Em7
เธอเคยนั่งอยู่
F#m7
ข้างข้างกาย คำสุด
Em7
ท้ายที่เธอนั้นเคยป้อน
B
ฉัน

ลองนึก
Em7
ย้อนวันเก่าเก่ามันยิ่ง
Gm
เหงา 
A
 


ที่นั่งตรง
D
นี้มีเธอ
Dmaj7
นั้น นั่งข้าง
Em7
ฉันเราแบ่ง
A
กันกิน เธอบอก
D
ฉันให้ได้
Dmaj7
ยิน คำว่ารั
Em7
กกันมากม
A
าย

นานแค่ไ
Em7
หนไม่มีวันทอดทิ้ง
F#m7
กัน แต่วัน
Em7
นี้เธอที่หายไปจาก
B
ฉัน

ใจที่
Em7
ว่างเปล่ามันเหมือน
Gm
ข้าวเปล่าเมื่อขาดเ
A
ธอ


D
เปลี่ยนจาก
Dmaj7
คน ที่เคย
Em7
รักกัน ( ที่เคยได้รักกัน ) เป็นไม่
F#m7
ผูกพัน เป็นไม่เห
G
ลือใจ
A
 

D
นานแค่
Dmaj7
ไหนมันถึง
Em7
ทำได้ ( มันถึงทำได้ ) ทำให้
F#m
ลืมง่าย ( เธอช่างลืมง่าย )

อย่างที่
Em7
เธอเคยได้ทำ ไม่มี
F#m7
ฉันให้เธอจำ เพียงข้
Gm
ามวัน 
A
เธอทำได้ยังไง


ดนตรี : / D Dmaj7 / Em7 A /


ใจมันก็ห
D
ายทุกทุก
Dmaj7
ครั้งที่ตัวฉั
Em7
นนึกถึงเรื่
A
องราว เรื่องที่เ
D
ราเคยฝ่
Dmaj7
าฟันมาด้วย
Em7
กันมากม
A
าย

ผัดกระเ
Em7
พราเอาใข่ดาวไม่ต้อ
F#m7
งสุก กินกับ
Em7
เธอฉันก็ไม่มีความทุ
B
กข์

พอไ
Em7
ม่มีเธอ ใจที่เ
Gm
คยสุขมันก็เห
A
งา


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D Dmaj7 / Em7 A / ( 2 ครั้ง )/ Dmaj7 /


มิวสิควีดีโอเพลง ผัดกะเพรากับเราสอง

เพลงอื่นๆของ แพนเค้ก
After Party , Goodnight , ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ , กู๊ดไนต์ (Goodnight) , เกลียด , เกลียดเพลงรัก , โกรธ , ขอบคุณที่โทรมา , ขาดใจ , เข้าทางแม่ , คนนี้หรือเปล่า , คนไหนบ้าง , ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ , ความรักท่วมหัว , ความเลวไม่มี ความดีไม่ปรากฏ , คําถามอยู่ที่ฉัน คําตอบอยู่ที่เธอ , จริงใจไม่จริงจัง , จุดเกรงใจ , เจ็บแต่ยังหายใจ , ใจคนรอ , ใจเย็น , ใจหาย , ดวงใจ , ตั้งแต่ต้นจนเจ็บ , แทนความว่างเปล่า , เธอคงไม่รู้ , นางร้าย , น้ำหอม , เป็นหมา , เปรี้ยวตลาดแตก , ผัดกะเพรากับเราสอง , พ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจรึเปล่า , เพื่อชีวิต , ยิ่งแก้ยิ่งแย่ , รบกวนมารักกัน , เริ่มต้นด้วยรัก , วงแหวนดาวเสาร์ , วันแดงเดือด , วันแห่งความรัก , เศษหนึ่งส่วนเกิน , สวยเลือกได้ , สักวันเราจะเป็นเพื่อนกันได้ , สิ้นสุดความเสียใจ , สุขสมอารมณ์หมาย , หน้ามัธยม คารมมหาลัย , หมดสมรรถภาพ , อยากจับมือเธอมาวางไว้

* ลิขสิทธิ์เพลง ผัดกะเพรากับเราสอง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top