เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ฟ้าดินให้มา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ฟ้าดินให้มา - โจ ก้อง

เพลง : ฟ้าดินให้มา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ฟ้าและดินคือผู้ที่ให้กำเนิด เกิดเป็นชีวิตต่างกันไป
ให้คนเรามีสมองและมีหัวใจ ร่างกายพร้อมจะสู้ไม่หวั่น

* ฟ้าและดินให้มาแล้วทุกอย่าง ให้มีความหวังดั่งตะวัน
ให้เราเจอ พายุที่มันพัดผ่าน ยิ่งนานชีวิตยิ่งกล้ายิ่งแกร่ง

** อันที่จริงก็มีไว้ให้พร้อม พร้อมให้คนก่อเกิดปัญญา
ยังจะรออะไรอีกนักหนา ที่ฟ้าให้มาก็มากมายเกินพอ

*** ถึงทีคนเราต้องสู้ต่อ สู้ตามลำพังสักหน
ฟ้าดินไม่เคยทอดทิ้งคน ขอเพียงคนใจไม่ท้อ


( ซ้ำ * , ** , *** )

คอร์ดเพลง ฟ้าดินให้มา

ดนตรี : / G C / ( 4 ครั้ง )


G
ฟ้าและ
D
ดินคือ
A
ผู้ที่ให้กำเ
Em
นิด  
G
เกิดเป็นชี
D
วิตต่างกัน
Em
ไป 

G
ให้ค
D
นเรามีส
A
มองและมีหั
Em
วใจ ร่า
C
งกายพร้
D
อมจะสู้ไม่
Em
หวั่น 


G
ฟ้าและ
D
ดินใ
A
ห้มาแล้วทุกอ
Em
ย่าง  
G
ให้มีคว
D
ามหวังดั่งตะ
Em
วัน 

G
ให้เราเ
D
จอ พ
A
ายุที่มันพัด
Em
ผ่าน ยิ่ง
C
นานชี
D
วิตยิ่งกล้ายิ่งแ
Em
กร่ง 


** 
Am
อันที่จริงก็
Bm
มีไว้ให้พร้อม พร้อมใ
C
ห้คนก่อเกิดปัญ
D
ญา 

Am
ยังจะรออะ
Bm
ไรอีกนักหนา ที่ฟ้าใ
C
ห้มาก็มากมายเกิน
D
พอ


*** 
G
 
D
ทีคนเราต้อง
C
สู้ต่อ
D
 
G
 สู้ต
D
ามลำพังสักห
F
น 

G
 ฟ้า
D
ดินไม่เคยทอด
C
ทิ้งคน
D
 
G
 ขอเ
D
พียงคนใจไม่
A
ท้อ 
C
 


ดนตรี : / G C / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / G D / A Em / G D /Em /

ดนตรี : / G D / A Em / C D /Em /


( ซ้ำ * , ** , *** )


ดนตรี : / G C / ( 2 ครั้ง )/ G /


เพลงอื่นๆของ โจ ก้อง
กว่าจะรวมใจ , เกิด , ขอบฟ้า , ข่าวร้าย , เขาหลอกรู้ไหม , คนใกล้ตัว , เจ้าชู้โครงการ 3 , เจ้าชู้ , ฉันคงต้องยอม , ดีกว่านี้ , บอกเธอ , บางอย่างที่ไม่มีขาย , เป็นอย่างนั้นเอง , แปลก แปลก , พายุ , ฟ้าดินให้มา , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่ร้องละนะ , ร้อนยิ่งกว่าไฟ , รักด้วยน้ำตา , ลึกสุดใจ , โลกว่างเปล่า , วีณาแกว่งไกว , สดุดี , สิบสี่กุมภา , อาจจะเป็นเธอ , อารมณ์เสีย , อีกแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง ฟ้าดินให้มา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top