เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> รักด้วยน้ำตา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง รักด้วยน้ำตา - โจ ก้อง

เพลง : รักด้วยน้ำตา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ใจ เจ้าบอกได้ไหม ว่าคำว่ารักคือสิ่งใด และเหตุอันใดใจเรามันจึงไ ด้รุมร้อน
เหมือนดังแผดเผาไฟ ความรักจริงจริงนั้นเป็นเช่นไร
เพราะให้ไป กับความรักที่เคยซ่อนไว้ข้างใน กับสิ่งดีดีที่ให้เธอไป มันคงน้อย
แค่หมดทั้งหัวใจ ที่จริงไม่มีที่ว่างข้างใน

* จะไปให้พ้น ถ้าเธอเบื่อจะทน ถ้าผะอืดผะอม ก็ว่ามา
จะไปให้พ้น มันไม่มีเหตุผล ที่จะรักบางคนด้วยน้ำตา

** จะไปให้พ้น ถ้าเธอเบื่อจะทน ถ้าผะอืดผะอม ก็ว่ามา
จะไปให้พ้น มันไม่มีเหตุผล ที่จะรักบางคน จะไปให้พ้น
ถ้าหากต้องรักบางคนด้วยน้ำตา

ใจ เจ็บและช้ำจนเกินที่มันจะรับไหว หากความรักคือการต้องทน ฉันยอมแพ้
เพราะเจ็บช้ำเกินไป ฉันยอมแพ้ เพราะรักเธอมากไป

( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ * , ** )

คอร์ดเพลง รักด้วยน้ำตา

ดนตรี : / C Cmaj7 / ( 4 ครั้ง )/ F /


C
ใจ เจ้าบอกได้ไ
F
หม ว่าคำว่ารักคือสิ่ง
C
ใด และเหตุอัน
F
ใดใจเรามันจึง ได้
Am
รุมร้อน

เหมือน
G
ดังแผดเผา
F
ไฟ ควา
Am
มรักจริงจริงนั้น
G
เป็นเช่นไ
F

เพราะให้ไ
C
ป กับความรั
F
กที่เคยซ่อนไว้ข้าง
C
ใน กับสิ่งดี
F
ดีที่ให้เธอไป มัน
Am
คงน้อย

แค่ห
G
มดทั้งหัวใ
F
จ  
Am
ที่จริงไม่มีที่
G
ว่างข้างใ
F
น  
G
 


จะ
C
ไปให้พ้น ถ้าเธ
Dm
อเบื่อจะทน ถ้าผะ
F
อืดผะอม ก็ว่
G
ามา

จะไ
C
ปให้พ้น มันไม่
Dm
มีเหตุผล ที่จะรั
F
กบางคนด้วย
G
น้ำตา


** 
จะ
C
ไปให้พ้น ถ้าเธอ
Dm
เบื่อจะทน ถ้าผะ
F
อืดผะอม ก็
G
ว่ามา

จะ
C
ไปให้พ้น มันไม่
Dm
มีเหตุผล ที่จ
F
ะรักบางคน
Fm
  จะ
D7
ไปให้พ้น

ถ้าหากต้องรั
F
กบางคน
G
ด้วยน้ำตา


ดนตรี : / C Cmaj7 / ( 4 ครั้ง )/ F /


ใจ เจ็บและ
C
ช้ำจนเกินที่มันจะรับไ
F
หว หากความ
C
รักคือการต้องทน ฉันย
F
อมแพ้
Am
 

เพราะเ
G
จ็บช้ำเกินไ
F
ป ฉัน
Am
ยอมแพ้ เพราะ
G
รักเธอมากไ
F


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am G / F / ( 3 ครั้ง )/ Am G / F G / G /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C Cmaj7 / C Cmaj7 / C /


เพลงอื่นๆของ โจ ก้อง
กว่าจะรวมใจ , เกิด , ขอบฟ้า , ข่าวร้าย , เขาหลอกรู้ไหม , คนใกล้ตัว , เจ้าชู้โครงการ 3 , เจ้าชู้ , ฉันคงต้องยอม , ดีกว่านี้ , บอกเธอ , บางอย่างที่ไม่มีขาย , เป็นอย่างนั้นเอง , แปลก แปลก , พายุ , ฟ้าดินให้มา , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่ร้องละนะ , ร้อนยิ่งกว่าไฟ , รักด้วยน้ำตา , ลึกสุดใจ , โลกว่างเปล่า , วีณาแกว่งไกว , สดุดี , สิบสี่กุมภา , อาจจะเป็นเธอ , อารมณ์เสีย , อีกแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง รักด้วยน้ำตา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top