เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สาวน้อยกลับบ้าน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สาวน้อยกลับบ้าน - อ้อย กระท้อน

เพลง : สาวน้อยกลับบ้าน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ทำไม ที่ในวันนี้
ไม่มีเธอคืนบ้านมา
ตรุษจีน มาเยือนแล้วหนา
ผู้คนเขามา ถึงแล้วมากมี
เหลียวมองดูชายคาเก่าๆ
พะเยาบ้านเกิดคนดี
เจ้าถูกพ่อแม่ขาย
จากเมืองป่งนี้
ไปอยู่ ที่เมืองเจแปน
ดนตรี..
.ทำงาน อยู่ที่จำใจ
พลีกาย ให้คนไม่ใช่แฟน
ส่งเงิน กลับมาไทยแลนด์
พ่อแม่พี่น้องสุดแสนสบาย
แล้วทางบ้านเขารู้หรือเปล่า
แม่สาวน้อยผ่านร้อยพันผู้ชาย
ต้องโดนตบโดนตี
อีกเป็นโรคร้าย
จะอยู่ หรือตายเหมือนกัน
ดนตรี..
.เสียงประทัดดังกังวาลบ้านป่า
เธอก็ไม่มาซักที
เขาทำไข่แดงแจกกันทุกปี
แล้วเธอละอยู่ไหนกัน
ความจริงเธอถูกขู่ฆ่า ขู่เข็ญ
ทั้งเช้าเย็นไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน
จะกลับมา เมื่อไรนั้น
ไม่รู้เลย....
.ตอบแทน บุญคุณสาใจ
ชีวิตร่างกายแม่สาวเอย
สิบวัน ตรุษจีนผ่านเลย
แมงดาที่เคย พาเจ้าไปขาย
ถือถุงผ้าขาวห่อผงกระดูก
บอกเป็น ลูกสาวคุณยาย
เขาอยากกลับมาบ้าน
อยู่อย่างสบาย
หลังที่จากไปหลายปี
.เสียงประทัดดังกังวาลบ้านป่า
เธอก็ไม่มาซักที
เขาทำไข่แดงแจกกันทุกปี
แล้วเธอละอยู่ไหนกัน
ความจริงเธอถูกขู่ฆ่า ขู่เข็ญ
ทั้งเช้าเย็นไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน
จะกลับมา เมื่อไรนั้น
ไม่รู้เลย....
.ตอบแทนบุญคุณสาใจ
ชีวิตร่างกายแม่สาวเอย
สิบวันตรุษจีนผ่านเลย
แมงดาที่เคยพาเจ้าไปขาย
ถือถุงผ้าขาวห่อผงกระดูก
บอกเป็น ลูกสาวคุณยาย
เขาอยากกลับมาบ้าน
อยู่อย่างสบาย
หลังที่จากไปหลายปี
เขาได้กลับมาแล้ว
กลับมาเมืองไทย
กลับมาแค่เพียงกระดูก..

คอร์ดเพลง สาวน้อยกลับบ้าน

ดนตรี : / C#m / ( 3 ครั้ง )/ A B / E C#m / A B / C#m / C#m / C#m /


E
ทำไมที่
C#m
ในวันนี้ ไม่
A
มีเธอคืนบ้าน
B
มา  
E
ตรุษจีนมา
C#m
เยือนแล้วหนา ผู้
A
คนเขามา ถึง
B
แล้วมากมี

E
เหลียวมองดูชาย
C#m
คาเก่าเก่า พะ
A
เยาบ้านเกิดคน
B
ดี เจ้าถูก
E
พ่อแม่ขาย จาก
C#m
เมืองปงนี้ ไป
A
อยู่ ที่
B
เมืองเจแปน


ดนตรี : / E C#m / A B /


E
ทำงานโดย
C#m
ที่จำใจ พลี
A
กายให้คนไม่
B
ใช่แฟน 
E
 ส่งเงินกลับ
C#m
มาไทยแลนด์ พ่อ
A
แม่พี่น้อง สุด
B
แสนสบาย

E
แล้วทางบ้านเขา
C#m
รู้หรือเปล่า แม่
A
สาวน้อยผ่านร้อย
B
พันผู้ชาย

 
ต้องโดน
E
ตบโดนตี อีก
C#m
เป็นโรคร้าย จะ
A
อยู่ หรือ
B
ตายเหมือนกัน


ดนตรี : / E C#m / A B /


 
เสียงประทัด
A
ดังกังวานบ้าน
B
ป่า  
G#m
เธอก็ไม่มาซัก
C#m
ที เขาทำไข่
F#m
แดงแจกกันทุก
A
ปี แล้ว
B
เธอล่ะอยู่ไหน
E
กัน

 
ความจริงเธอ
C#m
ถูกขู่ฆ่า ขู่
B
เข็ญ ทั้งเช้า
E
เย็นไม่เห็นเดือนเห็นตะ
C#m
วัน จะกลับ
A
มา เมื่อไหร่
B
นั้น ไม่รู้
E
เลย  
B
 


** 
E
ตอบแทนบุญ
C#m
คุณสาใจ ชี
A
วิตร่างกายแม่
B
สาวเอย

E
สิบวันตรุษ
C#m
จีนผ่านเลย แมง
A
ดาที่เคย พา
B
เจ้าไปขาย

 
ถือ
E
ถุงผ้าขาวห่อ
C#m
ผงกระดูก บอก
A
เป็นลูกสาวคุณ
B
ยาย

 
เขาอยาก
E
กลับมาบ้าน อยู่
C#m
อย่างสบาย หลัง
A
ที่จาก
B
ไปหลายปี


ดนตรี : / E C#m / A B / ( 6 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


E
 เขาได้
C#m
กลับมาแล้ว กลับ
A
มาเมืองไทย กลับ
B
มาแค่เพียงกระ
E
ดูก


มิวสิควีดีโอเพลง สาวน้อยกลับบ้าน

เพลงอื่นๆของ อ้อย กระท้อน
ดินห่างเท้าเงาห่างตัว , ตะวันชิงพลบ , ใต้เงาแสงไฟ , น้ำตาท่วมฟ้า , น้ำตาแม่ , น้ำตาและพรหมจรรย์ , บ๊ายบายบางกอก , โลกนี้มีไว้เหยียบ , สาวน้อยกลับบ้าน , อย่าร้องไห้

* ลิขสิทธิ์เพลง สาวน้อยกลับบ้าน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top